Renee Rasmussen/www.musikerorg.no

Fare for streik under Festspillene i Bergen

Etter brot i lønsforhandlingane mellom Musikernes Fellesorganisasjon og arbeidsgjevarorganisasjonen NAVO, er det no klart for mekling. Denne avsluttast ved midnatt 23. mai – dagen før Festspillene i Bergen opnar. Dersom konflikten ikkje vert løyst, vil mellom andre Bergen Filharmoniske orkester som deltek ved fleire konsertar under Festspillene, gå ut i streik. Nestleiar i Musikernes Fellesorganisasjon, Renèe Rasmussen, har tidlegare understreka at den eventuelle streiken ikkje er planlagt til Festspillene i Bergen. Til aktuell.no seier ho likevel: – Når man er i konflikt er målet alltid å ramme arbeidsgiver mest mulig, og derfor måtte vi ta ut de stedene hvor det var publikumsrettet aktivitet i den aktuelle perioden.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

5. mai vart det brot i lønsforhandlingane mellom dei lokale partane i NAVO Område 1 Orkester og teater og Musikernes Fellesorganisasjon.

— I de innledende forhandlingene var det ingen av arbeidsgiverne, bortsett fra teatrene, som kom med tilbud til oss. Vi fant det ikke mulig å komme til noen løsning, seier Renèe K. Rasmussen, nestleiar i Musikernes Fellesorganisasjon.

Etterslep
Utgangspunktet for konflikten er eit krav om lønstillegg frå orkestermusikarane, som per i dag tener mindre enn mellom andre kulturskulelærarane, etter deira oppgjer i 2004:

— Vi har i årets lønnsoppgjør krevd et lønnstillegg for det vi mener er et etterslep over flere år, seier Rasmussen. – Vi gjør dette for å komme opp på sammenlignbart nivå med høgskolelektorer og -ammanuenser, eller kulturskolelærerene, som nå tjener mer enn orkestermusikerne. Det er ikke bare et etterslep etter dem, men et slep generelt gjennom flere år dersom man ser på den gjennomsnittlige lønnsutviklingen i samfunnet.

Tilfeldig at ein råkar Festspillene
Etter at dei innleiiande forhandlingane vart brotne, har det vore ein bistandsfase mellom NABO og LO Stat. Denne førte heller ingen veg, og no er neste fase mekling. Meklinga foregår 22. – 23. mai, og skal vera ferdig ved midnatt natt til 24. mai.

24. mai byrjar Festspillene i Bergen der både Bergen Filharmoniske Orkester og Oslo Filharmoniske Orkester er involverte, og det er fare for at begge orkestra kan bli tekne ut i streik.

— Det er tilfeldig at den mulige streiken har havnet på dette tidspunktet, seier Rasmussen. – Vi har fulgt et løp, det er et lovverk som sier det skal ta så og så lang tid før ting er ferdige. Hadde vi fått arbeidsgiverne i tale, hadde vi kanskje sluppet meklingsfasen.

Uvisst kven som skal ut i streik
Kva skjer dersom ein ikkje vert samde innan 24. mai?

— Hvis det ikke blir enighet i meklingen, så blir det streik. Vi jobber med en liste over hvilke orkestre som skal tas ut, denne er foreløpig ikke offentliggjort, seier Rasmussen.

Dersom streiken ikkje er planlagt til Festspillene – er det aktuelt å ta omsyn til dei?

— Jeg kan ikke si noe om det i dag, men vi diskuterer alle type muligheter.

Opptrappingsplan
Kva skal til for at det ikkje blir streik?

— Det som skal til er at arbeidsgiver kan i møtegå våre krav. Vi er også villige til å se på en eventuell opptrappingsplan for å komme opp på nivå med dem vi mener vi kan sammenlikne oss med. Det er snakk om 10 års etterslep, noe som tilsvarer rundt 35-40.000 kroner, avhengig av hvilket orkester det er snakk om, seier Rasmussen til Ballade.

Det blir klart iløpet av mandag kva orkestre som eventuelt går ut i streik.

Dei 8 orkestra som ikkje har fått til avtale i lønsforhandlingane er:

Den norske Opera
Kristiansand Symfoniorkester
Norsk Blåseensemble anno 1734
Oslo – Filharmonien
Stavanger Symfoniorkester
Stiftelsen Harmonien
Tromsø Symfoniorkester
Trondheim Symfoniorkester

Etter at artikkelen vart offentleggjort, har det vorte klart at orkestra som vil bli tatt ut i streik er Bergen Filharmoniske Orkester og Den Norske Operas orkester.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev