Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets musikk til ett sted og redusere antallet korps.

Kalender

Popquiz på Røverstaden

28/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

MIMMI

02/10/2020 Kl. 19:30

Oslo

Claudia Scott

03/10/2020 Kl. 19:00

Oslo

I rapporten står følgende om korpsene:
«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres.
Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted.
Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»
Per i dag finnes 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk. I tillegg har disponerer korpsene 25 administrative stillinger, samt seks stillinger i administrasjonen sentralt.
Korpsene har vært informert om de varslede kuttforslagene, og i MFO Hordaland og Sogn og Fjordane har regionslederKjell Erik Husom uttalt at han mener forslaget er «i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle Forsvarets musikk!»
Les hele innlegget fra MFO her
Les også hele rapporten med Forsvarssjefens råd: «Et Forsvar i endring».

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev