Geir Johnson, Ultima

Fegerstensstiftelsens musikkpris til Geir Johnson

Fegerstensstiftelsens musikkpris for år 2002 ble tildelt Geir Johnson i forbindelse med Ultimafestivalens nattkonsert, torsdag 9. oktober i Parkteatret på Grünerløkka i Oslo. Prisen er på 150 000 kroner, og er ment å inspirere til en innsats for samtidsmusikken.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

I uttalelsen fra fagjuryen heter det:

«Geir Johnson, født 1953, har vært direktør for Ultimafestivalen siden 1998. Prisen, som er på 150 000 kroner, og som første gang ble utdelt i år 2000, ble tildelt Johnson for hans innsats for samtidsmusikken. Prisvinneren har skrevet en lang rekke artikler om samtidsmusikk i internasjonale tidskrifter og aviser og vært aktiv innen organisasjonslivet, blant annet som president for Ny Musikk.

Fegerstensstiftelsen har i sin begrunnelse lagt vekt på Johnsons evne til å inspirere seg selv og andre til bygge opp levedyktige institusjoner, som i dag representerer landets viktigse arenaer for samtidsmusikk. Johnson var med på å etablere BIT 20 Ensemblet og Music Factory i Bergen.

Johnson er sterkt engasjert i Opera Vest og har i den seneste tid vært en viktig pådriver for at Parkteatret på Grünerløkka kan gjenoppstå som et nyskapende teater- og musikksentrum i Oslo.»

Stiftelsen, som bærer Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens navn, har i nærmere 15 år delt ut stipendier til lovende norske billedkunstnere. I år er det 10 år siden fru Ingerid Fegersten i tillegg opprettet en egen musikkstiftelse med det formål å støtte norske komponister og musikkutøvere. Siden den gang har en rekke yngre og eldre kunstnere innen ulike musikkgenre mottatt arbeidsstipend og større enkeltstipend. I jubileumsåret 2000 ønsket stiftelsen å utvide aktiviteten ved for første gang å dele ut Fegersten-stiftelsens musikkpris for samtidsmusikk.

Prisen, som er på 150.000 kroner, deles ut annet hvert år i forbindelse med Ultimafestivalen. Formålet er både å skape oppmerksomhet omkring Ultima-festivalens betydning, og inspirere norske musikere til å gjøre en innsats for samtidsmusikken. Musikkstiftelsens komité består av Ingerid Fegersten, Benny Dahl-Hanssen og Harald Herresthal.

Prisen for år 2000 ble utdelt til Christian Eggen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.