Papirbunke

Budsjettet: Høye forventninger og store krav

INTERVJU: I morgen offentliggjør kulturminister Trond Giske neste års kulturbudsjett. Det følges med stor spenning i kultur-Norge. Ballade har sjekket temperaturen i de ulike miljøene. Norsk Rockforbund har meget høye forventninger, og blir skuffet hvis ikke Giske følger opp som lovet. Komponistforeningen mener Giskes kulturpolitikk er planløs og tilfeldig.

Kalender

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Opera for Kidsa – OPERA

01/11/2020 Kl. 14.00

Innlandet

Popquiz på Røverstaden

02/11/2020 Kl. 19:00

Oslo

Av Bjørn Hammershaug

Norsk Rockforbund v/ daglig leder Monica Larsson

Hvilke forventninger har dere til morgendagens budsjett?

— De er veldig store, ikke minst innen klubbområdet. Vi har det siste halvannet året hatt fokus på å vise klubbenes behov, og har vært i god dialog med departementet i denne saken. Prøveordningen i år med klubbstøtteordningen har vist at det er enorme behov på dette området.

Hvilke saker er viktigst for dere i forbindelse med budsjettet?

— Det er klubbene og penger til øvingslokaler. Vi samarbeider dessuten med flere organisasjoner innen Samstemt, og har der jobbet særlig med to saker: Innkjøpsordningen for fonogrammer og regionale kompetansesenter for rock, pop og folkemusikk. For Samstemt er jeg veldig spent på disse to områdene, og jeg håper og tror de følger opp løftene sine.

Hva er Rockforbundets inntrykk av kulturpolitikken etter Giskes inntreden?

— Det har vært et paradigmeskifte. Vi er ikke redd for å si at Trond Giske har gjort en fantastisk jobb for våre felt. Overgangen etter Valgerd Svarstad Haugland er stor. Nå har vi en personlig engasjert kulturminister som har genuin interesse for de sakene vi er opptatt av, innen det rytmiske feltet og for populærkulturelle uttrykk. Men, det er viktig at han nå ikke hviler på laurbærene. Han må overbevise på dette budsjettet. Det er nå han har en historisk sjanse til å gjøre noe for kulturfeltet, blant annet ved å jevne ut ulikhetene mellom populærmusikalske og mer finkulturelle uttrykk. Jeg blir veldig skuffet hvis ikke løftene som er gitt på forhånd blir oppfylt i dette budsjettet.

Komponistforeningen v/ styreleder Asbjørn Schaathun

Hvilke forventninger har dere til morgendagens budsjett?

— Vi jobber bredt for å få øke muligheten for framføring for norsk musikk, og har særlig peilet inn mot ensemblestøtten. Vi har lyst til å se håndfaste resultater på dette feltet. Vi gikk i fjor inn for å øke bestillingsverkspotten, men da stakk jazzen av med alt. Det er en evig problematikk knyttet til øremerking, en litt sur måte å gjøre ting på, men vi er så mange om beinet at man må nok ha en form for minoritetsbeskyttelse.

— Et annet moment er finansieringen av opera og musicals som vi forsøker å få på plass. Vi vil forsøke å få bygget opp et fond for å sikre en stabil arbeidssituasjon for nyskrevet norsk musikkdramatikk innen et bredt felt. Dette feltet mangler forutsigbarhet, ikke minst nå som operaen ikke lenger kan få støtte fra kulturrådet. Men dette blir altså et initiativ fra vår side. De viktigste sakene for oss er dermed ensemblestøtten og å sikre musikkdramatikken i vid forstand.

Hva er Komponistforeningens inntrykk av kulturpolitikken etter Giskes inntreden?

— Det er jo ikke vanskelig å være blid på ham, han øser jo penger ut over kulturlivet. Jeg kan likevel ikke fri meg fra følelsen av at han mest ønsker å heve Bob Dylan-generasjonens musikk opp til overflaten, og å gjøre den offisiell. Det er i og for seg en legitim kamp, men han kan jo kalle en spade for en spade. Hovedinntrykket av kulturministerens politikk er at den er litt planløs. Det føles på meg som det er mer festtaler enn en samlet strategi som ligger bak, og at det hele derfor blir litt tilfeldig.

Landslaget for Spelemenn v/ daglig leder Magnar Sundt

Hvilke forventninger har dere til morgendagens budsjett?

— Vi har ingen store forventinger utover det som allerede er lekket ut i forbindelse med Riksscena. Men vi trenger mer enn det for å oppfylle kulturløftet. Det ble sagt at de som fikk lite i fjor skulle få mer i år, men vi er likevel noe reservert i forventingene våre.

Hvilke saker er viktigst for LfS i forbindelse med budsjettet?

— Det er oppbyggingen av et nettverk av oppegående arrangører landet rundt; Den norske folkemusikkscena.

Hva er deres inntrykk av kulturpolitikken etter Giskes inntreden?

— Det er ikke til å komme unna at han har gjort en god del positivt for kulturfeltet, sier Sundt før han må løpe i et møte. Vi gir derfor ordet videre til:

Norsk folkemusikk- og danselag v/daglig leder Lene Furuli

Hvilke saker er viktigst for NFD i forbindelse med budsjettet?

— For vår del er disse nedfelt i Samstemt-dokumentet, og det går på regionssenterne, ad-hoc støtte og ikke minst at Riksscena får de bevilgninger som trengs. Dessuten trenger organisasjonene et pluss i år, og vi trenger et løft i spillestedstøtta.

Også Furuli sier hun har et positiv forhold til Giskes politikk, og hans dialog med musikklivet, men legger til:

— Nå har han sittet i to år. Nå trenger vi ikke høre flere taler eller få utarbeidet enda mer rapporter. Nå må det skje noe konkret bak alle løftene!

GramArt v/ daglig leder Elin Aamodt

Hvilke forventninger har dere til morgendagens budsjett?

— GramArt håper årets budsjett innebærer et virkelig kulturløft i tråd med regjeringens løfter. Vi håper på en skikkelig satsing på kultur generelt og musikk spesielt; en oppfølgning av Regjeringens kulturløft. Vi håper på en helhetlig satsing på kultur som næringsvei. Vi er glade for indikasjonene på at årets budsjett vil inneholde en styrking av rettigheter til selvstendig næringsdrivende som får barn (foreldrepenger til selvstendig næringsdrivende) – dette er likestillingspolitikk i praksis med svært stor betydning for våre medlemmer. Vi er også glade for indikasjonene på at årets budsjett vil inneholde en styrking av innkjøpsordningen for fonogrammer når det gjelder barneplater, men er skuffet over at det ikke ser ut til å være et sårt etterlengtet løft for ordningen som helhet. Her skjer det en diskriminering i forhold til innkjøpsordningen for litteratur.

— Generelt er GramArt mest opptatt av at artistene kan leve av det de driver med, nemlig musikk som næringsvei, at våre medlemmer kan leve av musikken si, sier Aamodt.

Hva er GramArts inntrykk av kulturpolitikken etter Giskes inntreden?

— Vi mener å ha sett en positiv og et gledelig fokus på musikk, og musikkens betydning som kulturbærer og næringsvei. Men vi savner en mer konkret satsing: I Storbritannia har kultur- og opplevelsesindustri blitt et prioritert satsningsfelt. I en de-industrialisert økonomi med stadig mer fokus på miljøvennlig industri er vi skuffet over at regjeringen her ikke har viet mer oppmerksomhet og satsing på musikk som næring.

Norsk Jazzforum
For ordens skyld, Ballade har også vært i kontakt med Norsk Jazzforum, men de ønsket ikke å uttale seg om budsjettet i dag.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis II i klarinett

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i musikkvitenskap

NTNU – Institutt for musikk

Kulturhusleiar

Sogndal kulturhus

Salgs- og publikumsansvarlig

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev