Kultur- og likestillingsminister Abid Raja under en pressekonferanse hos KUD i oktober 2020 (Foto: Guro Kleveland/Ballade)

Stimuleringsordningen åpen for søknader

Nå åpner søknadsportalen for stimuleringsordningen. Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen, som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Klokken 13 i dag åpner søknadsportalen for stimuleringsordningen, og det er Kulturrådet som har fått i oppgave å behandle søknadene. Det blir flere søknadsfrister til ordningen, opplyser de, og første søknadsfrist er 15. mars. Deretter blir det månedlige søknadsfrister, siste søknadsfrist 1. juni 2021. Svar på søknaden kan forventes ca. to uker etter søknadsfristen.

Ordningen skal stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg, og hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen ved å stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementets verdikjede, skriver Kulturdepartmentet i en pressemelding fredag formiddag.

Stimuleringsordningen er ikke rettighetsbasert, noe som innebærer at søkere ikke har et rettslig krav på å motta tilskudd selv om de oppfyller vilkårene, presiserer Kulturdepartementet i pressemeldingen. Videre tydeliggjøres det at Kulturrådet skal fatte vedtak etter en helhetsvurdering «der det blant annet skal legges vekt på god geografisk spredning og mangfold av kulturuttrykk. Tilskuddene skal nå ulike publikumsgrupper gjennom arrangementene som får støtte. Kulturrådet skal ikke foreta kunstfaglige skjønnsvurderinger i forbindelse med denne ordningen.»

– Jeg er glad for at Kulturrådet nå kan åpne søknadsportalen for stimuleringsordningen. Min hovedoppgave er å bidra til at vi har et levende og mangfoldig kulturliv mens pandemien pågår, men også når pandemien er over. Derfor er denne ordningen så viktig, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Vi har erfart at kultur er ekstra viktig i krisetid. Søknadstallene for stimuleringsordningen i høst viser at det er stor aktivitet i kultursektoren også under pandemien. Selv om vinteren så langt ikke har blitt sånn som vi ønsket oss, håper jeg på mange søknader og mye kulturaktivitet også i år, avslutter han.

Forskriften for stimuleringsordningen for kultursektoren ble fastsatt 28. januar. I dag, 5. mars kl. 13.00, åpner søknadsportalen, som du finner her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev