Spunk

Ensemblestøtten 2001 er fordelt

Norsk kulturråd har tildelt støtte til musikkensembler på høyt kunstnerisk nivå for 2001. Tilskudd går til musikkensembler som gjennom sin virksomhet har vist et stort kunstnerisk potensiale, og som viser utvikling og fornyelse. Oslo Sinfonietta har fått nærmere 900 000 kroner, mens Geir Lysne Listening Ensemble har fått den største potten blant jazzutøverne. Saxofon Concentus, SISU og SPUNK (bildet) er blant samtidsmusikerne som nyter godt av årets fordelinger.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Potten på 6 millioner kroner er fordelt på 36 ensembler innenfor sjangrene klassisk/samtid, tidlig-musikk, vokal og jazz/rytmisk musikk. Kulturrådet har mottatt i alt 107 søknader med en samlet søknadsum på 32 millioner kroner i denne tildelingsrunden.

Følgende musikkensembler får støtte i 2001:

Klassisk-/samtidsensembler
Oslo Sinfonietta 890 000
Vertavo Strykekvartett 300 000
Grieg Trio 250 000
Saxofon Concentus 200 000
SISU 200 000
Ensemble Ernst 150 000
Telemark Kammerorkester 150 000
Bodø Sinfonietta 100 000
SPUNK 100 000

Tidligmusikkensembler

Norsk Barokkorkester 500 000
Bergen Barokk 150 000
Pro Musica Antiqua 50 000

Vokalensembler
Det Norske Solistkor 400 000
Nordic Voices 200 000
Schola Sanctae Sunnivae 150 000
Grex Vocalis 100 000
Trio Mediæval 100 000

Jazz og annen rytmisk musikk

Geir Lysne listening ensemble 250 000
Trondheim Jazzorkester 200 000
Bergen Big Band 150 000
Audun Kleives Bitt 100 000
Bjørn Johansen Kvartett 100 000
Close Erase 100 000
Dingobats 100 000
Jan Gunnar Hoff Group 100 000
No Spaghetti Edition 100 000
Petter Wettre Trio 100 000
Rudlende 100 000
Supersilent 100 000
The Source 100 000
Trioen Rob Waring, Carl Morten Iversen,
Frank Jacobsen 100 000
Vigleik Storaas Trio 100 000
Utla 100 000
Karvan 60 000
Combonation 50 000

Støtten for musikkensembler på høyt kunstnerisk nivå ble etablert av Kulturrådet i 1997 og gis til ensembler som enten er i kontinuerlig drift og har minst ett års virksomhet å vise til, eller som over tid er sammensatt for enkeltprosjekter. Mange nye musikkensembler er etablert i alle sjangrer, men fremdeles mangler de mellomstore ensemblene støtte på et nivå som tilsvarer støtten til profesjonelle symfoniorkestre og individuelle kunstnere.

Kontaktperson i Norsk kulturråd er musikkonsulent Sjur H. Færøvig.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.