Mariann Bjørnelv på Folken i Stavanger,Foto: Erik Furulund (Foto: Erik Furulund)

Ba Høie svare om konsertpublikum kan stå på konsert

Kommuner kan bestemme sitteplasser framfor ståplasser. Men bare om det er høyst nødvendig for å begrense smitte. Arbeiderpartiet spurte Bent Høie, på vegne av konsertstedet Folken.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Den siste måneden har studentstedet Folken i Stavanger hatt utspill om hvor pressa de er under koronaens smittevern. Daglig leder Mariann Bjørnelvs utspill på Facbeook og i lokalavisa Stavanger Aftenblad har skapt bilde av at en by som Bergen kan tillate stående konsertpublikum, mens Stavanger sier nei. Utslaget for inntjeninga hos konsertarrangører, som igjen påvirker de fleste involverte, når de også skal holde navnelister over publikum og ekstra bartendere på jobb, med mer, slår inn stort, mente konsertarrangør Bjørnelv. Én gitt kveld lista hun opp 14 medarbeidere på jobb på 120 publikummere, i tillegg til artister.

Stavanger Aftenblad beskreiv det slik, i intervju med Bjørnelv:
– I andre byer kan publikum stå rundt bordene under en konsert. I Stavanger de sitte på stoler.
– En helt unødvendig kjepp i hjulene, sa Bjørnelv. Hun mente reglene ble tolket unødvendig strengt i hjemkommunen.

Til Ballade sier helse- og omsorgsdepartementet at
«Kravet om at alle skal ha sitteplass er ikke det samme som at alle skal sitte. Det er et tiltak for å begrense antall personer som er til stede og legger til rette for at folk ikke beveger seg for mye i lokalet.
Kommunene kan velge å vedta strengere regulering enn den nasjonale forskriften, men tiltaket må ikke være mer inngripende enn det som er nødvendig ut i fra smittesituasjonen. Det innebærer at kommunene kan vedta at alle skal sitte på arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.»

I forrige uke nådde engasjementet også Stortinget, da Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg bragte spørsmålet til Helse- og omsorgsminister Bent Høie: Hvordan tolke regelverket for Folken og andre kulturarrangører med helårsaktivitet, og hva gjør regjeringen for å sikre lik praksis i hele landet?

Bent Høie svarer blant annet at
– Serveringssteder regnes som offentlig sted. Bestemmelsene om arrangementer gjelder derfor på serveringssteder.
I tillegg gjelder reguleringa av serveringssteder, som i hovedsak krever bordservering – i tillegg til avstands- og tak på antall publikum-begrensninger, navnlig én meter, max 200 personer.
– Det innebærer at serveringssteder som har arrangementer skal overholde kravene i forskriften § 13 om antall personer som kan være til stede, avstand og oversikt, sier Høie.

– Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen.

Smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen, sier at han aldri har sagt ja eller nei til Folkens forslag til løsning.

– De som arrangerer har ansvar for å arrangere innenfor loven sjøl. De tok kontakt for å forhøre seg om hvordan de skulle gjennomføre. Da sjekket vi med Helsedirektoratet, og formidlet at arrangementer på et serveringssted må følge den reguleringa som gjelder serveringsstedet. Vi har aldri sagt ja eller nei til Folken, snarere hjulpet til med fortolkninga. Det sier Johannessen til Ballade.no i dag. Han sier også det ikke er noe som i seg sjøl hindrer stående publikum.

– Sjøl om jeg helt ser den store forskjellen. I hovedsak skal publikum holde minst én meters avstand, og den meteren blir jo ikke borte om du fjerner stolene. Utøver det er det ingen fornuftig grunn til å ikke se etter for eksempel en teltløsning for de stående, med servering utenfor, eller noe som løser det.

På spørsmål fra Ballade presierer helse- og omsorgsdepartementet dette:
Kommunene kan velge å vedta strengere regulering enn den nasjonale forskriften, men tiltaket må ikke være mer inngripende enn det som er nødvendig ut i fra smittesituasjonen. Det innebærer at kommunene kan vedta at alle skal sitte på arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Smittevernoverlege: – Trenger klarere regler fra staten
Poenget er, i følge smitevernoverlegen, at det er ikke Stavanger som har gjort noen strengere fortolkning.
– Jeg kunne ønske meg at reglene var mer forklarende fra direktoratet i utgangspunktet, så ikke vi brukte tida på så mange spørsmål. Vi skal jo drive med smittevern, målet er ikke at det skal gå masse tid med på alle mulige tolkninger. Han viser også til det han mener de formulerte til konsertarrangøren tidligere, som gjentas i ministerens svar, om at arrangør er sjøl ansvarlig for å holde seg innafor forskrifta.

Ballade har hatt kontakt med Bjørnelv i løpet av tirsdag, uten at hun rakk å kommentere ytterligere.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Foto: Borgos Foto AS)

 

Her er hele APs spørsmål: Hvordan tolke regelverket for Folken og andre kulturarrangører med helårsaktivitet, og hva gjør regjeringen for å sikre lik praksis i hele landet?
Regjeringen annonserte 18. august at de innfører krav om bordservering av alkohol på arrangementer. Dette for å redusere smitterisiko på arrangementer, der formålet bak regelen er blant annet å unngå trengsel og kø ved bar og lignende. I paragraf 13 i Covid19-forskriften står det «arrangører som servere alkohol må ha bordservering.»
Mange kulturarrangører, som Folken i Stavanger, har helårsdrift i faste lokaler med skjenkebevilling. De tilbyr et omfattende konsert- og kulturprogram der publikum kjøper billett til de spesifikke arrangementene. Samtidig er de også et serveringssted med fast skjenkebevilling, selv om lokalene åpnes i forbindelse med arrangement.
Covid 19-forskriften stiller forskjellige krav om man defineres som «arrangement» og reguleres av § 13 eller «serveringssted» og reguleres av § 14.
I §13 stilles det krav til «bordservering» ved arrangement, mens det i §14 stilles krav til «bordservering og sitteplasser for alle gjestene».
Vi ser at Folken og andre kulturarrangører som i dag har helårsdrift behandles ulikt. I noen byer tolkes slike helårsarrangører inn i § 13, da de tross alt lever av å skape arrangement, mens i Stavanger velger smittevernsoverlegen å tolke Folken som et «serveringssted» og dermed regulert av § 14.
Med allerede stramme marginer hos kulturarrangørene er det viktig at Covid19-forskriften tolkes likt i hele landet.

 

Her er hele Bent Høie (H) sitt svar (se også fakta om forskrifter og gjeldende regler fra myndighetene om smittevern for arrangement nederst i faktaboks):
– Covid-19-forskriften § 13 bestemmer blant annet at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer til stede samtidig. Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Likestilt med offentlig sted er lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

– Serveringssteder regnes som offentlig sted. Bestemmelsene om arrangementer gjelder derfor på serveringssteder, i tillegg til covid-19-forskriften § 14 a om smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder. Det innebærer at serveringssteder som har arrangementer skal overholde kravene i forskriften § 13 om antall personer som kan være til stede, avstand og oversikt.

– Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er arrangement og hva som inngår i ordinær drift. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement, som maksimalt kan samle 200 personer, dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen anses som et arrangement er dersom det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, dersom tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og dersom tilstelningen markedsføres på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

PS fra redaksjonen:
Etter at helse- og omsorgsdepartementet ga disse opplysningene til Ballade, har arbeiderpartiets stortingsrepresentant igjen bedt minister Bent Høie oppklare. Han spør igjen om

helårsarrangører som Folken skal forholde seg til § 13 eller § 14 i Covid 19-forskriften når de gjennomfører arrangement?

Med andre ord har ikke AP-politikeren, ei heller konsertarrangøren klokere på om konserten kan gjennomføres med stående eller sittende publikum. Torstein Tvedt Solberg viser til ballade.no sin sak. Vi kommer til å følge opp når det kommer en avklaring.

Forskriften for arrangører av kultur- og idrettsarrangement:
Helsedirektoratet beskriver forbudet mot arrangementer
offentlig sted med flere enn 200 personer tilstede samtidig i denne veilederen.

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene.

Direktoratet beskriver også hvem som er unntatt reglene, at publikum fra samme husstand er unntatt én-meters-regelen og at utøvende kunstnere unntas.

Regjeringa beskriver videre regler og definisjoner for arrangement her.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev