NRK P2, musikkfordeling, grafikk

– Det viktigste for P2 er å formidle musikk av høy kvalitet

– Kvaliteten på innholdet er vel så viktig som mediemålinger når vi legger sendeplaner, skriver NRK P2s musikksjef Jorunn Hope i dette svaret til Tore Brantenbergs innlegg 10.08. Hun fremhever nisjekanalene Alltid Klassisk og Alltid Nyheter og hevder at NRK har disse fordi interessen for disse områdene er så uttalt. Samtidig er det viktig for NRK P2 at flest mulig av lytterne skal kjenne seg inkludert.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Jorunn Hope, musikksjef NRK P2/NRK Alltid klassisk

Tore Brantenbergs innlegg viser stor interesse for mediemålingene til Norsk Gallup. Jeg er enig i at dette er interessant informasjon, men for det første må vi omgås tall med edruelighet, og for det andre er vi vel så opptatt av kvaliteten på innholdet når vi legger sendeplaner for NRK P2 og Alltid klassisk.

Først en kommentar til Brantenbergs utsagn om at 44 % av befolkningen er interessert i klassisk musikk. Det er dekning for et slikt utsagn, tallmessig sett, for ser vi på totalbefolkningen i Norge, er
13.4 % meget interessert i denne sjangeren,
31.1 % litt interessert, mens
25.4 er litt uinteressert, og
27.6 er meget uinteressert.

Går vi til ytterpunktene her, de med klarest oppfatning av sine preferanser, ser vi at dobbelt så mange er megetuinteressert som de som sier seg meget interessert. Likevel er det gruppen ”litt interessert”, og bruken av denne svarprosenten som er mest problematisk, og mest spennende !

Hvor interessert i klassisk musikk er en respondent som svarer ”litt interessert”? Et annet spørsmål som denne undersøkelsen ikke gir svar på, er hva respondentene definerer som ”klassisk musikk”. Dette er bare noen få spørsmål som vi må søke svar på via andre veier, og der vi blant annet benytter oss av fokusgruppe-undersøkelser i regi av NRK Forskningen.

NRKs årsmelding for 2003 viser for P2s del at nesten halvparten av de totale musikksendingene kommer under ”seriøs musikk”-begrepet: fra tidligmusikk til samtidsuttrykk, og selvsagt opera.

Gjør vi timeantallet om til prosent, ser vi at ”seriøs musikk” dekker 48 %, jazz 11%, og norsk folkemusikk 7 %.

P2 alene imøtekommer dermed den generelle befolknings etterspørsel etter klassisk musikk dersom en bare ser på prosenter. Mange stiller knappen på P2 fordi de ønsker denne musikkprofilen, mens enda flere først og fremst ønsker utdypende nyheter og utenriksstoff. Litteratur, film og drama-interesserte blir også tilgodesett, likedan de samfunnsengasjerte. En person som lytter på NRK P2 ønsker først og fremst mangfold både når det gjelder musikk og annet redaksjonelt innhold.

Her er mange hensyn å ta, men vi er like fullt opptatt av å opprettholde et så stort volum som mulig i vårt musikktilbud, også det klassiske. Samtidig ønsker vi at NRK P2s musikkprofil skal gjenspeile at dagens musikkinteresserte ofte forsyner seg av en langt rikere musikkmeny enn tidligere. Dagens komponister har ofte pop- eller jazzbakgrunn. Musikere møtes til ulike former for cross-over uten at de dermed mister sitt kvalitetsmessige ståsted.

Med sendeflater for etno- og worldmusic ønsker vi både å pirre nysgjerrigheten og kunnskap om andre kulturer, ikke minst de som nå finnes i vårt nabolag. Dette tilbudet finnes under ”diverse musikk”.

Det viktigste for NRK P2, det vil nok Brantenberg også være enig i, er å formidle musikk av høy kvalitet, fra ulike tidsepoker, fra forskjellige verdensdeler, og vise mangfoldet både innenfor- og mellom genre. Derfor er det viktig å se på hele NRK P2’s musikkprofil og ikke bare én genre. Det er ingen norsk radiokanal som er så nitid i sitt arbeide når det gjelder å gi sine drøyt 280 000 lyttere musikk som gjenspeiler mangfoldet både i tid og rom.

P2 er en av NRKs kjernekanaler, og en Kulturkanal som vil engasjere lyttere uanhengig av kulturell bakgrunn eller grad av utdanning.

I tillegg har NRK nisjekanaler som Alltid nyheter og Alltid klassisk, nettopp fordi interessen for disse områdene er så uttalt, og fordi NRK er i stand til å tilby kvalitetsprodukt. Alltid klassisk er blitt et viktig supplement til P2, og selv om kanalen pr. i dag ikke er riksdekkende via FM eller DAB, ligger tilbudet på nettradio til fri bruk over hele landet.

Det ligger betydelig omtanke og arbeid bak sendeskjemaet for NRK P2. Kampen om sendeflater er merkbar, og døgnet har fremdeles bare 24 timer. Men en av de vesentligste utfordringene vi står overfor i all kunstformidling er selve presentasjonen, for at flest mulig av lytterne skal kjenne seg inkludert. Om vi faktisk når fram til lytteren er et vel så fruktbart spørsmål som å isolere interessen om volum.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev