Geir Johnson, Ultima

Fegerstensstiftelsens musikkpris til Geir Johnson

Fegerstensstiftelsens musikkpris for år 2002 ble tildelt Geir Johnson i forbindelse med Ultimafestivalens nattkonsert, torsdag 9. oktober i Parkteatret på Grünerløkka i Oslo. Prisen er på 150 000 kroner, og er ment å inspirere til en innsats for samtidsmusikken.

Kalender

I uttalelsen fra fagjuryen heter det:

«Geir Johnson, født 1953, har vært direktør for Ultimafestivalen siden 1998. Prisen, som er på 150 000 kroner, og som første gang ble utdelt i år 2000, ble tildelt Johnson for hans innsats for samtidsmusikken. Prisvinneren har skrevet en lang rekke artikler om samtidsmusikk i internasjonale tidskrifter og aviser og vært aktiv innen organisasjonslivet, blant annet som president for Ny Musikk.

Fegerstensstiftelsen har i sin begrunnelse lagt vekt på Johnsons evne til å inspirere seg selv og andre til bygge opp levedyktige institusjoner, som i dag representerer landets viktigse arenaer for samtidsmusikk. Johnson var med på å etablere BIT 20 Ensemblet og Music Factory i Bergen.

Johnson er sterkt engasjert i Opera Vest og har i den seneste tid vært en viktig pådriver for at Parkteatret på Grünerløkka kan gjenoppstå som et nyskapende teater- og musikksentrum i Oslo.»

Stiftelsen, som bærer Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens navn, har i nærmere 15 år delt ut stipendier til lovende norske billedkunstnere. I år er det 10 år siden fru Ingerid Fegersten i tillegg opprettet en egen musikkstiftelse med det formål å støtte norske komponister og musikkutøvere. Siden den gang har en rekke yngre og eldre kunstnere innen ulike musikkgenre mottatt arbeidsstipend og større enkeltstipend. I jubileumsåret 2000 ønsket stiftelsen å utvide aktiviteten ved for første gang å dele ut Fegersten-stiftelsens musikkpris for samtidsmusikk.

Prisen, som er på 150.000 kroner, deles ut annet hvert år i forbindelse med Ultimafestivalen. Formålet er både å skape oppmerksomhet omkring Ultima-festivalens betydning, og inspirere norske musikere til å gjøre en innsats for samtidsmusikken. Musikkstiftelsens komité består av Ingerid Fegersten, Benny Dahl-Hanssen og Harald Herresthal.

Prisen for år 2000 ble utdelt til Christian Eggen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Produksjon og plansjef

Carte Blanche

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Produsent

Oslo Circles

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev