Anders Franzén

Anders Franzén ny direktør for Oslo-Filharmonien

Under en pressekonferanse mandag gjorde Oslo-Filharmoniens styreleder Ragnar Halvorsen det kjent at svenske Anders Franzén er ansatt som Oslo-Filharmoniens nye administrerende direktør. Han vil tiltre stillingen 1. mars 2003, og det er inngått åremålsavtale for fem år, med muligheter til forlengelse.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Anders Franzén er 53 år, og forlater nå stillingen som konserthussjef for Malmö Konserthus og administrerende direktør for Malmö Symfoniorkester.

Han har sin utdannelse innenfor musikk, litteratur og språk, og har gjennom 25 år hatt sentrale og ledende stillinger innenfor svensk musikkliv. I årene 1975 – 1980 var han leder for Sveriges Radios Kammerkor, og korprodusent for Sveriges Radio. I 1980-85 var han så leder for Radiokoret, Sveriges Radio, og frem til 1989 også lanlegningssjef i Musikradion P2 og artistsjef for Berns Salonger i Stockholm. I 1989 – 1996 var han direktør for Norrköpings Symfoniorkester, og fra 1996 til 1998 såkalt «managing director» for Nordic Artist Management (MTG). De siste fem årene har Franzén vært konserthussjef ved Malmö Konserthus og administrerende direktør for Malmö Symfoniorkester, og har dessuten sittet som styremedlem i Teatrarnas Riksförbund (en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for svenske musikkinstitusjoner og teatre).

Franzén uttalte under pressekonferansen at han ser på Oslo Filharmoniske Orkester som «Skandinavias desidert fremste musikalske og sceniske utøverenhet», og at han anser at Oslo-Filharmoniens konsertvirksomhet ligger på «ypperste europeiske nivå». Han ser derfor denne stillingen som meget attraktiv og utfordrende. Dette gjelder særskilt ved det store veiskillet det innebærer at skifte av kunstnerisk leder og adminsitrerende direktør skjer omtrent på én gang.

Franzén finner det for tidlig å komme med noen programerklæring, men vil nå i tiden frem til tiltredelse være i nær kontakt med Oslo-Filharmonienss organisasjon. Han uttrykte samtidig at han vil være sterkt opptatt av orkestrets synliggjøring – ut fra det generelle problemet som symfoniorkestrene har i så henseende sammenlignet med mer visuelle kunstarter som f.eks. teater.

På spørsmål om synet på den symfoniske musikkens fremtid, uttalte Franzén at han anser den som en overlegen kunstart, bl.a. på grunn av dens språklige uavhengighet, og at det er en stor utfordring for orkesterinstitusjonene å utnytte dette potensialet innenfor det moderne mediesamfunnet.

Oslo-Filharmoniens styreleder Ragnar Halvorsen opplyste at det hadde vært ca. 30 søkere til stillingen, deriblant mange med meget gode kvalifikasjoner, og at Anders Franzén klart utpekte seg som nummer én på grunn av sin «uovertrufne erfaring innenfor musikalsk virksomhet og orkesteradministrasjon».

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.