Solskinnsbilde

Ballade ønsker god sommer!

Ballade tar sommerferie frem til 1. august. Herværende musikkavis vil dermed ikke bli oppdatert i juli måned. Den ledige tiden vil bli brukt til å skrive for høsten, pleie kontakten med musikere, bransjekolleger, spillesteder og festivaler rundt om i landet. Redaktør Knut Steen benytter denne anledningen til å ønske god sommer, og takke Ballade-leserne for konstruktive tilbakemeldinger og rekordhøye lesertall i første del av 2006.

Kalender

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

EYOLF DALE TRIO

17/04/2024 Kl. 20:00

Vestland

Av Knut Steen, fungerende redaktør for Ballade

Etter et så langt særdeles hyggelig 2006, vil Balladeredaksjonen ta sommerferie igjennom juli måned. På samme måte som våre lesere, trenger vi som lager Ballade et lite brekk fra den daglige rytmen en gang i året. Balladekontoret kommer til å være magert bemannet igjennom hele juli, men de som ønsker skal kunne få tak i undertegnede på epost og telefon.

Takk for tilliten!
Kvalitet skal være Ballades fremste mål – derfor er det gledelig å lese at de aller fleste av dere er godt fornøyde med det arbeidet denne lille redaksjonen gjør fra dag til dag.

Leserundersøkelsen vi nylig gjennomførte – med svært god deltakelse – viser at Ballade dekker viktige behov og områder som kanskje ikke hadde blitt dekket uten oss: En klar tendens viser at stort sett alle vil ha mer av det vi allerede gjør.

Dette er vi selvfølgelig svært stolte av, uten at vi dermed skal miste den ydmykheten man bør ha overfor ”hele det profesjonelle norske musikkliv”, som er vårt svært romslige mandat. Selv om vi publiserer mer og bredere mer enn vi klarte for to år siden, er vi fremdeles langt unna å rekke over alt det spennende som skjer. Med den eksplosive veksten norsk musikk opplever – både kvantitativt og kvalitativt, lover vi å streve for å bli enda bedre i tiden som kommer.

I det arbeidet skal vi også ta med den konstruktive kritikken vi har mottatt – både igjennom leserundersøkelsen og daglig kommunikasjon med dere lesere.

Hyggelige lesertall
Ballade har også kunnet glede seg over gode lesertall i første halvår av 2006. Til tross for at vi ikke annonserer noe sted, når vi ut til over 200.000 unike brukere med nesten 2.5 millioner sidevisninger – per måned. Når vi vet at de aller fleste leser oss på arbeid og at mange bedrifter har én utgående IP-adresse, blir dette nokså betydelig. Mye av æren for Ballades stadige vekst, må tillegges våre nye medarbeidere; Bjørn Hammershaug, Carl Kristian Johansen og Ida Habbestad. Deres penner har – i henhold til dere lesere – gjort Ballade til bredere og bedre lesing for enda flere.

Alles Ballade
Ved siden av å fungere som et nyhetsforum for hele musikklivet, har Ballade også fungert som en veggavis, et sted man kan debattere, synse og nagle sine teser til en godt synlig digital vegg. Undertegnede er glad for at våre lesere er denne funksjonen bevisst. At Ballade blir brukt som en primærkanal for bransje- og musikkdebatt er ikke bare hyggelig for oss, det legitimerer også behovet for en slik kanal. Den siste tiden har i tillegg bevist at vi også har rom for ytringer, organisasjoner og synspunkter som i liten grad har meldt seg for oss tidligere. Selv om enkelte ”sider” av musikk- og bransjeliv har benyttet seg av Ballade hyppigere enn andre, skal dette ikke være noen pekepinn på noe annet enn disses engasjement. Ballade vil først og fremst drive god kritisk journalistikk og speile et helhetlig nyhetsbilde – til det ønsker vi engasjement og kraftige stemmer fra alle leire hjertelig velkommen.

Ballade skifter eier
Ballade og Musikkinformasjonssenteret (MIC) går ellers spennende tider i møte – de best informerte av dere har allerede notert at stiftelsen MIC har etablert to nye aksjeselskaper, MIC Media og MIC Innovasjon. Hvordan dette vil påvirke Ballade, kommer vi tilbake til ved en senere anledning.

Nyt festivalnorge!
Frem til Ballade vender tilbake i august, håper alle vi som lager avisen at dere lesere får anledning til å ta for dere av den rike konsert- og festivalfloraen landet har å by på. Det har aldri vært flere festivaler i Norge enn akkurat nå, så den gamle floskelen ”noe for enhver smak” skal være nokså sannferdig i akkurat denne sammenhengen. For den som føler utvalget svimlende, anbefales MICs festivalkalender på det varmeste.

Takk for at du leser Ballade, og god sommer!

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.