Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og statsminister Erna Solberg på koronapressekonferanse, mai 2021 (Foto: Statsministerens kontor)

Krisepenger fra Raja: – Vi begrenser hvor mye du kan sitte igjen med

Siste nytt om kompensasjonsordninga for arrangører – den som skal dekke koronaavlysninger ut juni.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Onsdag kom nyheten om at ESA – kontrollorganet som må si «OK!» når vi som EØS-land innfører visse statsstøtteordninger – godkjenner den nyeste kompensasjonsordninga for kulturarrangører. Dette er ei av flere i rekka av ordninger som har kommet fra regjeringa siden pandemien traff i mars i fjor.

Kompensasjonsordninga som nå er klar gjelder for perioden 1. januar–31. juni, og mange har etterlyst når den blir søkbar. Flere har avlyst sommerens arrangement allerede. I følge ei pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet blir pengene søkbare i siste del av juni.

Ballade har tidligere skrevet om nyheten om at overskudd i samme periode i regnskapsåret skal «diskvalifisere» arrangører fra denne type koronastøtte. Da kompensasjonsmidlene ble sendt på høring, foreslo regjeringa for første gang å utelukke arrangører som går med overskudd i perioden.

Tjene penger på statsstøtte?
Da kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte rammene for halvårets krisepakker, spurte vi ham hvem som bør ta ut overskudd i ei krise – og om man samtidig kan motta krisepenger:
– Alle i sektoren må være seg bevisst hvilke disposisjoner de gjør. Samtidig som de bruker dem nettopp for å holde kultursektoren i gang. Så legger vi noen klare begrensninger på hvor mye du kan sitte igjen med – man kan ikke sitte igjen med mer enn det du har budsjettert for, som underleverandør, for eksempel, sa Raja til Ballade 11. mai.

Og nå er det klart at overskuddbegrensninga står, men med noen spesifiseringer og justeringer. Etter forslag fra arrangørbransjen sjøl får for eksempel selvstendig næringsdrivende ta ut overskudd og motta støtte samtidig:
«Etter innspill i høringsrunden har blant annet forslaget om at kompensasjon ikke kan føre til et positivt driftsresultat (EBITDA) blitt endret til at kompensasjon ikke kan gi et positivt ordinært resultat før skattekostnad. Videre har kravet om at kompensasjon ikke kan gi et positivt resultat blitt fjernet for selvstendig næringsdrivende, fordi disse er avhengig av overskudd for å kunne ta ut lønn.  Det tillates for selvstendig næringsdrivende at kompensasjon kan gi et positivt resultat før skattekostnad på 108 242 kroner per kompensasjonsperiode.» Perioden tilsvarer et kvartal.

Hvorfor skriver Ballade om overskudd og forskrifter for krisestøtte? Fjorårets krisestøtte for sommeren endte på flere titalls millioner til de største festivalarrangørene og enkelte konsert- og kinoselskap. Den har skapt debatt om hvem støtten er til for.

Les mer om de samfunnsøkonomiske perspektivene i koronastatsstøtte her.

Samtidig fastholder representanter for grupper i arrangør-Norge at de ikke treffes av krisepakkene, seinest beskrevet av scenetekniske arbeidere i vår sak fra tidligere i mai her.

Perioden som denne krisepakka skal gjelde er nesten over, mens regjeringa framhever at de «var raskt på plass med ordninger da vi ble rammet av koronaen i fjor. Vi holder våre løfter og fortsetter å hjelpe kultursektoren videre gjennom denne vanskelige tiden,» slik ministeren sier det i pressemeldinga.

Ap: – Problematisk med skjønnsvurdering av søkere
Arbeiderpartiets kulturpolitiker Anette Trettebergstuen har i tida før denne siste forskriften kom på plass vært kritisk til at det lenge ikke har vært noen ordning å søke på. Dessuten at den ikke gjelder for de viktigste sommermånedene juli og august – og at det kan være uklart hva ett av de viktigste premissene for denne runden er, nemlig begrepet uunngåelige økonomiske forpliktelser.

I et skriftlig spørsmål til Abid Raja skriver Trettebergstuen blant annet:
– Ettersom regjeringen valgte å legge ned kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen for kulturlivet 31. desember 2020 var det i lang tid ingen kompensasjons- eller stimuleringsordning på plass for kulturlivet i 2021. I denne perioden var kulturministerens klare oppfordring til festivalarrangørene å sette i gang og planlegge for festival 2021 (…) Statsråden uttalte da at det for månedene juli og august ville settes av 350 millioner i første omgang og understrekte at: «for å skape forutsigbarhet, så man vet at man har et sikkerhetsnett for de to månedene. Det gjør at man kan begynne å planlegge ulike varianter av sommerarrangementer».

Trettebergstuen advarer mot det hun, som flere kulturbransjeorganisasjoner, kaller skjønnsmessig vurdering av søkerne:
– Det [er] uklart om hvilke økonomiske forpliktelser som vil bli sett på som «uunngåelige», og det kan se ut som om det igjen legges opp til betydelig rom for skjønnsmessig saksbehandling, skriver hun.

Raja har frist på seg ut dagen i dag, torsdag 27. mai, med å svare henne.

Kompensasjonsordninga skal bli søkbar på nett hos Kulturrådet i slutten av juni – forskrifta ligger her. Det er satt av 369 millioner kroner – de skal kompensere for avlyste/stengte/nedskalering av kulturarrangement 1. januar–30. juni i år.

Om stimuleringsordninga for samme periode her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.