Vossajazz 2002 plakat

Festivalstøtten for 2002 tildelt

Jazzen er den store vinneren når Norsk Kulturråd i dag legger fram festivalstøtten for 2002. Nattjazz og Vossajazz er også to av de fire festivalene som er blitt gitt tilsagn om flerårig tilskudd. Dette er første gang at flerårig støtte blir innvilget av Kulturrådet. Til sammen er 20,5 millioner kroner nå fordelt på 41 musikkfestivaler i 2002.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Årets nysatsing fra Kulturrådet er en flerårig støtte som i år tildeles Nattjazz i Bergen, Vossajazz, Vestofoldfestspillene og Vinterspillene i Lillehammer. God kunstnerisk utvikling og profesjonell organisasjon har vært lagt til grunn for å gi flerårig tilskudd, samt disse festivalenes solide forankring og betydning i sin region.

Med Kongsberg Jazzfestival, Vossajazz og Nattjazz blant de store vinnerne av det kommende års festivalstøtte har Norsk Kulturråd gjennomført en økt satsing på jazzfestivalene som i følge Kulturrådets eget utsagn «bidrar til å formidle en betydelig kunstnerisk utvikling innen improvisert musikk».

Norsk kulturråd har i søknadsrunden for 2002 behandlet 76 søknader, med en samlet søknadssum på kr 42 mill. kroner. Kravet som stilles søkere er at musikkfestivalen arrangeres årli eller annethvert år med minst to dagers varighet, og at festivalen mottar offentlige tilskudd fra sin egen region. Formålet med tilskuddene er å bidra til at musikkfestivaler på høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

I utvelgelse av festivaler har Kulturrådet vektlagt den posisjon og forankring den enkelte festival har i sin region. I prioriteringen mellom søknadene har Kulturrådet vurdert festivalenes kvalitet. Det er lagt spesiell vekt på festivalenes program, kunstneriske profil og formidlingsevne. Festivaler som bidrar til de ulike sjangerenes utvikling – f.eks. ved prosjekter med bestillingsverk, festivalkomponister, og utvikling av nye formidlingsmåter – er prioritert. Det samme er festivalorganisasjonenes profesjonalitet og arrangørtekniske evne.

Les rapporten om [link id=56717 title=»musikkfestival-støtten»][link id=56717 title=»»].

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.