Forsvar

– Går inn for kutt i militærkorps

I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets musikk til ett sted og redusere antallet korps.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

I rapporten står følgende om korpsene:
«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres.
Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted.
Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»
Per i dag finnes 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk. I tillegg har disponerer korpsene 25 administrative stillinger, samt seks stillinger i administrasjonen sentralt.
Korpsene har vært informert om de varslede kuttforslagene, og i MFO Hordaland og Sogn og Fjordane har regionslederKjell Erik Husom uttalt at han mener forslaget er «i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle Forsvarets musikk!»
Les hele innlegget fra MFO her
Les også hele rapporten med Forsvarssjefens råd: «Et Forsvar i endring».

Stillinger

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev