Radiomast

Brantenberg: Forstår at uttalelsene har vakt reaksjoner

I etterkant av et intervju her på Ballade hvor lederen i Lytterforeningen, Tore Brantenberg, uttalte at han var glad for nedleggelsen av Wasabi, har det kommet flere reaksjoner på dette utsagnet. I dette innlegget presiserer Brantenberg sine uttalelser. Lytterforeningens mål er primært å arbeide for den klassiske musikkens plass i mediene, understreker Brantenberg: «Jeg var meget positiv til at NRK nå oppretter opplysningsprogrammer om klassisk (og jazz), ett av Lytterforeningens hovedkrav. Dette skjer på bekostning av Wasabi, et program som mange mener hører bedre hjemme i P1 eller P3. Meningene herom er likevel delte, og i intervjuet ga jeg uttrykk for mine egne, som ikke nødvendigvis samsvarer med styrets og alle andre medlemmers syn», skriver Brantenberg.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Tore Brantenberg, leder i Lytterforeningen for klassisk musikk

Vedrørende Wasabi

Jeg er nettopp kommet tilbake fra et to måneders opphold i Italia og har ikke hatt tilgang til nettet før nå. Jeg forstår at mine uttalelser om Wasabi har vakt sterke reaksjoner, og Lytterforeningens styremedlem Svein Bue har allerede svart på en tilbørlig måte, men jeg vil gjerne komme med noen tilføyelser for min egen del.

Høsten 2004 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant Lytterforeningens medlemmer, som viste at 1/3 av innsenderne reagerte negativt på Wasabi. Resultatene finnes på foreningens nettsider, hvor flere av innleggene er gjengitt. Der finnes også brevet fra foreningens medlem nr. 1000, som ble sitert i intervjuet.

Lytterforeningen har som uskreven regel ikke å nedvurdere andre musikksjangere, for det primære mål er å arbeide for den klassiske musikkens rettmesssige plass i etermediene. Jeg var meget positiv til at NRK nå oppretter opplysningsprogrammer om klassisk (og jazz), ett av Lytterforeningens hovedkrav. Dette skjer på bekostning av Wasabi, et program som mange mener hører bedre hjemme i P1 eller P3. Meningene herom er likevel delte, og i intervjuet ga jeg uttrykk for mine egne, som ikke nødvendigvis samsvarer med styrets og alle andre medlemmers syn. Dette ble ikke tilstrekkelig klarlagt.

Mitt eget ufravikelige utgangspunkt er kravet til kvalitet i alle kulturformer og ytringer – også i eteren – fordi jeg i min virksomhet som kritiker, forfatter og kulturformidler opplever en stadig banalisering og nedvurdering av det kunstneriske aspekt. I motsetning til tidens fremherskende og postmoderne kulturrelativisme mener jeg bestemt at smak og behag kan – og skal diskuteres. At det tydeligvis er ulike oppfatninger av kvalitet i eteren, tar jeg herved til etterretning og lover å skjerpe meg ytterligere når jeg uttaler meg på Lytterforeningens vegne.

Trondheim, 18.07.06

Tore Brantenberg
Leder i Lytterforeningen for klassisk musikk

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev