Kulturpolitisk talsperson i Ap, Anette Trettebergstuen. Her fra en debatt under framlegget av regjeringens kulturbudsjett for 2021 på Youngs i Oslo, oktober 2020. (Foto: Kulturrom)

Ap: – Regjeringas løsning er uforutsigbar og bakpå

– Vi får håpe at ordningen som nå kommer, et halvår for sent, treffer bedre og hjelper et kulturliv i krise, kommenterer Anette Trettebergstuen etter at kompensasjonsordningen for januar til juni ble godkjent i går.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

– Jeg vet ikke hva å si lenger. Vi er snart i juni og regjeringen har i dag lagt fram ordning for januar til juni. Det synes jeg jo ikke de skal få applaus for. Det er bakpå og altfor sent. Utrolig uforutsigbart for kulturlivet, kommenterer Trettebergstuen til Ballade.

Onsdag ble det klart at ESA godkjenner den nyeste kompensasjonsordninga for kulturarrangører, den som skal gjelde for perioden 1. januar til 31. juni.
– Vi har ikke fått vurdert innholdet, men på generelt grunnlag vil jeg si at Raja må stå for sine egne løsninger, sier Anette Trettebergstuen.
– Aps løsninger var annerledes, men de har blitt stemt ned i Stortinget. Vi mente det var feil å avvikle ordningene fra 2021, nettopp for å unngå perioder uten økonomiske tiltak på plass. Vi mente at kompensasjon måtte bakes inn i stimuleringsordningen, for å sikre at ikke aktører blir kasteballer mellom ordningene. Vi ville stille krav til utbytteforbud i stedet for å sette tak på maxbeløp per søker. Dette for å sikre at pengene faktisk hjelper virksomhetene i krise. Vi mente at det i tillegg måtte settes av egne midler til en kompensasjonsordning for de som ikke kan stimulere seg til bedre økonomi, for å hindre kompetanseflukt.

– Men Ap er i opposisjon, og regjeringspartiene ville lage ordningene selv, så da får vi bare håpe at Raja nå viser at han endelig har forstått og lyttet, slik at ordningen som nå kommer et halvår for sent, treffer bedre og hjelper et kulturliv i krise.

Trettebergstuen advarer mot det hun, i likhet med flere kulturbransjeorganisasjoner, kaller skjønnsmessig vurdering av søkerne:
– Det [er] uklart om hvilke økonomiske forpliktelser som vil bli sett på som «uunngåelige», og det kan se ut som om det igjen legges opp til betydelig rom for skjønnsmessig saksbehandling, skriver hun i spørsmålet hun har stilt kultur- og likestillingsminister Abid Raja på Stortinget.no. Svarfristen for Raja er i dag.

LES OGSÅ: Krisemilliard fra Raja – uten at 2021-kompensasjonen er klar ennå


Red. anm.: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja svarte på Trettebergstuens spørsmål fredag 28. mai. Svaret hans, som viser til ei liste hos Kulturrådet over hva som kan regnes som arrangørs økonomiske forpliktelser, finnes her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.