Illustrasjonsfoto (Foto: Dayne Topkin / Unsplash)

– Ikke glem de som lager musikken

8 av 10 komponister og skapere av musikk er bekymret for sin økonomi. Til nå er dette grupper som ikke har fått noen kompensasjon fra staten etter koronaavlysninger.

Kalender

Odd René Andersen med band på Hankø

04/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

I det kulturministeren legger fram nye krisemillioner til kulturen, ber musikkskaperne om å ikke bli glemt. Et flertall av medlemmene i organisasjonen for komponister og tekstforfattere er bekymra for økonomien og fremtiden, viser en ny undersøkelse.

– All kultur, der man kan legge til rette for gode smittevernstiltak, er stoppet. Vi skjønner at det ikke er lett å stoppe pandemien, og at alle gjør sitt. Men vår bransje tar en stor støyt for samfunnet, og da burde det også vært kompensert, sier Ole Henrik Antonsen styreleder i Nopa – Norsk forening for komponister og tekstforfattere.

Ole Henrik Antonsen, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Antonsen skrev nylig kronikk på Ballade.no om den manglende koronakompensasjonen til komponister, låtskrivere og rettighetshavere for musikk. Dette grunnleddet i musikkproduksjonen baserer store deler av sin inntekt på Tono-verderlag, som når musikk spilles live på konserter. Det å beregne rett vederlag til forskjellige opphavsmenn ut i fra antall publikum, tar tid, og Tono-vederlag for konserter i Norge utbetales først september året etter at konsertene finner sted. Inntekter fra konserter spilt i 2020 utbetales derfor ikke før i september 2021, og siden smitteverntiltak har stoppet store deler av årets konsertproduksjon, frykter Antonsen at inntektene til Nopas medlemmer neste år stuper.
– Vi gikk glipp av hele sommersesongens konserter i år, og flere turneer og konserter denne julesesongen er avlyst. Så det er dramatisk om vi ikke får på plass en ordning for opphavere, sier han.

Føler seg glemt
Opphavere har også falt utenfor kompensasjonsordningen for næringsliv og enkeltpersonforetak som har fungert i 2020, i tillegg er rettighetene til gruppe eksplisitt utelatt fra arrangementstøtteordningen.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i både Norsk Komponistforening og Tono, mener manglende utbetaling til opphavere er en oversett konsekvens av smitteverntiltak i musikkbransjen. Dette har han spilt inn til regjeringen, som i dag legger frem en ny støtteordning; den såkalte stimulansordningen.
– I tillegg til bestillingshonorar, er mange komponister avhengig av Tono-inntekter fra konserter for å overleve. Det er først neste år de vil kjenne det store tapet. Når vederlaget skulle blitt utbetalt. Men det har ikke kommet noe fra politisk hold som kompenserer tapet av vederlag som komponistene har i 2020. Det er problematisk, sier han til Ballade.no.

– En ting er at det nå kommer en stimuleringsordning som potensielt kompenserer for kommende tap, men de tapene vi har lidd fra mars til nå, er ikke adressert på noen som slags måte. Vi føler oss litt glemt.

8 av 10 er bekymret
Tono forvalter lydfestings- og fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge på vegne av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. Selskapet har nå akkurat foretatt en undersøkelse for å kartlegge koronaens påvirkning for opphavere, som gjerne brukes som samlebenevnelse på disse. Den er foretatt av Opinion blant Tono-medlemmer med en årlig avregning på mer enn 40 000,-. Den nye undersøkelsen viser at hele 8 av 10 opphavere er bekymret for reduserte konsertutbetalinger fra Tono neste høst.

– Den aller mest grunnleggende gruppen av musikkbransjen er utelatt av alle kompensasjonsordningene, og vil først blir rammet av underbetaling neste år. Det snakkes om kompetanseflukt i andre deler av musikkbransjen, og vi tenkte: Hva med medlemmene våre? Derfor har vi nå gjennomført denne undersøkelsen, forteller kommunikasjonssjef i Tono, Willy Martinsen.

Undersøkelsen viser at hele 90 prosent av de spurte tror de vil bli økonomisk berørt av koronakrisa i 2021 og 2022. 7 av 10 er bekymret for muligheten for å livnære seg av musikk de neste årene, og 4 av 10 har vurdert å finne seg noe annet å gjøre enn musikk. Martinsen mener det er viktig å få tallfeste den bekymringen som finnes i bransjen.

– Samfunnet trenger musikk, og det må lages ny musikk. Derfor må det lages rammer slik at folk skal kunne ha musikkproduksjon som hoved- eller biinntekt. Vårt budskap er at politikerne ikke må glemme de som har laget musikken, sier han.

Trenger mer enn stimuleringsordningen
Mandag denne uka legger kulturminister Abid Raja fram krisepakken som skal stimulere til aktivitet, heller enn å gi kompensasjon for avlyste arrangementer. Nopa har foreslått at kompensasjon for Tono-vederlag i en kommende stimuleringsordning kunne utbetales ved «at det i tillegg til å rapportere inn faktisk publikumstall også oppgis et estimert tall, slik det hadde vært i en normalsituasjon uten smittevernstiltak. Vederlag for differansen dekkes inn av en statlig ordning». Men foreningens største bekymring er at departementet hopper bukk over problemstillingen med de manglende inntektene fra i år.

– Det virker som om vi blir tatt med i den kommende stimuleringsordningen, men det hjelper ikke for den perioden som har gått frem til nå, sier Ole Henrik Antonsen til Ballade.

Jørgen Karlstrøm forteller at flere i Norsk Komponistforening opplever fremtiden i bransjen som dyster – blant annet etter avlyste eller utsatte bestillingsverk.
– Mange av våre medlemmer er svært bekymra for hvordan muligheten for å leve av det de gjør, vil være neste år. Enkelte har også sagt at de vil se etter noe annet å gjøre. Mange har fått forskjøvet prosjekter så mye at det utgjør store gap i økonomien deres. Det er en alvorlig situasjon for flere, sier han.

Karlstrøm spår at den usikre økonomiske situasjonen vil påvirke bransjen i lang tid fremover.
– Vi frykter det vil påvirke både tilbudet og mangfoldet av musikk publikum kan oppleve. Det vil ikke minst påvirke rekrutteringen til bransjen, sier han.

Stipend hjelper ikke
Forslaget til neste års kulturbudsjett vitner om at Kulturdepartementet er klar over at opphavere til nå har vært oversett i tidligere kompensasjonsordninger, og skriver i proposisjon 142 S: «Restriksjoner begrunnet med smittevern rammer i første rekke arrangementer. Innspill fra de sentrale aktørene og organisasjonene på kulturområdet tyder også på at en ordning rettet mot arrangører bidrar til å oppfylle brorparten av behovene i bransjen. Enkelte aktører, i første rekke ulike rettighetshavere, for eksempel komponister, billedkunstnere og filmprodusenter, vil i stor grad falle utenfor en ordning rettet mot arrangører. Regjeringen foreslår derfor at stimuleringsordningen også kan knyttes til eksisterende tilskuddsordninger under Kulturdepartementet. Der tilskudd til arrangørleddet ikke er tilstrekkelig for å nå de kulturpolitiske målene, vil etablerte ordninger i blant annet Kulturfondet, Norsk Filminstitutt og KORO (Kunst i offentlige rom) kunne benyttes. Dette vil være en effektiv og ressursbesparende løsning.»

Både Nopa og Norsk Komponistforening har levert inn høringssvar til forslaget til kulturbudsjett, og etterlyser mer konkrete tiltak. De mener at stipender ikke nødvendigvis er veien å gå for å kompensere for tapet som deres kunstnergruppe har lidd.
– Det eneste våre medlemmer kan søke på av statlige ordninger er kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde, innordninger som ikke er laget for å kompensere tap, snarere tvert imot. Og tradisjonelt har en veldig liten andel av Statens kunstnerstipend gått til populærkomponister, sier Antonsen.

Karlstrøm mener rettighetshavere bør få en egen pott som kompensasjon for koronaavlysninger i 2020. Han mener Tono kan finne en rettferdig måte å løse fordelingen av disse midlene, om det kommer penger øremerket til opphavere.
– Fremover er det enkleste om Tono fakturerer som normalt, også på grunnlag av det arrangørene får i billettilskudd. Når det gjelder tapene som er lidd fra mars til nå, må de adresseres på en annen måte. Det må bevilges en pott som vi finner en måte å dele til alle de involverte. Men Tono har god historisk oversikt over hvordan fordelingen for vederlag tidligere har vært, og det kan eksempelvis brukes som grunnlag, sier han.

Også kommunikasjonssjef i Tono, Willy Martinsen, mener at Tono kan stå for en rettferdig fordeling basert på historiske tall, om pengene kommer på bordet.
– Dette er noe vi gjør allerede i dag når vi avregner penger ved gudstjenester og i andre religiøse sammenhenger. Da kommer pengene fra departementet, men vi betaler på bakgrunn av rapporter. Vi tror en lignende ordning for konsertområdet vil treffe godt.

«Ser på saken»
Ballade har vært i dialog med Kulturdepartementet om denne saken. Kulturdepartementet opplyser at de er kjent med problemstillingen og at det jobbes med saken.

LES VIDERE: Ballade følger sakene om hvordan krisepakker treffer videre – og har tidligere også skrevet om rekrutteringsbekymring i scenetekniske yrker, og blant unge musikere, knytta til koronakrisa.

 

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev