Bergljot Jonsdottir

Bergljot Jonsdottir på ny i hardt vær

Festspillene i Bergen skulle i går legge frem årets program. Det ble i følge Bergens Tidende en trist opplevelse, der festspilldirektør Bergljot Jonsdottir skal ha prøvd å diktere de tilstedeværende journalistene. Opptrinnet ble slått stort opp i bl.a. Dagsrevyen, og styret i Festspillene sendte i går kveld ut en beklagelse på vegne av seg selv og festspilldirektøren. NRK kaller Jonsdottirs oppførsel for «uprofesjonell», mens Bergensavisen stiller spørsmålet: – Er vi egentlig tjent med en slik festspillsjef?

Kalender

Lørdagsopera: Jussi i våre hjerter

02/03/2024 Kl. 18:00

Oslo

KvarTettPå 2024 – Ravelorama 

02/03/2024 Kl. 14:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

02/03/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Arvid Skancke-Knutsen

Bakgrunnen for gårsdagens kontrovers ligger i de langvarige konfliktene i arbeidsmiljøet i Festspillene, der Arbeidstilsynet er koblet inn. Det har også vært storm rundt festspilldirektørens lønnsnivå og frynsegoder, samt ytterligere en kontrovers omkring overrapportering av billettsalg.

Gårsdagens pressekonferanse skulle handle om vårens program – men fikk raskt en annen vending, da de oppmøtte journalistene også var interessert i å skaffe rede på Jonsdottirs syn på arbeidskonflikten og striden rundt hennes posisjon.

«Gårsdagens pressekonferanse der Festspillene skulle legge frem årets program startet stille og rolig. Den endte i munnhoggeri og trusler fra en festspilldirektør som åpenbart ikke var moden for å møte pressen etter flere måneder med tydeligvis høyt stressnivå», skriver kulturredaktør Jan Nyberg i Bergens Tidende i dag.

Nyberg kaller pressekonferansen «en trist forestilling» – ikke minst for festspilldirektøren selv, som i følge en rekke medier gikk svært langt i sine forsøk på å diktere pressen. Han konkluderer også med at dette er trist for Bergen som by, «som nå står i fare for å miste en av de dyktigste og mest fremtidsrettede festspillsjefer i Festspillenes historie.»

Jonsdottir møter nå sterk kritikk fra en rekke hold i forbindelse med denne saken.

— Det er uprofesjonelt av en festspilldirektør å reagere på denne måten. Hun bør vite at journalister kan stille de spørsmål de vil stille, sier distriktsredaktør i NRK-Hordaland, Unni Arnøy.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund kommenterte også hendelsen i går.

— Dette liker jeg veldig dårlig. Maktmennesker har rett til å la være å svare, hvis de ikke orker det. Men true skal de ikke gjøre, sa han på henvendelse fra NRK.

Styret i Festspillene la seg i går kveld flate for kritikken, og sendte ut en pressemelding der det heter at man ikke har noen ønsker å kneble pressen.

— På vegne av styret i Festspillene i Bergen og direktør Bergljòt Jónsdóttir ber vi om unnskyldning for de uttalelsene som falt i dag i forbindelse med Festspillenes pressekonferanse, skriver styreleder Jannik Lindbæk, som også har tidligere har måtte rykke ut for å rake kastanjene ut av ilden.

— Formålet med dagens pressekonferanse i Bergen var å presentere programmet for årets festspill, heter det videre. – Dette fremgikk uttrykkelig av invitasjonen og ble presisert ved innledningen til pressekonferansen. Da ble det også eksplisitt sagt at man ikke på det nåværende tidspunkt kan kommentere den pågående kartlegging av arbeidsmiljøet ved Festspillene i Bergen, eller svare på spørsmål knyttet til denne saken. Bakgrunnen for dette standpunkt som styret i Festspillene hadde tatt er nødvendigheten av å opptre saklig og korrekt i forhold til en prosess som ennå ikke er avsluttet, og som ikke bør kommenteres før nødvendige vurderinger og beslutninger er gjort. Her er det også lagt vekt på at Festspillene må ta hensyn til alle sine ansatte.

— Vi har forståelse for at media er interessert i å følge opp saken om arbeidsmiljøet, men vi må også be om respekt for at arbeidet nå er inne i en fase der det ikke bør forstyrres eller påvirkes av kommentarer fra noen av de berørte parter. Av denne grunn kunne ikke Bergljòt Jónsdóttir i dag svare på noen spørsmål som knyttet seg til arbeidsmiljøforholdene i Festspillene og det arbeidet som er i gang i denne forbindelse. Når styret har mottatt resultatet av kartleggingen og anbefalinger fra den sakkyndige, vil styret vurdere de forslag som er fremsatt og treffe de nødvendige beslutninger. Styret vil deretter sørge for informasjon til offentligheten.

— Festspillene i Bergen ønsket ved denne pressekonferanse å presentere det viktigste vi arbeider med, nemlig programmet for årets festspill, slik vi gjør hvert år på denne tid. Styret har ikke noe ønske om «å kneble pressen» i forhold til arbeidsmiljøprosessen. Den er vi rede til å orientere om når prosessen er sluttført.

Bergensavisen går i dag langt i å spekulerere omkring Jonsdottirs mulige avskjed, og stiller på lederplass spørsmålet «Er vi egentlig tjent med en slik festspillsjef?»

I et intervju med BA, som fant sted etter den omstridte pressekonferansen, uttaler festspilldirektøren selv følgende: – Hadde jeg visst om fokuset til media på forhånd, ville jeg takket nei til stillingen. For media glemmer det viktigste – at vi driver med kunst og kultur.

Dagens kommentarartikler i Bergens Tidende og BA finner interesserte henholdvis her og her. Programmet til Festspillene er nå lagt ut på disse sidene.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.