Music Export Norway Norway Now tag

Fire nye CDer i MENs serie for internasjonal promotering

Music Export Norway (MEN) starter snart produksjonen av de fire siste CDene i en serie med norsk eksportrettet musikk. Frem til 22. februar kan man sende inn forslag til spor innen genrene norsk jazz, elektronika, klassisk og blues/country. De som sendte inn plater til fristen i desember i fjor trenger ikke å sende inn igjen. Uavhengige komiteer skal stå for utvelgelsen. Her kan du lese reglement for innsendelsen.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Music Export Norway (MEN) har startet produksjonen av CD-serie med norsk eksportrettet musikk. MEN har tro på at dette vil tilføre kontinuitet i arbeidet med å profilere norsk musikk i utlandet. Gjennom en serie utgivelser som ikke er knyttet til spesifikke messer og heller ikke inkluderer alle sjangere på en CD, tror MEN man vil oppnå en mer målrettet promotering.

Serien vil kontinuerlig bli evaluert og fornyet i henhold til utviklingen av markedet både her hjemme og internasjonalt. De 4 første CD-ene ble ferdig til MIDEM messen i januar. Hele 3000 CD-er ble delt ut og de dekket sjangerne rock, pop, traditional/ world og metal. MEN vil snarest starte produksjon av de fire neste CD-ene som dekker følgende genre:

Jazz
Elektronika
Classical
Blues/ Country

Uavhengige komiteer skal stå for utvelgelsen av spor til de respektive CD-ene. Det vil bli tatt hensyn til hvilke internasjonale planer som er lagt for de enkelte utgivelsene. CD-ene vil bli distribuert på alle messer og konferanser som MEN deltar på. I tillegg vil de bli sendt til viktige kontakter i MENs nettverk. Pågangen har vært stor spesielt fra internasjonal radio og andre medier for å motta samleCDer. Den økende etterspørselen etter norsk musikk i utlandet har forsterket behovet for å ha et gjennomarbeidet og profesjonelt presentasjonsmateriell.

MEN håper å ha flere av de fire utgivelsene ferdige til South by Southwest (SXSW) massen i Austin, Texas, mars 2004.

Hvis du ønsker å sende inn forslag, må du lese følgende informasjon nøye:

— De som allerede har sendt inn trenger ikke gjører det igjen.
— De som sender inn forslag har ansvaret for å innhente tillatelse fra
rettighetshavere.
— MEN betaler vanlig NCB for internasjonale promoutgivelser

De som vil sende inn forslag, må senest 22. februar 2004 sende én CD med aktuelt spor til

Music Export Norway
Karl Johansgt. 21,
0159 OSLO

I tillegg må man sende en email til music.ex@online.no med følgende opplysninger:

Sjanger:
Artist:
Tittel:
Spor lengde:
Komponist:
Tekstforfatter:
Kontakt email:
Publishing:

For ytterligere spørsmål kan man kontakte Music Export Norway ved Inger Dirdal.

Music Export Norway
Karl Johansgate 21, N.0159 OSLO, Norway
tel +47 24 12 96 99
fax +47 24 12 96 98
mob +47 975 10 353

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev