Grå seter: spesialsydde setetrekk som viser hvor mange som kan sitte i salen under pandemien. Nå tror flere kulturhus at de også må plukke ut dem med bostedadresse utafor egen kommune og pusle salene sammen på nytt. Sal i Arendal kulturhus. (Foto: Finn Cato Andersen)

Kulturhus om ny kommuneregel: – Umulig å kontrollere

– Full nedstenging hadde vært lettere å forholde seg til. Det sier en av kulturhussjefene om at kulturarrangement nå ikke kan ha publikum fra utafor egen kommune.

Kalender

I Steinkjer sier kulturhusleder Svein Bjørge at det regjeringa kaller en anbefaling i praksis betyr nedstenging:
– Da må vi forholde oss til hvordan kommunelegen tolker dette, og på grunnlag av det stenge ned kulturhuset, inkludert kinoene, «inntil videre». Som i praksis nå sier til minst ut neste uke. Regjeringen lager en regel som de selvsagt forstår er umulig å kontrollere, og derfor tvinger frem en nedstenging, skriver Bjørge til Ballade.no i en epost.

I går skreiv Ballade om tilleggsregelen – kalt en anbefaling – som regjeringa presenterte for arrangørene: Kun publikum fra den samme kommunen som scenen ligger i skal slippe inn. Norske kulturhus, en medlemsorganisasjon for de offentlige kulturhusscenene rundt om i Norge, fortalte om frustrasjon og mange spørsmål om håndhevelse, organisering og hva det innebærer.

Dampsaga kulturhus i Steinkjer (Foto: Steinkjer kommune)

Flere av scenene som Ballade snakker med – også Dampsaga – som har kulturskole i samme hus, kan dog åpne kulturskoleaktivitetene. Fordi de sentrale Covid-anbefalingene nå sier at aktiviteter for barn og unge skal skjermes.

Full stopp med nye regler
På Kuben i Grong er planlegginga av sesongen satt på hold på grunn av usikkerheten som følger den nye regelen:
– Akkurat nå har vi full stopp i bookinga, sier avdelingsleder for kultur, Trond Sæterhaug. Samme dag har han avvist to grupper som ville bookes for å spille i huset når smittevernet kan åpnes opp, men han mener situasjonen er for usikker.

– Inntil videre er billetterte arrangement stengt læll. Men om denne bestemmelsen vedvarer får vi et kjempeproblem. Vi er en liten kommune, 2400 innbyggere, men er rigga for å ta inn publikum fra minst sju omkringliggende kommuner, beskriver Sæterhaug.
– Vi kan komme til å få problemer i forhold til artister og innleide arrangører, for hvem tar tapet når du må avvise deler av publikum? Dette er ikke lenger en force majeure-situasjon*. Sæterhaug spør om statens kommende stimuleringsordning vil kompensere den biten – og hvordan det skal fordeles.
– Full nedstenging hadde vært lettere å forholde seg til, mener Sæterhaug. For før kunne de plassere folk etter avstandsreglene – om de skal ta ut dem med feil kommunetilhørighet, må puslespillet i salen legges på nytt.

Sandnessjøen kulturbad forteller at de kun kan ha biblioteket åpent.
– Vi er et regionalt kulturhus, tufta på at vi skal ha besøk fra hele regionen, forteller kultursjef i Alstadhaug kommune, Odd Arnold Skogsholm, som også er leder for kulturhuset. For forestillingene framover gjør den nye «kommunen-only-regelen» liten forskjell, med strenge lokale vurderinger før jul, og inntog av vaksinering i husets lokaler om halvannen uke. Allikevel skulle Skogsholm gjerne vært den nye begrensninga foruten:
– Jeg har forståelse for at vi må holde igjen. Men det er smertelig for oss å ikke få gjøre det vi ønsker å holde på med, oppsummerer han.

Regjeringa har presisert at det er publikums ansvar å ikke møte opp – mens scenene skal informere dem om regelen. Jobben med å knytte til seg et publikum kan også forvitre med den nye regelen, frykter kulturhuslederen i Grong:
– Kjernepublikummet vårt har bygget opp en vane med å komme. Den vanen kan fort brytes når vi ber folk holde seg hjemme.

Les også: Raja innfører kommunegrenser på kulturpublikum

Denne uka kom regjeringa med følgende beskrivelse av tiltak for å begrense smitte – dette gjelder for kulturarrangement (herunder forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier): Utsett dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs- og innendørsarrangementer, men ikke begravelser.

 

Om force majeure i kontrakter/avtaler: * Misligholdes en avtale, kan man dømmes til å oppfylle eller erstatte den andres tap. Mange avtaler har imidlertid bestemmelsen som fritar partene ved en force majeure-begivenhet, i tilfeller som naturkatastrofer, pandemier, etc. Sjøl der kontrakten ikke spesifikt inneholder en slik bestemmelse, åpner norsk rett for å suspendere forpliktelsen. Koronapandemien er en typisk force majeure-begivenhet.

 

Kilder: regjeringen.no / juridika.no / ballade.no

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.