Oslo Kammerkor februar 02 2019-6.2

BEK svarer Vinjar

Christian Blom er leder ved BEK – Bergen senter for Elektronisk Kunst. I dette åpne brevet uttrykker han sin støtte til NoTAM – og glede over at senteret nylig ble reddet av ekstrabevilgninger fra Norsk kulturråd. Fullt så glad er han ikke for deler av innlegget til komponist Anders Vinjar her i Ballade, som han oppfatter som et forsøk på å «disse» BEKs virksomhet. Han mener at slike utspill kan skade et lite miljø, og snu fokus bort fra det som kan bli et fruktbart nettverk.

Kalender

Til den det måtte angå.

Dette er et brev hvor jeg søker å fremme to punkter. Først og fremst vil jeg uttrykke min forståelse for den fortvilelse de ansatte og brukerne ved NoTAM nå gir til kjenne. I tillegg ønsker jeg å kommentere innlegget til Anders Vinjar av 30.01.01

NoTAM er en svært viktig institusjon i nasjonal og internasjonal sammenheng som selvfølgelig ikke skal legges ned. Snarere bør driften stabiliseres slik at virksomheten kan fokuseres dit man ønsker det. Ledelsen ved NoTAM må få slippe å argumentere for sin selvskrevne rett til eksistens. Dette er aktuelt til enhver tid, ikke kun i januar 2001. Som daglig leder ved BEK vil jeg gi min uforbeholdne støtte til NoTAM og takke for det uvurderlige arbeidet som blir lagt ned der.

Ønsker også å kommentere et av mange gode utspill som har vært å lese i det siste. Det gjelder Anders Vinjar sin artikkel av 30.01.01

Med utgangspunkt i at det er viktig å være engasjert og følge med i hva som foregår rundt en vil jeg berømme Vinjars initiativ. Innspillet utrykker en imponerende desperasjon. Ved å slenge velfunderte spark alle veier og virkelig gjøre det klart for alle hvilket flott sted NoTAM er, vekker Vinjar engasjementet i oss alle. Ifølge Vinjar kommer NoTAMs kvaliteter særlig frem om man sammenligner NoTAM med f. eks. BEK.

Vel vitende om at dette dreier seg om NoTAMs fremtid, og ikke BEK, skal jeg gjøre det kort, men føler det er viktig å si ifra når man leser den type argumentasjon man finner i Vinjars innlegg.

Jeg vil ha meg frabedt unødig dissing av BEK uansett hvor gode motivene er. Det kan ikke og skal ikke være nødvendig å slenge dritt om andre medieverksteders virksomhet som en del av argumentasjonen omkring NoTAMs rett til eksistens.

Betegner utspillet som «dissing» og i vendinger som «slenge dritt» i mangel på noe mer presist.Om målgruppen for disse argumentene er brukere, lesere eller bevilgende myndighet spiller ingen rolle. La oss unngå å opprette en hakkeorden fra kulturrådet og ned! Ethvert forsøk på dette skader et lite miljø og vender fokus vekk fra det som kan bli et fruktbart nettverk.

BEK har eksistert siden mai 2000, vi er altså hakket yngre, mindre etablerte, uerfarne etc.. enn NoTAM. Noe annet ville da også være rart.

På sikt ønsker vi å bli en samarbeidspartner som kan bidra positivt til miljøene for komputerassistert kunstvirksomhet. BEKs eksistens er for øvrig blant annet et utrykk for den pionervirksomhet innen elektronisk kunst NoTAM har vært en del av. Takk.

Vet for øvrig i skrivende stund at NoTAM har fått ekstra bevilgninger og vil gjerne benytte anledningen til å gratulere NoTAM samt takke Kulturrådet for deres handlekraft.

BEK
Christian Blom

Ps. Vinjar, møt meg på løkka etter skoletid…..

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev