Operabygg ved Statsbygg

Aftenposten: Operaen i revers?

– Forslaget til statsbudsjett kan gi Operaens satsing frem mot åpningen av de nye lokalene i Bjørvika et skudd for baugen, uttalte operasjef Bjørn Simensen til Aftenposten. Avisen skriver videre at operaen vil kunne mangle 150 stillinger for å kunne drive operahuset i Bjørvika. – Vi er meget bekymret over at forslaget til statsbudsjett for neste år heller ikke gir nødvendig opptrapping av rammetilskuddet, sier Simensen.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Aftenposten brakte onsdag 10.november nyheten om at operasjefen, operaens styreleder og øvrige ledelse har skrevet til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité, hvor de ytrer bekymring for at bevilgingssituasjonen ikke er tilstrekkelig i forhold til den planlaget opptrapping mot åpningen av det nye operabygget i Bjørvika.

— I Operaens søknad la vi opp til en realvekst på 14 millioner kroner. Det er i tråd med opptrappingsplanen for 2005. Den legger blant annet opp til 35 – 40 flere stillinger. Regjeringen legger i sitt budsjettforslag opp til bare cirka 50 prosent av dette, omkring seks millioner kroner, omtrent det samme som inneværende år, sa Simensen til Aftenposten.

Problematikken ligger i å bygge ut organisasjonen innen åpningen av det nye operahuset i 2008. Dette er nødvendig for å faktisk kunne utnytte de mulighetene de nye fasilitetene gir.

— Dersom vi nok et år må stille våre opptrappingsplaner i bero kan det innebære en reversering av våre planer. Allerede fra dag én i det nye operahuset må publikum oppleve at det har skjedd et betydelig kunstnerisk sprang. Åpningssesongen må varsle en ny tid, uttalte Simensen videre.

Operaens utspill får støtte fra flere hold, deriblant har ifølge Aftenposten også Norsk teater- og orkesterforening engasjert seg i saken. De har også skrevet til stortingskomiteen og anmodet om at Stortinget øker rammetilskuddet utover regjeringens forslag.

MFO-leder Arnfinn Bjerkestrand har tidligere i år i Ballade gått inn for økning i driftsbudsjettet til Den Norske Opera.

— Jeg vil få appellere til Stortinget om å følge opp operaens driftsbudsjetter, slik at vi får oppleve et operahus som kan vise seg fram med kvalitet også på scenen, skrev Bjerkestrand i sammenheng med den etter hvert forstummede debatten om stenvalg til Operahuset raste som verst.

Fra politisk hold kan man ikke regne med økning dette året.

— Det er riktig at forslaget til budsjett ikke bringer Operaen opp på det nivået det er lagt opp til i opptrappingsplanen. Men det er et absolutt mål å greie dette innen åpningen i 2008. Så håper jeg at Operaen klarer å justere virksomheten inntil videre. Vi har jo tre, fire år igjen, sa leder i leder av Stortingets kulturkomité, Sonja Sjøli (H), til Aftenposten.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.