Alejandro Gispert

Dette betyr Samspill for oss

Nettverket fyller 20 år. Vi har latt noen av musikerne der si hva organisasjonen er, og bør være fremover.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Samspill International Music Network feirer 20 år i år. Organisasjonen tilbyr rådgiving, blant annet om hvordan man kan navigere i støtteordningslandskapet. I tillegg til å arrangerer deE konserter og nettverksmøter for musikere som er nye i Norge. Samspill nettside har også en oversikt over utøvere som har mangfoldig bakgrunn eller spiller tradisjonsmusikk fra ulike steder i verden.

Ballade har stilt en rekke av disse musikerne de samme to spørsmålene i forbindelse med jubileet:

Hva har Samspill betydd for deg?
Hva mener du er Samspill viktigste oppgave de neste 20 årene?

Alejandro Gispert
«Jeg har vært medlem av Samspill i nesten tre år nå. Så langt har jeg sett at denne organisasjonen er veldig aktiv i å søke etter muligheter i Norge for internasjonale musikere og å gi oss støtte. Samspill er veldig oppmerksom på å lytte til våre behov. På grunn av dette anbefaler jeg at musikere fortsetter å støtte denne organisasjonen. Jeg er veldig fornøyd.»

Babacarr Joof aka B-Da Sufi
Jeg ble med i Samspill for omtrent tre år siden. Organisasjonen har vært veldig hjelpsom med flere ting. Spesielt i forbindelse med mitt siste album, som kom ut i 2017. Jeg fikk mulighet til å gjøre en «Sunday World»-konsert (på Cafe Sør, red. anm.) i september for å annonsere slippet, og det hjalp mye. Samspill har også hjulpet meg med å søke støtte fra ulike fond, slik at det ble mulig for meg å spille flere konserter rundt Oslo.

Jeg forstår at ikke alle kan få hva vi forventer fra Samspill, siden mange artister er medlemmer nå. Men de gjør sitt beste! Om Samspill kan få enda mer økonomisk støtte fra kommunen eller et annet sted, ville det blitt lettere både for dem og oss. Samspill er strålende!

Daniel Lazar
For meg er Samspill mange forskjellige ting: Familie, vennskap, kulturell hub, ambassadør for mangfold i Norge og vår stemme og representant. Da jeg flyttet til Norge visste jeg naturlig nok ikke mye om hvordan musikklivet i Norge virker eller hvilke andre kulturer som eksisterer på markedet. Men i møter med Samspill lærte jeg mye. Gjennom workshops fikk jeg møte folk fra Afrika, Midtøsten, India, Sør-Amerika osv. Det åpnet helt nye dimensjoner i måten jeg tenker på, og det åpnet dører til mange nye samarbeid.

Samspill er viktig for oss utenlandske musikere som bor i Norge. De gjør det lettere for oss å integrere oss i samfunnet, samtidig som de gir oss en følelse av å være velkomne og inkludert i det norske kulturlivet.

Jeg tror det viktigste akkurat nå er å fortsette, og ikke gi opp. Dessverre blir det lavere budsjetter for hvert år, og fra høyere instanser en mindre forståelse for det flotte arbeidet Samspill gjør. Jeg vet ikke om kulturdepartementet forstår hvor viktig denne organisasjonen er for folk som representerer andre musikalske farger i Norge. Målet for fremtiden må være å forbli det samme, stå på med samme energi, pågangsmot og vilje. Hvis Samspill klarer å holde på nivået, tror jeg hele kulturlivet i Norge vil ha mye å tjene på det.

Harpreet Bansal
Samspill har for meg betydd utrolig mye. Når man jobber som kunstner i en litt smal sjanger (i hvert fall i Norge) er det spesielt viktig å være tilknyttet et miljø der man føler at man blir sett og hørt, litt som å ha en familie å gå til. Samspill er på en måte denne familien som har tatt på seg dette ansvaret; et stort og viktig ansvar. De er engasjerte ildsjeler som jobber for at musikere med litt «annen» bakgrunn ikke skal falle utenfor.

Samspills rolle de neste 20 årene tror jeg blir mer og mer viktig. De må fortsette å eksistere som representant for det flerkulturelle Norge, og for å synliggjøre alle de fantastiske musikerene som faktisk bor her i landet. Denne rollen er det faktisk ingen andre som har tatt på seg, så ja, Norge trenger absolutt Samspill!

Les også: – I fjor fikk vi kutt, og i år forventes det at vi skal juble for den samme summen

Claudio Latini
«Samspill er veldig viktig fordi de representerer oss minoriteter. Uten Samspill blir vår stemme ikke hørt.»

Safaa Al- Saadi
Samspill spiller en stor rolle for nye musikere som kommer til Norge. For meg begynte det da jeg ble invitert av min venn i 2005 for å spille på en konsert sammen med Aziz Kosai på MS Innvik. På den konserten kom mange forskjellige norske musikere, og jeg ble invitert til å spille med forskjellige band og artister med utgangspunkt i den erfaringen jeg har.

Selv om Samspill er en liten organisasjon, er den likevel stor og viktig når det gjelder å skape møter mellom musikere med forskjellig kulturbakgrunn. I det siste har organisasjonen også vokst, og de ansattes arbeid for å få støtte har ført til viktige prosjekter, slik som prosjekter på asylmotak, ulike konserter og konferanser.

Tanken min er at alle mennesker er innvandrer i dette livet. Musikk gjør livet bedre og bygger gode broer mellom kulturer. Spesielt nå i en tid hvor verden er blitt skumlere.

Samspill gir sjanse til de nye som er amatører i starten for at de vil vite hvor mye de kan.
Jeg ble tidlig ambassadør for de arabiske musikere som har kommet etter meg, og har sammen med Samspill støttet dem. Det er også en viktig organisasjon for de profesjonelle.
Jeg håper at Samspill fortsetter å ta vare på de nye som kommer til Norge, og lager broer mellom nye musikere, amatører og de profesjonelle.

Ivan Mazuze
Samspill er for meg en organisasjon med hovedformål sette opp nettverk og gi veiledning til musikkmarkedet i Norge for musikere med utenlandsk- eller minoritets bakgrunn og ikke minst en arbeidsgiver for spillejobber.

Jeg mener at Samspills oppgave de neste 20 årene bør være å bli mer av en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme de norske-utenlandske kunstuttrykkenes vilkår, og få dette på den kulturpolitisk agenda.

Javid Afsari Rad
For meg som en av gründere av organisasjonen har den betydd mye. Jeg ble bedre kjent med det byråkratiske systemet i Norge og skjønte etterhvert at det fantes, og fremdeles finnes, behov for informasjon om støtteordninger for utenlandske musikere i Norge.

Det at man blir hørt og sett er et ønske for de fleste kunstnere som velger Norge som sitt hjem. En slik organisasjon har til oppgave å formidle musikk fra de ikke-etablerte sjangrene og skape et møtested for mer mangfoldig skapende musikalsk virksomhet i Norge. Dette er også med på å skape positive holdninger hos majoriteten og fremmer integrering.
Vi får stadig nye musikere som kommer og blir boende i Norge og en ung generasjon som trenger musikalsk næring og forbilder.

Jeg ønsker at Samspill vil vare, og at man fortsatt vil lytte til denne gruppas interesser, slik at deres drømmer blir til realitet og nytte.

Samspill arrangerer jubileumskonsert på Cosmopolite Scene i Oslo lørdag 8. september

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev