Sissy Wish, Quart 2004 (Foto: Maia M.H. Drachensteen)

Fond for lyd og bilde åpner lommeboka

Fond for lyd og bilde har i løpet av høsten 2005 gitt i alt 10,9 millioner kroner til 288 søkere. Blant de som får tilskudd i årets siste tildelingsrunde finner vi Sissy Wish, Amund Maarud, Solveig Slettahjell, performancegruppen Sons of Liberty, konsertforeningen Blå og Trondheim Elektroniske Kunstsenter.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tilskuddene går til fonogramutgivelser, til turneer, konserter og komponering, til scene- og tekstproduksjoner, til film- og videoproduksjoner og til markedsføring av film og fonogrammer. Prosjekter med både nye, uetablerte kunstnere og kjente kunstnere får tilskudd.

Fondet behandler årlig rundt 3500 søknader fra opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. I alt har 567 søkere fått 21,1 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekter i løpet av hele 2005.

Se også mer informasjon på fondets nye nettsider

Fond for lyd og bilde er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for lovlig kopiering fra videogrammer og fonogrammer til privat bruk, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde.

Samlet tildelingssum
høst 2005
Antall tildelinger
høst 2005
Fonogram produsenter
1 649 000
47
Fonogram kunstnere
1 033 000
45
Musikk
1 704 000
56
Scene
1 277 000
26
Tekst
755 000
39
Film/video
3 061 000
18
Gjenopptakelse sceneforestillinger
365 000
9
Markedsføring fonogram
475 000
32
Markedsføring film
320 000
11
Diverse
292 000
5
Sum
10 931 000
288

Fullstendig liste over tildelingene finner du her.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev