Operaen Medea - Nordlysfestivalen 2023

Aspirantstillingar for år 2002

Norsk kulturråd gir tilskot til 18 aspirantstillingar for år 2002. Aspirantordninga skal gi kunstnarar i etableringsfasen høve til å utvikle seg kunstnarisk og etablere seg i det yrket ho eller han har valt. Stillingane er jamnt fordelt på institusjonar innanfor musikk, biletkunst og scenekunst.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

I fordelinga av stillingane legg Kulturrådet vekt på kva arbeidsoppgåver aspiranten skal ha i verksemda og den kunstnariske kvaliteten på arbeidet. Dessutan har rådet tatt omsyn til kvalifikasjonane til den aspiranten det er søkt tilskot for, arbeidsmarknaden for den aktuelle kunstarten og geografisk fordeling.

Det er fjerde året det blir gitt tilskot til aspirantstillingar. Ordninga opnar for tilskot i inntil tre år, men også for 2002 blir det berre gitt tilskot for eitt år. Seks aspirantstillingar held fram frå førre utdeling, då dei etter søknad har fått vidareført stillinga eit år til. Desse er merkte med stjerne. Følgjande institusjonar har fått aspirantstilling for år 2002:

Musikk
Midt-Norsk Jazzsenter – Musikar/komponist Erlend Skomsvoll*
NoTAM – Komponist Lars Petter Hagen
Nordnorsk Jazzsenter – Musikar Tore Johansen
SISU – Musikar Bjørn Skansen*
BIT 20 Ensemble – Musikar Edvin Østvik*
Oslo Sinfonietta – Komponist Trond Olav Reinholdtsen*

Biletkunst
Kunstnersenteret i Oppland – Biletkunstnar Anna Østerberg
Norske Kunsthåndverkere – Biletkunstnar/kunsthandverkar Lise Stang Lund
Norsk Billedhoggerforening – Biletkunstnar/fotograf Signe Marie Andersen*
Atelier Nord, Oslo – Biletkunstnar Jadwiga B. Podowska
Bergen senter for elektronisk kunst – Biletkunstnar Ellen Røed
TopFloor,Trondheim – Biletkunstnar Helen Torp Andersen

Scenekunst
Grenland Friteater – Skodespelar
Carte Blanche – Dansarane Allan Lucien Øyen og Guro Nagelhus Schia
Den Norske Opera – Regissør Vegard Vinge
Det Åpne Teater – Dramatikar Gyrid Axe Øvsteng
Hålogaland Teater – Sceneinstruktør Nora Evensen*

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev