H.M. Dronning Sonja og vinnerne fra 1999.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse skal arrangeres for sangere 16.- 23. august. 50 utvalgte talenter fra alle verdens hjørner skal konkurrere om en rekke konsertengasjementer og priser på over 300.000 kroner. H.M. Dronning Sonja skal selv dele ut prisene etter finalekonserten med Den Norske Operas Orkester i Oslo Konserthus 23. august 2001. Frist for påmelding er 1. april.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Juryen er sammensatt av ledende personligheter fra det internasjonale operamiljøet. Foruten vår egen Ingrid Bjoner og operasjef Bjørn Simensen deltar operasangerne James King (USA) Dame Joan Sutherland (Australia) og Hans Sotin (Tyskland). Fra den kunstneriske ledelsen ved La Scala – operaen i Milano deltar Luca Targetti. Juryens forman er Menno Feenstra (Nederland), som er tilknyttet Glyndebourne Festival Opera i England.

Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for sangere som er født etter 1. januar 1969, innen alle stemmefag og av alle nasjonaliteter.Søkere skal benytte det offisielle søknadsskjemaet eller en kopi av dette. Søknaden skal vedlegges følgende materiale som ikke vil bli returnert:

  1. En demo-tape av nyere dato. Innspillingen skal gjøres på en standard lydkassett og må være av god lydkvalitet. Repertoaret skal omfatte to operaarier av kontrasterende stilarter akkompagnert av klaver. Samlet varighet ca. ti min.
  2. Bekreftelse av myndig person på demo-tapens originalitet.
  3. To sort/hvite fotografier av god kvalitet med deltakerens navn på baksiden.
  4. En bekreftet kopi av fødselsattest.
  5. En bekreftet kopi av nasjonalitetsbevis (pass).
  6. Curriculum vitae.

Alt søknadsmateriell må foreligge i konkurranse-sekretariatet innen 1. april 2001. Du finner ytterligere deltaljer på disse nettsidene.

Nasjonal konkurranse først
I forkant av den internasjonale konkurransen skal det arrangeres en nasjonal uttakings-konkurranse for norske sangere, basert på innsendte søknader. Finalekonserten arrangeres 4. mai med Trondheim Symfoniorkester i Olavshallen. Fem finalister sikres plass i hovedkonkurransens innledende runder. Åpningsseremonien for den internasjonale delen av konkurransen finner sted 16. august, med rom for opp til femti deltagere. Finalelkonserten finner sted i Oslo Konserthus torsdag 23. august, og det vil da kun gjenstå seks kandidater.

Historisk bakgrunn
Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse ble etablert etter initiativ av blant andre Oslo-Filharmoniens sjefsdirigent Mariss Jansons og ble første gang gjennomført for pianister i 1988. I 1995 ble det i anledning Kirsten Flagstad-jubiléet arrangert konkurranse for sangere. Det ble deretter besluttet at konkurransen kun skal rette seg mot sangere. Konkurransen arrangeres nå hvert andre år som et samarbeid mellom blant andre Oslo-Filharmonien, Den Norske Opera, NRK og Norges musikkhøgskole.

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse har oppnådd internasjonal anerkjennelse, og tidligere prisvinnere kan i dag dokumentere fine internasjonale karrierer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.