PNEK - fra prosjektet RAM

Blandede reaksjoner på forslag til Statsbudsjett

Ballade fortsetter å motta små og store reaksjoner på det foreslåtte kulturbudsjettet for 2004, som ble lagt frem i går. Tromsø Symfoniorkester er blant de som rammes av sparekniven, og hevder at de i praksis nå må kutte ut tre heltids musikerstillinger. Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst er på sin side sterkt bekymret for at BEK i Bergen nå har falt ut av statsbudsjettet. Jazzfolket virker på sin side noe mer fornøyde, men beklager bl.a. at den foreslåtte nasjonale scenen for jazz ikke nevnes i budsjettet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Tromsø Symfoniorkester siterer forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes Fellesforbund, som i en uttalelse til Ballade i går sammenfattet det foreslåtte statsbudsjettet med at «orkestrene får styrket turnéstøtteordningen, mens Kulturmeldingen gir grunn til ytterligere forventninger på orkesterfeltet».

— Vi for vår del kan ikke se hvor han henter optimismen fra, uttaler Finn S.Steffensen og Jørgen Ytreberg, som er henholdsvis direktør og produksjonsleder i Tromsø Symfoniorkester.

— I den spesielle situasjon vårt orkester står i – der vi i en periode har kunnet disponere lønnsmidler til tre landsdelsmusikerstillinger fra Musikk i Troms – betyr det nylig fremlagte statsbudsjettet for 2004 at vi i praksis må kutte med tre heltids musikerstillinger. For orkestrene sør for polarsirkelen er kanskje en styrket turnéstøtteordning av det gode. For oss er det imidlertid både et skår i gleden og et plagsomt paradoks at vi knapt har orkestermusikere å sende ut på turné, heter det i den lakoniske meldingen.

Ballade har også mottatt en uttalelse fra daglig leder i PNEK, Janne Stang Dahl. Hun er i likhet med BEK-leder Trond Lossius sterkt bekymret for BEKs fremtid.

— Etter alle positive signaler som er gitt om videre drift av BEK etter endt prøveperiode 2003, er det med stor uro PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst – nå konstanterer at BEK ikke er foreslått inn i Statsbudsjettet for 2004. BEK er en særdeles viktig ressurs i PNEKs nettverk. BEKs kompetanse på det tverrfaglige elektroniske feltet er uvurdelig, og deres faglige nettverk og virksomhet er unik både i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng.

— Bergen kommune har foreslått å støtte BEK med 250 000 neste år, og senest i forrige uke fikk de den gledelige nyheten at også Hordaland fylkeskommune instiller BEK på fast post, fortsetter Stang Dahl. – BEK vil imidlertid ikke overleve uten ytterligere tilskudd. Det er bedrøvelig at Statsbudsjettet ikke følger opp regjeringens egen Kulturmelding. PNEK ser svært alvorlig på denne situasjonen – dersom BEK nå legges ned, vil hele satsingen være forgjeves. PNEK vil i tiden fremover arbeide for at BEK skal bestå, avslutter hun.

Også Norsk jazzforum har nå kommet med sine reaksjoner på statsbudsjettet, der man sier seg fornøyd med økningen av festival- og fonogramstøtten, og melder at man vil jobbe videre for nasjonal scene for jazz overfor Stortinget.

— Dessverre er ikke nasjonal scene for jazz nevnt i Statsbudsjettet, sier Jan Granlie. – Det hadde vært ønskelig at Stortinget fulgte opp Kulturmeldingen der en nasjonal scene for jazz ble behørig beskrevet. Stortinget gjorde det samme i sin budsjettinnstilling de la fram i fjor høst, jevnfør Budsjettinnstilling S. Nr. 2 (2002-2003). Norsk Jazzforum jobber derfor videre overfor Stortinget, og vi regner med permanent etablering av nasjonal scene for jazz i 2004.

Lise Guldbrandsen i Oslo Jazzfestival er også rimelig fornøyd, men heller samtidig litt betimelig malurt i begeret:

— Vi ser dette som et skritt i riktig retning, men millionene strømmer fortsatt ut til de store, tunge institusjonene mens resten må klare seg med knapper og glansbilder. La oss uansett håpe at forliket i Stortinget ikke rører ved økningen. Regjeringens samarbeid med Fremskrittspartiet i fjor var ikke akkurat heldig for kulturlivet, sier hun avslutningsvis.

Også Molde Jazzfestival har lagd en egen kommentar til kulturbudsjettet, som du kan lese et annet sted i dagens utgave av Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.