På kanten - Erik Valebrokks spalte i popbladet POP 1985

Forsøk på oppklaring

Anders Vinjar leverer her en replikk til Christian Bloms innlegg i gårsdagens utgave av Ballade. Han bedyrer at det slett ikke var hans mening å rakke ned på Bergen senter for Elektronisk Kunst – eller andre kulturinstitusjoner.

Kalender

POING ALMOST CLASSIC – releasekonsert

06/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Musical Sanatorium

07/03/2024 Kl. 18:00

Viken

Christian Blom, leder av BEK, føler seg trakassert i mitt tidligere innlegg om NoTAM. Jeg skrev om behovet for kunst-institusjoner som også sikrer tilgangen til et historisk perspektiv i arbeidet med moderne teknologi.

Mitt tidligere innlegg var klossete formulert. Mulige koblinger mellom navngitte institusjoner og de problematiske tendensene i kulturpolitikken retorikken min omhandlet ble opplagt alt for nær. Blom oppfatter dette, forståelig nok, som «dissing» eller drittkasting.

Jeg er så avgjort ikke ute etter å rakke ned på noen, og jeg beklager sterkt at innlegget for lett kunne oppfattes på denne måten. Min henvisning til BEK, Atelier Nord og Intermedia-laben ble gjort for å introdusere en enkelt av styrkene til NoTAM, definitivt ikke for å rakke ned på BEK.

BEK har sine udiskutable styrker på flere andre områder. Jeg er helt og holdent enig med Christian Blom og alle andre som mener at vi trenger alternative institusjoner i et utfyllende og solid samarbeid om videre utvikling av et avgjørende kunstfelt her til lands.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.