Radiomast

Brantenberg: Forstår at uttalelsene har vakt reaksjoner

I etterkant av et intervju her på Ballade hvor lederen i Lytterforeningen, Tore Brantenberg, uttalte at han var glad for nedleggelsen av Wasabi, har det kommet flere reaksjoner på dette utsagnet. I dette innlegget presiserer Brantenberg sine uttalelser. Lytterforeningens mål er primært å arbeide for den klassiske musikkens plass i mediene, understreker Brantenberg: «Jeg var meget positiv til at NRK nå oppretter opplysningsprogrammer om klassisk (og jazz), ett av Lytterforeningens hovedkrav. Dette skjer på bekostning av Wasabi, et program som mange mener hører bedre hjemme i P1 eller P3. Meningene herom er likevel delte, og i intervjuet ga jeg uttrykk for mine egne, som ikke nødvendigvis samsvarer med styrets og alle andre medlemmers syn», skriver Brantenberg.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Tore Brantenberg, leder i Lytterforeningen for klassisk musikk

Vedrørende Wasabi

Jeg er nettopp kommet tilbake fra et to måneders opphold i Italia og har ikke hatt tilgang til nettet før nå. Jeg forstår at mine uttalelser om Wasabi har vakt sterke reaksjoner, og Lytterforeningens styremedlem Svein Bue har allerede svart på en tilbørlig måte, men jeg vil gjerne komme med noen tilføyelser for min egen del.

Høsten 2004 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant Lytterforeningens medlemmer, som viste at 1/3 av innsenderne reagerte negativt på Wasabi. Resultatene finnes på foreningens nettsider, hvor flere av innleggene er gjengitt. Der finnes også brevet fra foreningens medlem nr. 1000, som ble sitert i intervjuet.

Lytterforeningen har som uskreven regel ikke å nedvurdere andre musikksjangere, for det primære mål er å arbeide for den klassiske musikkens rettmesssige plass i etermediene. Jeg var meget positiv til at NRK nå oppretter opplysningsprogrammer om klassisk (og jazz), ett av Lytterforeningens hovedkrav. Dette skjer på bekostning av Wasabi, et program som mange mener hører bedre hjemme i P1 eller P3. Meningene herom er likevel delte, og i intervjuet ga jeg uttrykk for mine egne, som ikke nødvendigvis samsvarer med styrets og alle andre medlemmers syn. Dette ble ikke tilstrekkelig klarlagt.

Mitt eget ufravikelige utgangspunkt er kravet til kvalitet i alle kulturformer og ytringer – også i eteren – fordi jeg i min virksomhet som kritiker, forfatter og kulturformidler opplever en stadig banalisering og nedvurdering av det kunstneriske aspekt. I motsetning til tidens fremherskende og postmoderne kulturrelativisme mener jeg bestemt at smak og behag kan – og skal diskuteres. At det tydeligvis er ulike oppfatninger av kvalitet i eteren, tar jeg herved til etterretning og lover å skjerpe meg ytterligere når jeg uttaler meg på Lytterforeningens vegne.

Trondheim, 18.07.06

Tore Brantenberg
Leder i Lytterforeningen for klassisk musikk

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev