Borealis 2020: Sax-appeal, fysisk arbeid og vakker pling-plong

Tre nye norske verker utfordrer normalen – hos både orkester og publikum.