Blå3 (Foto: www.blx.no)

Blandede reaksjoner på 2005-tall i Oslo

Finanskomiteen har behandlet Oslo kommunes budsjett for 2005. Komiteen avga flertallsinnstilling etter budsjettforhandlinger mellom H, F, V og KrF. Her legges det opp til en kraftig økning til en del aktører, slik som Oslo Jazzfestival og Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival mens utestedet Blå og Øyefestivalen ikke er nevnt. Sistnevnte skyldes at disse faller inn under potten som Byrådet bevilger selv, på bakgrunn av fullmakt fra Bystyret. – Selv om vi har fått signaler om at vi antageligvis får det samme i år som i fjor, føles det uttrygt å ikke bli nevnt, sier Sigurd Reinton i Blå til Ballade.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Av Kyrre Tromm Lindvig

Blant de som fikk øket bevilgningene var Oslo Jazzfestival, som etter å ha stått på samme nivå i flere år, er kommet opp til 850.000.

— Det er meget gledelig at vi får dette løftet, det ha vi ventet lenge på. Vi søkte riktignok om 1.3 millioner, men man får jo aldri det man søker om, sier Aage Teigen, daglig leder for Oslo Jazzfestival.

Festivalen gikk i fjor 1,5 millioner i underskudd. Teigen viser til den store risikoen som er nedfelt i det å drive kulturfestival.

— Vi er ikke sikker på hvordan vi skal gjøre dette fremover, vi har hele tiden forsøkt å ha et offensivt program og bygge broer mellom stilartene. Et prosjekt som filharmonisk jazz er jo kostnadskrevende og dermed risikofylt, for å nevne et eksempel. Men hovedpoenget er at kostnadene med å arrangere konserter er blitt doblet de siste seks-syv årene. Lyd, teknikk, scene, alle kravene økes. Honoraret er bare en liten del av hva en konsert koster, forteller Teigen.

Han er derfor veldig takknemlig for at kommunen øker sine bevilgninger.

— Det sier seg selv at man ikke ensidig kan vippe de økte kostnadene rett over på billettprisene. Men vi venter i spenning på hva den statlige støtten kommer til å bli, vi trenger også den for å kunne ha bedre arbeidsbetingelser fremover. Særlig har vi merket oss at sponsormarkedet ser ut til å tørke ut. Næringslivet går så det suser, men de ser ut til å ville støtte idretten i større grad enn kulturen, avslutter Teigen, som nok en gang poengterer at man fra festivalens side er veldig fornøyde med finanskomitéens innstilling.

Fornøyde er de også i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. De skal i følge finanskomitéen få 600.000 på neste års budsjett.

– Det er en økning 220.000, og det er vi svært glade for. Imidlertid er dette noe vi har jobbet for i en stund, da vi har ligget på samme bevilgningsnivå siden oppstarten, sier Bente Johnsrud i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

— Det er bare ti prosent av våre inntekter som har kommet fra offentlig støtte. Jeg synes det har vært en tendens fra offisielt hold til å være tilbakeholdne med støtte til de som skaffer til veie midler selv. Jeg derfor glad for at det nå virker som om vi er blitt hørt, sier Johnsrud.

Imidlertid så er det også en god del institusjoner som ikke er nevnt i finanskomitéens innstilling. Blant dem er Østnorsk Jazzsenter, som kun blir nevnt av mindretallet (A og SV), og som dermed ikke kom med på listen og klubben Blå.

De som ikke er på listen er prisgitt kulturbyrådens egne prioriteringer, da disse midlene fordeles etter fullmakt fra bystyret. Det var for øvrig av disse midlene byrådene i forrige budsjettrunde tok for å finansiere gratis inngang på byens muséer. Dette medførte kutt til musikklivet og avstedkom en rasende debatt. I forhold til neste års tall og tiltross for manglende nevning i budsjettet er ikke Sigurd Reinton på Blå altfor pessimistisk.

— Vi har fått signaler om at vi skal få det samme som før. Hvis det er tilfelle, så skal vi kunne klare oss akkurat. Men det er klart at det er veldig skremmende å ikke være en del av det offisielle budsjettet, at vi rett og slett er på byrådens nåde, sier Reinton.

Han påpeker at der er noe «halvveis» over å bli behandlet slik.

– Vi har gjennom flere år vist at vi har livets rett. Nå er det på tide at det kommer en anerkjennelse fra offisielt hold om at de setter pris på det vi gjør. Det er greit å vite at det er ønsket det vi gjør, avslutter Reinton.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev