Erik Bugge, FiNN

Festspillene i Nord-Norge i stampe

Festspillene i Nord-Norge har blitt kalt «landsdelens viktigste kulturarrangement», men venter nå på avklaring om årets offentlige driftstilskudd. Foreløpig står planleggingen av årets festival delvis fast, da administrasjonen ikke vet hvilke rammer den skal jobbe ut i fra. – Akkurat nå er det som å jobbe i et vakuum, sier en frustrert Erik Bugge, som tiltrådte som fungerende festivaldirektør i november i fjor. Han frykter at situasjonen vil gi «merkbare negative konsekvenser for årets festspill», som er berammet til juni.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Dette er alvorlig. Akkurat nå er det innimellom som å jobbe i et vakuum, sier fungerende festspilldirektør Erik Bugge i en kombinert pressemeliding/artikel som Ballade her bringer videre. Bugge tiltrådte før jul etter at forrige direktør, Inger Anne Utvåg, fratrådte stillingen.

— Normalt vet vi hvor mye vi har å rutte med i god tid før jul. Nå kan det bli vår før dette blir klart. Situasjonen som har oppstått kan gi merkbare negative konsekvenser for årets festspill. Enhver som har arrangert festivaler, vet at utøvere og artister må ha klare svar lang tid i forveien, ellers takker de nei og gjør andre avtaler, sier han. – Vi ser likevel på alle muligheter for å arrangere et godt festspill til sommeren uansett hva som skjer; og håper at kultur- og næringsliv stiller opp i en vanskelig situasjon.

Staten har bevilget to millioner kroner ekstra til festspillene. Men pengene blir ikke utløst før de tre nordnorske fylkeskommunene og Harstad kommune bidrar med sin del i henhold til den nordnorske kulturavtalen.

— Det som gjør situasjonen ekstra vanskelig, er kravet festspillene i år har på å spare inn rundt en og en halv million kroner for å dekke tidligere års underskudd, sier Bugge. – Jeg er imidlertid optimist. At staten gjennom budsjettforliket i stortinget har økt sitt tilskudd, viser at man ønsker å løfte Festspillene i Nord-Norge økonomisk. Nå håper jeg at de andre tilskuddspartene raskt gir positive signaler, ellers kan kulturlivet i nord miste en betydelig slump penger både i år og ikke minst i årene framover.

Troms fylkeskommune har ansvar for budsjett- og regnskapsoppfølging for Festspillene i Nord-Norge på vegne av Finnmark og Nordland fylkeskommuner og Harstad kommune. Nylig gikk det ut brev fra kulturetaten der den ber om snarlig tilbakemelding på hvorvidt de øvrige regionale partene kommer til å øke tilskuddet og hvor snart en beslutning om dette foreligger.

Finnmark har allerede signalisert at de vil gå inn med sin del (68 571 kroner ekstra). I Troms har fylkeskultursjef Nina Chr. Badendyck foreslått at kulturpotten økes med 274 286 for å dekke inn Troms sin andel. Hun forutsetter at saken behandles politisk i mars. Nordland fylkeskommune har ennå ikke gitt noen signaler på hvordan den stiller seg. Harstad kommune er også taus, i følge Festspillene.  
 

Stillinger

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev