Bergljot Jonsdottir

Drepende rapport felte Bella

Bergen-festspillenes omstridte direktør, Bergljót Jónsdóttir, sa opp sin stilling i går. Avgjørelsen ble tatt etter innsyn i organisasjonspsykolog Bjørn Inge Raknes knusende rapport, som blant annet fastslo at «det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å anbefale en utviklingsprosess der Jónsdóttir fortsetter som festspilldirektør». Jannik Lindbæk uttrykker til Bergens Tidende overraskelse og sorg over det rapporten forteller, men avslår at han burde ha kjent til disse forholdene tidligere.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Knut Steen

«Med utgangspunkt i at et flertall av de ansatte, også blant mine nærmeste medarbeidere nå har gitt klart uttrykk for at de vanskelig vil kunne samarbeide med meg i fremtiden, blir det umulig for meg å fortsette mitt arbeid», lyder Jónsdóttirs begrunnelse for oppsigelsen.

Jónsdóttir ble med øyeblikkelig virkning fritatt fra forpliktelsene som hører til stillingen, men vil stå til disposisjon for festspillene fram til 15. juni 2004. Hun vil motta lønn frem til 31. august, deretter mottar hun ett års etterlønn. Om Jónsdóttir ikke finner annet arbeid, vil hun også kunne heve ett års ventelønn. Til sammen kommer denne «pakken» på 2,3 millioner kroner. Den tidligere direktøren får også bo gratis i luksusvillaen festspillene stiller til hennes disposisjon, frem til en ny direktør er ansatt, forteller styreformann Jannik Lindbæk.

Raknes er den tredje personen festspillene har hyret inn for å kartlegge arbeidsforholdene ved festspillene. De foregående to ble tatt av jobben etter å ha uttalt seg til pressen på en måte festspill-styret mente var upassende.

Bergljót Jónsdóttir har vært direktør for festspillene siden 1995, og har fått mye ros for å ha dratt i land flere støttekroner til festspillene. Selv om Jónsdóttirs kunstneriske valg til tider har vært omstridte, har hun også fått mye ros for å ha gjort festspillene til en mer synlig, vital og anerkjent musikkinstitusjon.

Samtidig har hennes kontroversielle lederstil, som av tidligere ansatte har blitt betegnet som tøff og kontrollerende, vært en verkebyll for festspillene. Åtte ansatte har blitt betalt ut, eller sluttet siden 1996, og to andre er fremdeles langtids-sykemeldte.

Konflikten ble først kjent for allmennheten igjennom Bergens Tidende i fjor høst, der ansatte gikk anonymt ut og anklaget sin egen direktør for å drive rovdrift på personalet, og ta få hensyn.

Jónsdóttir ble også hardt kritisert fra mange hold etter trusler og forsøk på sensur av en journalist, som stilte kritiske spørsmål om arbeidsmiljøet ved festspillene. Dette skjedde på en pressekonferanse som skulle handle om festspillenes program for 2004. Festspill-styret ble senete tvunget til å unnskylde direktørens oppførsel offentlig.

Jannik Lindbæk uttrykker til Bergens Tidende overraskelse og sorg over det rapporten forteller:

— Jeg ble overrasket over beskrivelsen av forholdene, slik de fremsto i rapporten. Og jeg er lei meg, for jeg har hatt et svært godt samarbeid med Bergljót. Men når vi først engasjerte en utenforstående rådgiver som brukte mye tid på å sette seg inn i og forstå organisasjonen, skulle det svært mye til før styret kunne velge å se bort fra konklusjonene, sier Lindbæk, som samtidig avslått at han burde ha kjent til disse forholdene tidligere:

— Jeg har forklart meg helt og fullt for Raknes om hva jeg har opplevd og hva jeg har fått vite. Men han har ikke funnet grunn til å kritisere meg, eller det øvrige styret, overhodet, sier Lindbæk til BT.

Bergljót Jónsdóttir ønsket at Raknes’ rapport skulle offentliggjøres, men utover den ene konklusive setningen om hennes fremtid som festspill- direktør, har dette blitt avslått av styret.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.