Arne Nordheim-prisen 2002: Nordheim, Kolberg, Slettholm (Foto: Håkon Styri)

Arne Nordheims Musikkpris til Kåre Kolberg

Til både pristakerens og andre tilstedeværendes overraskelse gikk Arne Nordheims Musikkpris til en komponist i de etablertes rekker.

Kalender

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

Spectro Duo – Trailblazers Tour

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Mens publikum på konserten med verker av Wallin og Nordheim satt og lurte på hvilken ung, fremadstormende komponist som i år skulle få æren, hadde juryen, bestående av Arne Nordheim, Hallgjerd Aksnes og Einar Henning Smebye, kommet til et overraskende, men svært godt begrunnet resultat. Skal man fremheve fortjenstfull innsats for det nyskapende i norsk musikk er Kåre Kolberg et naturlig valg. Denne stillfarende og beskjedne komponisten har i en årrekke representert det originale og nye i sitt tonespråk.

Prisen ble overrakt av statssekretær Yngve Slettholm, som i sin tale kunne fortelle at han som regel kommer som en skuffelse på alle forsamlinger han møter opp i, fordi han gjerne stiller opp når statsråden må melde forfall. «Men aldri har jeg vært så glad over at Kulturministeren sitter på et fly på vei til utlandet som i dag», sa Slettholm, som tydeligvis satte pris på å få overrekke denne hederen til nettopp Kåre Kolberg.

Kåre Kolberg takket for prisen med følgende ord:

— «Ærede jury, kjære Arne Nordheim! Hjertelig takk! Jeg er dypt rørt, glad og takknemlig. Og ikke minst forbauset. Så pass forbauset er jeg, at om noen skulle hevde at denne tildelingen innebærer en gedigen overvurdering av pristakeren, ja, så ville det ikke falle med inn å protestere, tvert i mot, jeg ville vel langt på veg måtte si meg enig. Heldigvis er det ingen som spør om min mening i saken. Vårt miljø er gjennomsyret av kravet til nytekning, og slik må det være, det er jo det som er hele grunnlaget for nyskaping. Nyskaping uten nytenking har særedeles lite for seg. Nå er det jo slik at nytenking gjerne er forbundet med ungdommen. Hva gjør de unge komponistene i Norge i dag, spør utenlandske kolleger meg, de spør ikke hva jeg og mine jevnaldrende gjør.

Og slik får det være. Det er ungdommen som forbindes med det nye, det er først og fremst derfra de omstyrtende, radikale tankene og handlingene skal komme. Men det fritar ikke oss som har passert livets lunsjhøyde fra kravet om nytenking og nyskaping. Vi må bare være kloke nok til ikke å skulle leke ungdommer hele livet. Jeg har alltid sett det som viktig å stille spørsmål ved å gjøre opprør mot det bestående, ment at det skulle men gjøre, – alltid. Men jeg ser jo at det er stor forskjell på å gjøre det som 25-åring og 65-åring. I det første tilfellet kalles det ungdomsopprør, i det gamle kalles det gammelmannsrør.

Det er nyttig ikke bare å kunne kaste vrak på det bestående og å tenke nytt. Det er også viktig å kunne nyttiggjøre seg de erfaringene en slik har skaffet seg til videre nytenking, at en ikke ender opp i en radikalisme på stedet marsj.

Arne Nordheim, som har gitt navn til den prisen som utdeles i dag, er et eksempel i så måte. I mange, unge år, Arne, sto du for det omstyrtende, omveltende, var en som grep nye virkemidler og uttrykksmåter med begjærlighet. Ditt navn var et skjellsord i etablissementet. I dag er det et hedersnavn. Uten å skifte karakter eller personlighet, har du vist vegen fra det omstyrtende til det byggende, til å utvikle og nytenke ut fra dine radikale idéer og erfaringer.

Det er derfor en stor ære for meg å ha fått Arne Nordheims Musikkpris, som jeg mottar med glede og takknemlighet – og ikke minst: Forbauselse.»

Juryen begrunnet sitt valg av prisvinner i 2002 i kortfattethet slik: «Kåre Kolberg evner å gi de mest drastiske formuleringer et overbevisende klanglig liv, noe som gjør hans musikk til en viktig bestanddel av norsk musikk- og kulturliv.»

Kåre Kolberg er utdannet organist ved Musikkonservatoriet i Oslo og har magistergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. I tillegg til sitt virke som komponist har han arbeidet som organist, vært forskningsstipendiat innen nyere musikk, kritiker og skribent. Kolberg har også hatt en rekke viktige tillitsverv i norsk musikkliv, som formann i Ny Musikk og Norsk Komponistforening.

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av Kulturdepartementet i forbindelse med Arne Nordheims 70-årsdag den 20. juni 2001. Prisen deles årlig ut til en komponist bosatt i Norge, og utpekes av de nevnte tre jurymedlemmer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.