Norsk kulturråd_logo

18,5 millioner til musikkensembler

Norsk kulturråd har fordelt 18,5 millioner kroner til 89 ensembler og musikkgrupper for 2009. Økninger til store ensembler samt vokalensembler er prioritert.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I statsbudsjettet for 2009 er ensemblestøtten økt med 3 millioner kroner, og en oversikt over den samlede tildelingen finner du her.

I en pressemelding meddeler kulturrådet at en rekke ensembler har fått økte tilskudd, og at større ensembler er blant de prioriterte dette året. Blant nye ensembler på ordningen er Unni Løvlid ensemble, Gjertruds sigøynerorkester og Vigleik Storås Trio.

Videre er vokalensemblene Det Norske Solistkor og Nordic Voices, kammerensemblet Oslo Camerata, storbandene Bergen Big Band og Denada, og samtidsmusikkensemblene Ensemble Ernst og Trondheim sinfonietta blant ensemblene som får økte midler å rutte med i 2009.

– Kulturrådet har i vurderingene lagt vekt på ensemblenes kvalitet og utvikling, samt omfanget av konsertproduksjon, innspillinger og annen formidling. Bredden i tildelingen bidrar til mangfold i sjanger- og utøvertradisjoner, sier leder i Faglig utvalg for musikk, Ivar Roger Hansen i meldingen fra Kulturrådet.

Satsningen på kor og vokalensembler gir seg utslag gjennom en økning på kr 150 000 hver til: Det Norske Solistkor (kr 1 400 000), Nordic Voices (kr 400 000), Grex Vocalis , Embla og Ensemble 96 .

Tidligmusikk, samtidsmusikk og jazz

I årets tildeling satser Kulturrådet videre på utviklingen av framføringspraksis i tidligmusikken med fortsatt økning til Barokksolistene (kr 700 000), Bergen Barokk (kr 300 000), og Norsk Barokkorkester (kr 800 000).

Innenfor tradisjonsmusikk er det bl.a. gitt større tilskudd til Kvarts (kr 200 000) og Majorstuen (kr 200 000). Gjertruds sigøynerorkester (kr 200 000), Unni Løvlid ensemble (kr 150 000) og Slagr (kr 150 000) er nye på ordningen.

Innenfor jazz er midlene konsentrert om færre grupper enn før (31), med høyere tilskudd til storband som Bergen Big Band (kr 500 000), Denada (kr 500 000) og Trygve Seim Orchestra (kr 300 000). Videre er det gitt økninger til mindre grupper med høy aktivitet som Motif, Shining, The Core og Nils Petter Molvær Band (alle kr 200 000).

Også ensemblene innenfor klassisk og samtidsmusikk er styrket, særlig Oslo Camerata (kr 500 000) og Ensemble Ernst (kr 500 000), Ensemble Alpaca (kr 300 000) og Trondheim Sinfonietta (kr 400 000).

Mål og hensyn

Målsettingen med tilskuddsordningen er å gi musikkensembler og grupper utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske betingelser for produksjon og formidling. Musikkensemblene som får tilskudd fra ordningen holder et høyt kunstnerisk nivå, og er sentrale for utviklingen av musikkformidling på et høyt nivå i hele landet. Den samlete turné- og formidlingsvirksomheten nasjonalt og internasjonalt er betydelig.

Tilskuddet fastsettes i forhold til omfanget av ensemblets produksjon og dets størrelse. Kulturrådet tar også hensyn til at ulike typer ensembler og grupper i forskjellig sjangere kan ha helt ulike produksjonskostnader og økonomiske betingelser. Det kom inn 168 søknader med en samlet søknadssum på kr 74 mill. kroner.

Tildelingen av tilskudd til musikkensembler er fram til og med 2008 sett i sammenheng med tilskuddsordningen for Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk (TARP), og populærmusikkgrupper har fått støtte herfra.

For mer informasjon, se Kulturrådets hjemmesider.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev