pride 2024

Drønn – den elektriske puls

I begynnelsen var trommen. I dag er datamaskinen. Drønn er begge deler. Og dessuten en konsert på Munchmuseet i Oslo søndag 26. november.

Kalender

Ensemble KammerKlang i Bugården kirke

21/06/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Salif Keita-konsert

21/06/2024 Kl. 19.30

Viken

Valdres sommersymfoni – festivalen

21/06/2024 Kl. 1800

Innlandet

Under overskriften «Drønn – Ekstrem teknologi i menneskelighetens tjeneste» inviterer slagverkensemblet Puls og NICEM til konsert på Munchmuseet. I pressemeldingen som er gått ut, heter det videre:

Å skape, spille og lytte til musikk er et menneskelig behov like gammelt som livet selv. Slagverkensemblet Puls og NICEM har gleden av å invitere til DRØNN – En av de eldste menneskelige uttrykksformer kombinert med høyden av teknologisk utvikling. Resultatet er et ekstremt og sofistikert lydunivers som blander levende musikere med akustisk og elektronisk bearbeidet lyd – med publikum i lydens sentrum.

I siste del av det 20. århundre har komposisjon av musikk i stadig sterkere grad involvert bruk av datateknologi – innen så vel den enkleste populærmusikk som den mest komplekse kunstmusikk. Bruken av datamaskiner i komposisjonsprosessen kan gjøre hele konsertkonseptet overflødig. Stadig mer musikk konsumeres bare fra CD’er, og musikk som nesten) i sin helhet er skapt gjennom bruk av datamaskiner – enten den kommer til oss fra radioen hjemme, på ”danceclub” eller i bakgrunnen på Hennes&Mauritz – har kommet for å bli.

Ved bruk av datamaskin i en konsert kan en interaksjon mellom det elektroniske mediet og musikere skje der og da. Gjennom bruk av såkalt ”spatialiseringsteknikk” romliggjøres lyden (på Munchmuseet bl.a. ved hjelp av 20 høytalere), og musikken lever i rommet.Utøverens og tilhørerens rom smelter sammen, og på den måten kan den kreative bruken av moderne teknologi være med på å revitalisere konsertsituasjonen. Musikken bindes til individet og individet til meneskene i rommet.

Drønn er ”Ras” av N. Barrett (Norge) for slagverk og elektronisk lydbehandling i sanntid, ”PatchWork” av N. Apollyon (Norge) for slagverk og elektronisk lydbehandling i sanntid, ”Stèle” av G. Grisey (Frankrike) for basstrommer og lydprojeksjon, og de elektroakustiske verkene ”Klang” av J. Harrisson (England), ”Catalysis” av A. Ishijima (Japan) og ”Agon” av H. Vaggione (Frankrike).

«Drønn» inngår i prosjekt «Elektrisk Puls» – en turné med slagverkensemblet Puls i regi av Rikskonsertene (Autunnalefestivalen i Bergen 09.11.00, Tromsø 11.11.00, Oslo 26.11.00).

Puls er Håkon Kristiansen, Erik Dæhlin Schwensen, Amund Sjølie Sveen og Knut Aalefjær. Natasha Barrett står for sanntidslydbehandling og framføring av de elektroakustiske verkene.

DRØNN arrangeres av PULS og NICEM (Norwegian section of the International Confederation for Electroacustic Music).

Søndag 26. nov. 2000, kl. 16.00 – Munchmuseet, Oslo

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.