Event Ektefolk_okt2

Fri scenekunst – første tildeling 2001

Norsk kulturråd har fordelt midlene i første tildelingsrunde for fri scenekunst 2001. Ordningen har som formål å styrke nyskapende profesjonell scenekunst utenfor institusjonene. Det gis flerårig støtte til tre dansekompanier, bl.a. Jo Strømgren Kompani som får 1,4 mill kr pr. år i tre år. Norsk kulturråd gir også støtte til etablering av en produksjonsenhet for samtidsbasert musikkteater i Oslo.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Det er bevilget kr 6 250 000 for 2001 i første tildelingsrunde. Dette kommer i tillegg til løpende flerårige prosjekter som allerede mottar midler i 2001. Samtidig er det gitt tilsagn på tilsammen kr 11 800 000 for perioden 2002-04. Tilsammen 25 prosjekter er gitt støtte ved denne tildelingen. 216 søknader med en samlet søknadssum på rundt 110 mill. kr er vurdert. Samlet avsetning til fri scenekunst er for 2001 ca 29 mill kr.

Kulturrådet arbeider kontinuerlig innenfor svært trange rammer på scenekunstfeltet med å finne en balanse mellom langsiktige og tunge bidrag over flere år og ulike rekrutteringsmessig og sjangermessig viktige prosjekter. Kulturrådet ønsker å gi økonomisk støtte i en størrelsesorden som muliggjør kunstnerisk satsing med gjennomslagskraft. Samtidig etterstreber man et differensiert uttrykksmangfold. Rammen for totalavsetningen til fri scenekunst fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres.

Støtteordningen for fri scenekunst er del av en sammensatt aktivitet på feltet i Norsk kulturråd. En rekke prosjekter på scenekunstområdet er fra Kulturrådets side delfinansiert med andre fondsavsetninger.

Det gjennomføres for tiden en ekstern evaluering av støtteordningen for fri scenekunst. Norsk kulturråd imøteser resultatet av dette arbeidet og ser frem til at dette knyttes opp mot det øvrige utredningsarbeidet som for tiden gjennomføres for hele scenekunstfeltet i Norge.

Tildeling 2001
Tilsagn 2002-2004
Jo strømgren Kompani, dans, Bergen
1 400 000 pr. år i 3 år
Kreutzer Kompani, dans, Bergen
1 100 000 pr. år i 2 år
Zero Visibility Corp., dans, Oslo
1 100 000 pr. år i 2 år
Stellaris Danseteater, dans, Finnmark
800 000
400 000 for 2002
osloopera.net, musikkteater, Oslo
675 000
1 000 000 pr. år i 2 år
Jon Tombre, teater, Oslo
600 000
600 000 for 2002
Sølvi Edvardsen, dans, Oslo
600 000
herStay, dans, Oslo
450 000
Øyvind Jørgensen, dans, Oslo
400 000
Dans & Toner, dans, Oslo
350 000
Pain Solution, nysirkus, Oslo
300 000
Dukkenikkerne, figurteater, Bergen
300 000
Goksøyr/Martens, performance, Oslo
300 000
BIT Teatergarasjen/meteor 2001 – 2005
200 000
200 000 for 2002
Fakta Morgana, teater, Oslo
200 000
Heine Røsdal Avdal, dans, Oslo
200 000
Hooman Sharifi, dans, Oslo
200 000
Vannverket, figurteater Oslo
100 000
Trine Saltermark, dans, Nordland
150 000
Brynjar Bandlien, dans, Vestfold
100 000
Danieldsen/Kroepelin, dans/teater, Bergen
100 000
in tandem, teater, Oslo
100 000
Steffi Lund, dans, Akershus
100 000
Marianne Roland, teater, Akershus
75 000
Til sammen
6 250 000
11 800 000

Kontaktperson i Norsk kulturråd: Christian Lund, tlf. 22 47 83 30

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole