Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets musikk til ett sted og redusere antallet korps.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

I rapporten står følgende om korpsene:
«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres.
Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted.
Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»
Per i dag finnes 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk. I tillegg har disponerer korpsene 25 administrative stillinger, samt seks stillinger i administrasjonen sentralt.
Korpsene har vært informert om de varslede kuttforslagene, og i MFO Hordaland og Sogn og Fjordane har regionslederKjell Erik Husom uttalt at han mener forslaget er «i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle Forsvarets musikk!»
Les hele innlegget fra MFO her
Les også hele rapporten med Forsvarssjefens råd: «Et Forsvar i endring».

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev