Kristin Helle-Valle, HT08/Foto: Odd Mehus, Bergens Tidende

Eit endelaust jubileum?

INTERVJU: Mottoet for Hauge-Tveitt-jubileet er at det skal vera utan ende. Før opningskonserten 10. januar i Drammen Teater, fortel ein forventningsfull leiar i HT08 om planane for året. Og til dei som måtte vera kritiske til kunstnar-jubilea svarer Kristin Helle-Valle: – Jubileene minner oss om hvilken arv vi har, og jeg tror vi trenger fortida for å skape noe for fremtiden. Det viktige for oss har vært å utfordre kunstverdenen. Hauge og Tveitt lever gjennom kunsten sin – hvordan stiller vi oss så til disse kunstnerne i dag, og hvem lar seg inspirere av dem?

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Ida Habbestad

Markeringa av Grieg i 2007 er over, og kulturlivet kan helsa eit nytt komponistjubileum velkommen. I 2008 er det Geirr Tveitt som står for tur, komponisten ville fylt 100 år i oktober.

Organisasjonen i spissen for markeringa, HT 08, går rett inn i ein fortløpande debatt om korvidt dei mange kunstnarjubilea har noko for seg. I romjula stilte Dagsavisen spørsmålsteikn ved om Grieg-markeringa var vellukka, og tidleg i januar tok Hilde Sandvik opp tråden i ein kronikk i BT.

”Jubileumsåra gir oss godt høve til å reflektere over menn som har skapt god kunst (for det er berre menn). Lokalsamfunn får noko å samle seg om, og det skaper arbeidsplassar. Men kva om søknaden om pengestøtte slapp ha snev av hundreåringar?” spurde Sandvik her, og me kastar ballen over til dagleg leiar for HT08, Kristin Helle-Valle:

Verkar komponistjubilea hemjande på kulturlivet?

— Jeg er enig i at det er skummelt hvis man bruker mye penger på å hylle døde ikoner. Men jeg tror at bevisstgjøringen om hvordan man bruker midlene man får til jubileer er det viktige, svarer Helle-Valle til det.

— Jubileene minner oss om hvilken arv vi har, og jeg tror vi trenger fortida for å skape noe for fremtiden. Det viktige for oss har vært å utfordre kunstverdenen. Hauge og Tveitt lever gjennom kunsten sin – hvordan stiller vi oss så til disse kunstnerne i dag, og hvem lar seg inspirere av dem?

Utan eigenproduksjonar

Som det går fram, står HT08 òg bak markeringa av ein annan stor kunstnar, diktaren Olav H. Hauge. Med eit totalt budsjett på 7,2 millionar kroner er det ikkje rom for eigenproduksjonar, fortel Helle-Valle, som tiltredde stillinga ved juletider 2006.

– Da jeg ble bedt om å ta jobben var budsjettet enda mindre – og jeg tenkte at for å få dette til å bli ordentlig, måtte vi inngå samarbeid med aktører som alt hadde ideer til Hauge-Tveitt-arrangementer i 2008. Alternativet ville være å lage en jippo og brenne midlene av på én helg, seier Helle-Valle.

Organisasjonen fungerer altså som rådgjevar, økonomisk støttespelar og idebank. Kva høve har HT08 til å påverka kva som skjer i Tveitt-markeringa all den tid prosjekta vert arrangerte av andre?

— Initiativene har jo for en stor del kommet fra oss, svarer Helle-Valle. – Vi har hatt mange ideer, og synes det er morsomt å ta kontakt med aktører i kulturlivet og kaste ball med dem. Vi er tilskuddsytere, men absolutt også en del av den kreative prosessen. Gjennom nettsiden vår kan vi dessuten markedsføre og videreformidle prosjektene. Markedsføring er en oppgave jeg tar jeg ganske alvorlig, seier Helle-Valle.

Vil nå dei nyfikne

Så er òg medieverda Helle-Valle sitt felt. HT08 sin daglege leiar kan skilta med nærare 20 års fartstid i TV 2 og NRK. Der har ho arbeidd med det meste, frå script til prosjektutvikling for drama, nyheter, barne-TV og ulike magasin.

— Jeg var nok litt nølende da jeg ble spurt om å ta denne stillingen, først og fremst fordi jeg aldri før har jobbet med jubileer eller innenfor denne delen av kulturlivet. Forhåpentligvis har bakgrunnen fra TV-bransjen positive sider. Jeg har kanskje et litt annet kontaktnett enn andre, og tar som sagt markedsføringsbiten veldig alvorlig. Men jeg er avhengig av å ha fagfolk rundt meg, og der er styret en kapasitet, seier Helle-Valle.

Styret og administrasjonen arbeider mot det uttalte føremål ”å inspirera, leggje til rette for og planleggja eit breitt spekter av tiltak og arrangement som set fokus på kunstnarane Olav H. Hauge og Geirr Tveitt sitt skaparverk”.

Har de elles hatt overordna føringar for kva prosjekt de støttar?

— Siden jubileet både skulle være regionalt, nasjonalt og internasjonalt, laget vi en tekst som heter ”Eit endelaust jubileum”. Poenget med å jubilere er å skaffe oppmerksomhet hos nye grupper av mennesker. De som liker Tveitt liker ham jo allerede! Jeg har vært opptatt av å nå de yngre aldersgruppene, ikke nødvendigvis på en måte hvor alle barn i skolen synger eller siterer dikt, men vi vil nå gruppene som er nysgjerrig på noe som er annerledes og kult, seier Helle-Valle.

Mangfaldige arrangement

For å illustrera viser ho til ein CD som skal ut på Grappa, med rapparen Ragnar Gudnason i Side Brok, samt andre artistar som framfører viser og ballader med vidare, alt med Sigbjørn Nedland som produsent.

Men det er sjølvsagt ei rekkje andre arrangement, og gjennom året vil HT08 sin logo finnast på mellom 30 og 50 Tveitt-arrangement lovar Helle-Valle.

— Vi samarbeider selvfølgelig med de tradisjonelle festivalene, blant annet med Festspillene i Bergen, hvor både Bergen Filharmoniske Orkester og Stavanger Symfoniorkester bidrar. På Hardingtonar i juni får vi festforestilling med et fire timer langt verk for 50 hardingfelespillere og elektronisk musikk. I tillegg har vi samarbeid med Borealisfestivalen og med konsertserien Avgarde i Bergen, som har Tveitt og Hauge på programmet i hele år.

I oktober urframførast eit nytt verk av Glenn Erik Haugland med musikk basert på dikt av Olav H Hauge. Sondre Bjørgum har laga ein dokumentarfilm om jakta på ”Baldurs Draumar”, og internasjonalt skal omsetjingar av Hauge-dikt lanserast i Korea, Kina, India, Italia og Frankrike med Tveitt sin musikk som fylgjesven.

Opning 10. januar

For markeringa er tredelt, fortel Helle-Valle – ein fokuserer både på dei to kunstnarane kvar for seg, men legg òg vekt på ei samanstilling mellom dei.

Dømevis under festforestillinga som skal opna året. Den finn stad 10. januar i i Drammen Teater, der Kringkastingsorkesteret dirigent av Ole Kristian Ruud presenterer utdrag frå ”Hundrad Hardingtonar”, ”Sanger til dikt av Olav H. Hauge”, op. 243 samt ”Konsert for hardingfele og orkester nr. 2, «Tri fjordar», op. 252” – medan Liv Osa bind det heile saman med Hauge-dikt.

Ved dette fråsparket: Kva er din overordna ambisjon for Hauge-Tveitt-markeringa?

— Det må være å gjøre markeringen til et endeløst jubileum. At kunsten blir belyst og får stå på egne ben så den er aktuell for de nye generasjonene som i neste omgang kan se den på nytt og tolke den på nye måter, avsluttar Helle-Valle.

I gjennomgangen ovanfor er kun eit utval arrangement i Hauge-Tveitt-jubileet. For meir informasjon, sjå HT 08 sine heimesider.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev