Fruen fra havet under arbeid

Fruen fra Havet

Skulpturen «Fruen fra Havet» av den norske billedhuggersken Marit Benthe Norheim skal avdukes til tonene av Geir Johnsons «Ave Maris Stella» lørdag den 11. august på Sæby Havn. Stykket for sopran solo er skrevet spesielt for innvielsen av Johnson. Sæby er Kulturkommune for 2001 i Danmark, og bruker norske krefter til å markere begivenheten.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Når Sæbys nye kjennetegn, den nesten seks og en halv meter høye, dobbeltsidede skulpturen «Fruen fra Havet» i indseilingen til Sæby Havn, skal avdukes skjer det til tonene av Geir Johnsons «Ave Maris Stella», sunget a capella av sopran Siri Torjesen fra Oslo. Torjesen er utdannet ved Statens Musikkonservatorium, og fikk sitt internasjonale gjennombrudd i 1990 på World Music Days i Oslo. Hun ble kåret til «Årets performer » av Norsk Komponistforening i 1996, og mottok Oslo Bys Kunstnerpris i 2000.

— Stykket er utviklet i samarbeid med sangerinnen som det er skrevet til, og er blitt til i lykkelig inspirasjon over tanken på den by der det skal urfremføres, og de mennesker jeg der har lært å kjenne, sier Geir Johnson i en pressemelding fra Sæby kommune.

«Ave Maris Stella» er en musikalsk nyfortolkning av en gammel Maria-bøn, som også Grieg har komponert musikk til. «Maris Stella», eller «Havets Stjerne», var et yndet synonym for Jomfru Maria i Middelalderen. Maria kalles «Havets Stjerne», fordi hun – lik Nordstjernen – leder sjøfolk på rett vei, og menneskene på syndens hav til Gud. Maria er også porten til Himmelen, og omtales ofte som «nøkkelbærer». Der Eva mistet nøklene til Paradis og ble arvesyndens mor, har Maria gjennom Kristus og syndsforlatelsen gitt menneskene nøkkelen til Paradis tilbake. I hymnen «ombytter» Maria Evas navn (Ave – Eva), idet hun frigjør mennesket for synd og leder til frelsen. Stjernen er samtidig et billede på Marias jomfruelighet : Slik en stjerne avgir lys uten å miste sin klarhet, har Maria gitt Kristus til menneskene uten at miste sin uskyld. Skulpturen «Fruen fra havet» av Marit Benthe Norheim rommer på én gang den sanselige Eva, som dras mot havet og de farlige krefter i sig selv, og den middelalderske Maria-skikkelse, som i ophøyet ro som en gallionsfigur beskytter menneskene under sin kappe.

Dette er ikke første gang den Geir Johnson komponerer musikk til skulpturer av Marit Benthe Norheim, som har vært bosatt i Nordjylland siden 1996. I 1996 sto han bak et korværk til Norheims fem store gallionsfigurer på Unions renseanlegg i Skien i Norge. Tre år senere komponerte han lydinstallasjoner til Marit Benthe Norheims 16 «Rullende Engler», som for tiden er utstilt i Sæby Kirke i forbindelse med Kulturkommune-året. Med støtte fra Norsk Komponistforening komponerte Johnson også det store korverket «Engleåpenbaringer» for 16 stemmer til Marit Benthe Norheims engel-skulpturer på bestilling av Kirkelig Kulturverksted til innvielsen av Kulturkirken Jakob i Oslo i 2000. Verket er senere blitt frenmført av Det Norske Solistkor i Wick i Skotland, i Church of St. Martin in the Fields i London, i katedralen i Salisbury og som åpningskonsert i forbindelse med Sæbys status som Kulturkommune 2001. «Engle og andre rejsende” ble fremført i Sæby Kirke juni 2001, der blant annet den danske kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen var til stede.

Den danske kulturkommunen presenterer samarbeidet mellom de to norske kunstnerne på denne måten: ” Der er tale om et enestående samarbejde på tværs af kunstarterne, som på en gang er moderne og eksperimenterende og dybt forankret i historien og traditionen. De to norske kunstneres værker supplerer og beriger hinanden indbyrdes, og er meget flotte repræsentanter for norsk kultur i Danmark. Derfor er det også naturligt, at den norske kulturråd i Danmark, Sigvald Hauge, deltager i afsløringsfestlighederne på Sæby Havn. Værkerne er blevet til i tæt samarbejde med lokale kulturarbejdere gennem projektet «Mellem Himmel og Hav. Engle, havfruer og andre rejsende ­ på vej ind i det 21. århundrede» og relaterer sig til stedets ånd og historie.”

— Det er helt i tråd med kulturkommune-projektet at det i høy grad har vært «de reisende», som har vært med på å forme byens selvforståelse, sier turistsjef og prosjektleder Inger Grund Petersen. – Byen har på en måte speilet seg i det bilde de tilreisende munker, pilgrimsfarende, kapere, sjømenn, kunstnere og turister har gitt aav stedet. Derfor er det heller ikke noe merkelig at det er netopp er en norsk kunstner, som – sammen med den lokale befolkning og ikke minst barna – former et kjennemerke, en slags gallionsfigur, som meget fint uttrykker «stedets ånd» på netopp dét sted som har vært en møteplass for «de resende » og byens egne innbyggere.

Sæby kommune uttrykker videre et ønske om at mange nordmenn vil benytte anledningen til å stifte bekjentskap med byen – og med Fruen Fra Havet. Du kan finne en nærmere presentasjon av kunstverket og Sæby ved å gå til denne adressen: www.kulturkommune2001.dk

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.