Atelier Nord

Førjulsskrifte og taperklubb

Reality Check er et todagers arrangement som tar sikte på trekke fram prosjekter fra kunstfeltet som gikk fullstendig galt. Der ideen var bedre enn gjennomføringskraften, der man undervurderte teknologien, publikum, økonomien eller overvurderte egne evner. Reality Check arrangeres av Per Platou i Atelier Nord, med mål om å være både et underholdende og lærerikt arrangement. – Fordi de fleste feil som er begått, eller uhellene som har oppstått som regel er svært allmenmenneskelige, tror vi Reality Check kan bli både populært, mediavennlig og lærerikt, uttaler Platou.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Per Platou, arrangør, Atelier Nord

Årsrapporter (eller prosjektrapporter) er som oftest særdeles lite spennende lesning. Der presenteres ethvert prosjekt som «etter forholdene meget vellykket» eller «har hatt stor betydning» osv. osv. Så også innenfor kunst- og kultursektoren.

Reality Check er et todagers arrangement som tar sikte på trekke fram prosjekter fra kunstfeltet som gikk fullstendig galt. Der ideen var bedre enn gjennomføringskraften, der man undervurderte teknologien,

publikum, økonomien eller overvurderte egne evner. Det kan være prosjekter som har mottatt støtte som rett og slett ikke lot seg gjennomføre, eller som ble noe helt annet enn det som var tenkt. Med andre ord: Vi er på jakt etter prosjekter som MISLYKTES i større eller mindre grad og der opphavspersonene har gjort seg noen tanker om hva som gikk galt og hvorfor.

Reality Check har hentet grunnideen fra et nå nedlagt klubbkonsept i Berlin – Club der Polnischen Versager eller «Den polske taperklubben» – som i flere år var et meget populært tiltak med mange deltakere, mye publikum og høy underholdningsfaktor. Fordi de fleste feil som er begått, eller uhellene som har oppstått som regel er svært allmenmenneskelige, tror vi RC kan bli både populært, mediavennlig og lærerikt.

Det er et faktum at mange kunstprosjekter (særlig innenfor kunst/ny teknologi) ofte søker det spektakulære, det nye og revolusjonerende. Dette gjenspeiles også i massemedia. I en presset kunstnerhverdag er frykten for å gjøre feil ofte større enn viljen til å oppnå noe ekstraordinært. Denne situasjonen ønsker vi nå å snu på hodet, ved å gi de mislykkete prosjektene en unik siste mulighet for stjernestatus.

Vi ønsker derfor å høre fra deg om du har ett eller flere slike prosjekter som kan formidles tydelig, og med en høy grad av selvinnsikt innenfor en tidsramme på 30-40 minutter. Vi er i denne sammenheng altså IKKE ute etter sutring over (manglende) forståelse fra publikum, komiteer, kuratorer, produsenter, presse eller verdens tilstand generelt.

Send en epost til reality@anart.no innen 18.november om du selv har et mislykket prosjekt du ønsker å presentere, eller har tips til prosjekter som burde presenteres 🙂 Vi er åpne for alle typer henvendelser, ikke bare fra kunst- og ny teknologi feltet. Vi vil selvfølgelig ikke presentere noe som ikke opphavspersonen selv ønsker satt i en slik sammenheng.

Reality check finner sted På Cafe Mir i Oslo, fredag og lørdag 3. og 4. desember, henholdsvis klokken 15 – 20 og 12-18. Det er gratis adgang for publikum, og begivengheten blir også dekket redaksjonelt.

Alle deltakere vil bli honorert, og Reality Check vil også være behjelpelige med eventuell reise og overnatting i Oslo. Arrangør: Atelier Nord – www.anart.no. For eventuelle spørsmål, ring 93069406

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.