Aurora Borealis

Borealis: Medlemsorganisasjon på trappene

Bergen kommune er nå ifølge BT blitt enige med Borealisfestivalen om at potensielle medlemsinstitusjoner i festivalen skal kalles inn til et konstituerende møte, og at det er dette møtet som formelt skal velge Borealis’ nye styre. Avgjørelsen er tatt i samråd med den andre store bidragsyteren til Borealis, Kulturrådet. – Det er vårt ønske at dette skjer før årsskiftet, sier kulturbyråd i Bergen, Henning Warloe, til Ballade.

Kalender

Av Hild Borchgrevink

For en måned siden gikk fem unge representanter for samtidsmusikkmiljøet i Bergen ut i BT og etterlyste et nytt styre i Borealis som var valgt på bakgrunn av et slikt representantskapsmøte. En slik fremgangsmåte er i tråd med festivalens egne, opprinnelige planer for hvordan man skulle bygge opp festivalstrukturen. På lignende måte som Ultima i Oslo skulle et definert antall medlemsorganisasjoner forplikte seg til å levere en produksjon til festivalen hvert år, som hver enkelt institusjon skal finansiere over eget budsjett. Dette samarbeidet sikrer festivalen et grunnleggende antall finansierte produksjoner hvert år, som så suppleres med prosjekter fra festivalen sentralt. Eventuelt kan festivalen også inngå samarbeid med enkeltmedlemmer om større produksjoner.

Først var det snakk om at styrelederen skulle få ansvar for å supplere styret etter at de to Autunnale-representantene forlot det, men nå har Dahl og kommunen altså blitt enige om at dette bør forankres bredere.

— Nå må alle institusjonene og organisasjonene som var tenkt som medlemmer av stiftelsen Borealis, få konstituert seg på nytt. Bare på den måten tror vi at styret får stor nok legitimitet og bredde, sa Warloe til BT nylig.

Hvem er det som kommer til å bli innkalt til dette møtet?

— Det er laget en liste over potensielle medlemsorganisasjoner som er blitt levert til meg. Her står alt fra Harmonien og Griegakademiet til Carte Blanche, Kunsthøgskolen, BRAK og BIT Teatergarasjen, sier Warloe til Ballade.

Man tar altså utgangspunkt i institusjoner og grupper som lå i de opprinnelige planene for Borealis’ medlemsstruktur. Vil kommunen komme med innspill til potensielle medlemsorganisasjoner i tillegg til dette, eller går man ut fra Borealis’ liste?

— Det vi er interessert i, er at alle som vil bidra til festivalen, og som har mulighet til å bidra med noe kunstnerisk, skal kunne delta på dette møtet, sier Warloe.

Med andre ord ser det ut til at kommunen ikke vil diktere hvem som skal være medlemmer i den nye festivalen, men samtidig at det planlagte møtet skal være åpent for alle organisasjoner og institusjoner som er villige til å bidra kunstnerisk med produksjoner til Borealis.

Når vil dette konstituerende møtet finne sted?

— Vår intensjon er at det skal skje før årsskiftet, sier kulturbyråden.

Borealisfestivalen ansatte i august Nicholas Møllerhaug som festivalsjef. Møllerhaug startet umiddelbart planleggingen av neste års festivalprogram, og skal blant annet hente den amerikanske minimalisme-legenden Terry Riley til Bergen i mars neste år.

I september ble det imidlertid kjent at to av de fire medlemmene i Borealis’ styre hadde trukket seg, fordi de mente at interimstyret ikke lenger var representativt for forutsetningene om å etablere en ny festival gjennom å slå sammen de to tidligere eksisterende festivalmiljøene i Bergen. Noe av kritikken handlet om at interimstyret ikke hadde klart å stable den planlagte medlemsstrukturen i Borealis på bena. Men denne strukturen ser altså nå ut til å være på trappene.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev