Padoxer, Festspillene i Bergen, 2003

Erling Dahl jr. konstituert festspilldirektør i Bergen

Festspillene i Bergen har engasjert Erling Dahl jr. som direktør for Festspillene i ett år fra 01.09.2004. I denne perioden er Erling Dahl jr. innvilget permisjon av Bergen kommune fra sin stilling som direktør ved Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, heter det i en pressemelding fra Festspillene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Erling Dahl jr. overtok direktøransvaret for Festspillene da forhenværende direktør Bergljot Jonsdottir trakk seg fra stillingen ultimo februar 2004. Erling Dahl jr. har tidligere vært kunstnerisk rådgiver for Jonsdottir og tidligere Festspilldirektører.

Årsaken til at styret har valgt å tilby Dahl denne stillingen på et ett-års åremål, er at arbeidet med å finne ny Festspilldirektør fortsatt vil ta en del tid. Det er også klart at enkelte kandidater ikke vil ha anledning til å tiltre stillingen før i 2005. For å sikre en god kontinuitet og opprettholde framdriften i planlegningen og gjennomføringen av Festspillene 2005 har styret valgt å engasjere Erling Dahl jr. som direktør frem til 1. september.2005. Dette vil også kunne gi den nye direktøren en viss overlappingsperiode før hun/han skal overta det hele og fulle ansvar for Festspillene.

Bergljót Jónsdóttir ble i februar fritatt fra forpliktelsene som hører til stillingen, men sto til disposisjon for festspillene fram til 15. juni 2004.

Bergljót Jónsdóttir ble direktør for festspillene siden 1995, og har fått mye ros for å ha dratt i land flere støttekroner til festspillene. Selv om Jónsdóttirs kunstneriske valg til tider har vært omstridte, har hun også fått mye ros for å ha gjort festspillene til en mer synlig, vital og anerkjent musikkinstitusjon.

Samtidig har hennes kontroversielle lederstil, som av tidligere ansatte har blitt betegnet som «tøff og kontrollerende», vært noe av en verkebyll for festspillene. En lengre konflikt toppet seg med at Jónsdóttir valgte å trekke for drøyt fire måneder siden.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev