Den norske opera: Fredskonsert, 2005

Einar Solbu ny styreleder for Den Norske Opera

Einar Solbu overtok denne uke som styreleder for Den Norske Opera. Han etterfølger Leif Terje Løddesøl som ønsker å trekke seg etter nærmere 9 år som styreleder. Einar Solbu er direktør i Rikskonsertene, men vil fratre etter utløpet av sin andre åremålsperiode i stillingen, 31. desember 2005. Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland gir Løddesøl stor takk for innsatsen gjennom mange år, og sier at han vil bli stående som en sentral skikkelse i Operaens historie.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

– Leif Terje Løddesøl fortjener stor takk for innsatsen han har gjort for Den Norske Opera og for operahusprosjektet gjennom mange år, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar.

— Hans periode som styreleder har vært en meget krevende tid for Den Norske Opera. Det har vært av uvurderlig betydning å ha en styreleder med hans engasjement og lederegenskaper. Løddesøl og resten av styret skal ha sin del av æren for at operahusprosjektet er kommet dit det er i dag. Når Løddesøl nå trer tilbake, kan han gjøre det i forvissning om at han blir stående som en sentral person i Den Norske Operas historie, sier statsråd Svarstad Haugland.

Kultur- og Kirke melder videre at ambassadør Bjørn T. Grydeland er gjenvalgt som nestleder. Bokhandler Anne Carine Tanum og konsulent Bergliot Jonsdottir er nye styremedlemmer. Komponist Håkon Berge og dansekunstner Solveig Leinan-Hermo er valgt som første og annet varamedlem.

Fylkesmann Anne Enger Lahnstein og fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl går av etter fire år i styret. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for et tidsrom av to år.

Den Norske Opera er organisert som et aksjeselskap, og eies 90% av Den norske stat og 10% av Det Norske Operafond. Styrets medlemmer oppnevnes direkte av eierne, mens de ansattes representanter fastsettes gjennom direkte valg.

En viktig oppgave for det nye styret blir utvilsomt å lose Bjørvika-bygget godt i havn. Stortinget vedtok den 15. juni 1999 som kjent å bygge et nytt operahus i Oslo – med forventet ferdigstillelse i 2008.

— Dag for dag kan vi nå observere at byggeprosjektet er i ferd med å bli en fysisk realitet, står det i Operaens årsberetning for 2004. – Prosjektering og bygging synes ut fra det styret kjenner til å utvikle seg tilfredsstillende, idet vi ikke har informasjon når det gjelder tid, kvalitet eller kostnad i prosjektet som skulle gi grunn til særskilt bekymring. Styret vil imidlertid understøtte betydningen av kvalitet og funksjonalitet i prosjektet, og vil fremheve at kortsiktige sparehensyn ikke må stå i veien for gode, langsiktige løsninger. Det er vesentlig at bygget innredes og utstyres på en slik måte at det møter samfunnets forventninger til kvalitet og fremtidsrettede løsninger.

Opeaens totale programtilbud utgjorde i 2004 182 forestillinger og konserter, i hovedsak fordelt på 8 premièrer, herav 1 urpremière, foruten 12 produksjoner fra det stående repertoar. Programmet for Oslovirksomheten omfattet foruten hovedsceneforestillinger også formidlingsproduksjoner og flere semikonsertante konsertproduksjoner.

Foruten Oslo fant det i fjor også sted 17 forestillinger og konserter fordelt på 12 byer og steder ellers i landet: Sandvika, Skien, Tønsberg, Ål, Brevik, Bø, Vinje, Jessheim, Sarpsborg, Oscarsborg, Hamar og Harstad. 2004 var i tillegg et stort utenlandsårafor Den Norske Opera, med samarbeidsprosjekter og gjestespill i Sør-Afrika, Spania, Danmark, Ungarn og Finland, til sammen 22 konserter og forestillinger.

Det gjennomsnittlige publikumsbesøk på hovedscenens forestillinger utgjorde 77%. Operaforestillingene hadde et gjennomsnittlig setebelegg på 80%, mens det tilsvarende tall for ballett forestillingene var 73%. Det totale besøk av barn og unge utgjorde 19.487, det vil si ca 20% av publikumsmassen for hovedscene- og biscenevirksomheten. Konsert- og biscenevirksomheten hadde en oppslutning på 15.541 publikummere. Turnevirksomheten fordeltev seg med 20.529 publikummere utenlands og 10.329 innenlands. Det totale publikumstall utgjorde 134.142.

— I tillegg ble det gjennom ført ca 250 formidlingsrettede, oppsøkende og prosjektutviklingsrettede arrangement med god publikumsdeltakelse, kan vi lese i Operaens årsrapport for 2004.

Interesserte kan som vanlig lese mer ved å gå inn på www.operaen.no, eller ved å følge artikkellenkene nedenfor. På Operaens eget nettsted kan du nå studere høstens program, som bl.a. omfatter oppsettinger av Puccinis «Manon Lescaut» og musical-klassikeren «Showboat», samt premiere på tre nye balletter under navnet Septemberdans.

I november blir det også urpremiere på Gisle Kverndokks imøtesette opera «Den fjerde nattevakt», med libretto av Ivar Tindberg.

Vi tar dessuten med at Operaens Ballett skole skal feire sine første 40 år med to forestillinger i Den Norske Opera 17. og 18. juni.

Jubileumsforestillingen er et samarbeid mellom Fagerborgs ballettlinje I, Kunsthøgskolen i Oslos kalssiske ballettlinje, gjester fra Nasjonalballetten og Ballettskolen. Programmet for jubileumsforestillingen spenner fra det klassiske repertoaret til moderne dans og karakterdans.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev