– Flytt penger fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen

INNLEGG: Har Rikskonsertenes offentlige konserter utspilt sin rolle, spør daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Har Rikskonsertenes offentlige konserter utspilt sin rolle? Er det slik at midlene faktisk kommer tilbake til konsertarrangørene og bidrar til å løfte frem nye, spennende band? Kan det hende at disse konsertene faktisk bidrar til å utkonkurrere norske agenter og konsertarrangører, heller enn å stimulere til bransjevekst?
Denne uken inviterte kulturminister Anniken Huitfeldt de norske bransjeorganisasjonene til en diskusjon om Rikskonsertenes offentlige konserter. Bakgrunnen for møtet var den avsluttede høringsrunden for rapporten ’Nye tider – nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene’.
Les tidligere innlegg i debatten om Rikskonsertene [link id=65645 title=»HER»].
 
Flere av organisasjonene og de offentlige instansene som leverte høringsuttalelser påpeker at det er fare for at Rikskonsertenes dreining i retning av mer kommersielle konserter kan være konkurransevridende, i det at denne subsidierte virksomheten konkurrerer direkte med eksisterende, norsk bransje. På møtet åpnet Kulturminister Huitfeldt delvis for at de midler Rikskonsertene i dag bruker på å arrangere konserter med velkjente artister fra inn- og utland, kan overføres til Norsk Kulturråds arrangørstøtteordning, og med dette gjøres søkbare for hver enkelt arrangør. Dette innspillet støtter Norsk Rockforbund fullt ut.
 
Det er en mer bærekraftig løsning å benytte disse midlene til å finansiere lokale initiativer.
 
Vi vet at mange av våre medlemsklubber sliter med økonomien, og ved å gjøre større beløp tilgjengelig over arrangørstøtteordningen kan vi øke kompetansen og entusiasmen hos hver enkelt arrangør. Vi mener at Norge er mer tjent med å bedre konkurransedyktigheten og satsningsmulighetene lokalt enn å bruke disse midlene på å gjøre Rikskonsertene til en ny konkurrerende aktør i en allerede presset bransje.
 
Det forventes at Kulturministeren tar beslutning i saken før statsbudsjettet legges fram i oktober, og Norsk Rockforbund vil gjerne invitere til debatt.
 
Å få økt arrangørstøtten har lenge vært et av våre primære satsningsområder, og med tanke på at Rikskonsertenes virksomhet ikke er blitt grundig evaluert på svært lenge er det på høy tid å vurdere om andre aktører i musikklivet kan benytte disse midlene mer effektivt.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev