Maridalen – Gressholmen (Jazzland Recordings 2024)

Den gode smak

Norsk Komponistforening inviterer til seminaret «Musikalsk kvalitet og den gode smak» på Åsgårdstrand Hotell 3. – 4. februar. Seminaret, som bl.a. byr på foredrag av både lærerkrefter, musikkritikere og komponistene Rolf Wallin og Ole Lützow-Holm, er primært rettet mot NKFs medlemmer, samt studenter, kunstnere og kritikere, men alle interesserte er velkomne. Frist for påmelding er 19. januar.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

I invitasjonen fra Norsk Komponistforening heter det:

På årets seminar ønsker Norsk Komponistforening å belyse og problematisere de begreper som brukes om kvalitet og meningsdannelse om kvalitet innen vårt estetiske felt, musikk. Vi ønsker å diskutere såvel de teoretiske som de mer pragmatiske sidene av kvalitetsbegrepet. Kvalitetsvurderinger er noe komponister og musikere daglig omgir seg med, både som offentlige og private navigatører. Begreper om kvalitet på det estetiske feltet kommer til uttrykk i det offentlige gjennom kritikk, utdeling av oppdrag, stipender, priser og andre påskjønnelser. På den andre siden har hver og én sine mer eller mindre subjektive kvalitetskriterier som ikke alltid er like enkle å formulere. Men hva ligger til grunn for vår dannelse av begreper om kvalitet? Hvor kommer våre individuelle begreper fra og hvor og hvordan dannes tidens rådende smak og kanon ?

Målgruppe, forelesere og program
Seminaret er primært rettet mot NKFs medlemmer samt studenter, kunstnere og kritikere, men alle interesserte er velkomne. NKF-medlemmer vil få prioritet dersom antallet påmeldinger overstiger kapasiteten.

Det er invitert seks forelesere/innledere. Disse er:

Arnfinn Bø-Rygg, professor i estetikk ved Universitetet i Oslo; Anne Danielsen, doktorgradsstipendiat ved Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo; Erling Guldbrandsen, førsteamanuensis ved Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo; Ivar Frounberg, komponist og nylig tilsatt professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole; Erling Sandmo, historiker og musikkritiker i «På Sporet» i NRK P2, samt Anne Karin Jortveit, billedkunstner og skribent/kritiker. I tillegg vil komponistene Rolf Wallin og Ole Lützow-Holm snakke om et av hverandres verk.

Fredag 2. februar er satt av til internt styreseminar og medlemsmøte i Norsk Komponistforening. Selve seminarprogrammet starter lørdag 3. februar kl. 10:00, og avsluttes søndag ca. kl. 16:30. Detaljert program blir sendt ut til alle som melder seg på.

Deltakeravgiften er kroner 500,- for NKF-medlemmer og komposisjonsstudenter, mens øvrige deltagere må betale kr. 1000,-.

Viktig informasjon ellers
For NKF-medlemmer dekker deltakeravgiften opphold f.o.m. middag fredag t.o.m. seminarslutt, samt felles busstransport t/r Oslo – Åsgårdstrand (se transport). Alternativ transport må deltakerne selv bekoste. For andre deltakere dekker avgiften opphold f.o.m. lunsj lørdag t.o.m. seminarslutt, samt evt. felles busstransport Åsgårdstrand – Oslo. Det vil bli satt opp felles busstransport fra NKF (Tollbugt. 28) fredag 2. februar kl. 15:30, med retur fra Åsgårdstrand søndag 4. februar kl. 17:00. Dersom det blir mange som ønsker å reise lørdag morgen, vil man vurdere å sette opp buss også denne dagen.

Norsk Komponistforening ønsker ellers beskjed ved påmelding om man ønsker å benytte felles busstransport fredag, og om man vil delta på hele eller kun deler av seminaret. Påmelding er for øvrig ikke gyldig før betaling av deltakeravgiften er registrert hos NKF. Av erfaring vet man at seminaret er populært, og at det er begrenset plass, så om det blir stor pågang vil NKF-medlemmer få prioritet. Påmelding og betaling må være registrert hos oss senest fredag 19. januar.

Påmelding:

NORSK KOMPONISTFORENING
Tollbugt. 28
0157 Oslo
tel: 2241 8240 / fax 2241 8231

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.