Korøving under koronakrisen med Kvindelige Studenters Sangforening (Foto: Sigurd Engesnes)

Vi vil øve, men er det mulig?

Etter at veilederen for «Smittevern for musikkøvelser» kom i april har det frivillige musikklivet møtt på utfordringer med å gjennomføre øvelser i egnede lokaler. Vi frykter at krisetiltakene ikke settes inn der de virkelig monner, skriver Musikkens studieforbund og Norsk sangerforum i dette innlegget, hvor de synliggjør tre viktige punkt for et sterkt lokalt musikkliv.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Åse Vigdis Festervoll, styreleder i Musikkens studieforbund (Foto: Ingvild F. Melien / NOKU)

Petter Spæren, styreleder i Norsk sangerforum (Foto: Wenche Marie Jacobsen)

 

Vi vil så gjerne finne gode løsninger for våre kor, korps og orkestre, band og andre musikkaktiviteter. Vi trenger egnede og store nok lokaler, men møter stengte dører der vi vanligvis øver. Vi trenger midler til å betale våre dirigenter og instruktører. Vi trenger drahjelp fra nasjonale, regionale og lokale kulturmyndigheter.

Musikk-Norge har endelig fått mulighet til å øve sammen. Vi har dessverre ikke de samme mulighetene som idretten, der anleggene står og venter på å bli brukt. Vi bruker det vi blir tilbudt, egnet og uegnet. Selv om musikkøvelser kan gjennomføres, får svært mange utøvere ikke muligheten til å gjenoppta sine aktiviteter. Utover koronasmitten og de økonomiske konsekvensene, er avlyste øvelser nå den største trusselen mot vår aktivitet. Det er en utfordring for våre musikkaktiviteter at de ikke kommer i gang igjen. Nå gjelder det å gi liv til fellesskapene og få folk i aktivitet igjen. Musikk og sang betyr mye for psykisk og fysisk helse, for lokale fellesskap og gode opplevelser og samhold.

Mangelen på egnede lokaler er selv i normale tider en begrensende utfordring for musikkaktivitet. Mangelen på egnede øvingslokaler nå, når skoler og kommuner har utlånsstopp, er for noen direkte ødeleggende.

LES OGSÅ: Kor og korps får øve sammen igjen

Digitale fellesskap
Samhold, fellesskap og felles mål er viktig, og det er fremdeles liv og lyd i musikkfrivilligheten. Da vi ikke lenger kunne synge og spille sammen flyttet mange øvelsene hjem der den enkelte fikk ansvar for hjemme-øving med lydfiler, YouTube og andre digitale verktøy. Den selvdrevne aktiviteten har sikret vedlikehold av kunnskap, stemmer og teknikker, og ny kunnskap er forankret. Vi har lyttet til vår egen stemme på innspillinger, tatt ansvar for å lære via tilgjengelige hjelpemidler, brukt nettet til kurs om notelære, produsert video med innspilling av den enkeltes hjemme-stemme til et felles kor, og så videre. Det har vært én til én-undervisning, gruppeundervisning og samlinger for alle.

Digitale sosiale fellesskap har vedlikeholdt fellesskapet, og det er diskutert nye gode ideer som kanskje kan gjennomføres i framtiden. Erfaringene viser også at digitale hjelpemidler ikke kan erstatte de fysiske møtene der vi ser og hører hverandre og har mulighet til å tilpasse oss til et felles lydbilde.

Bak all denne aktiviteten står aktive styremedlemmer og entusiastiske dirigenter og instruktører. De har lagt til rette, planlagt, gjennomført og fulgt opp. Slik har vi også vedlikeholdt arbeidsplasser i musikklivet.

LES OGSÅ: Norsk musikkråd: Musikkfrivilligheten kan tape opp mot én milliard kroner

Lyden av livet
Lysten til gjenåpning av øving og konsertvirksomhet er sterk. Å lage alternative løsninger har krevd kreativitet, tid og samarbeid. Slitne medlemmer, styrer, dirigenter og instruktører vil tilbake til fellesskapet. Noen er engstelige for å ha mistet medlemmer, og noen vil i verste fall ikke ha øvelser eller aktivitet i perioden mars-august. Dette vil være svært skadelig både for de musikalske ferdighetene og for det sosiale samholdet. Som med mye annet er det viktig med et jevnlig vedlikehold for å sikre videre aktivitet.

Det lokale musikklivet og breddekulturen danner grunnmuren for aktivitetene som gir arbeid og inntekt til mange profesjonelle dirigenter og instruktører. Det er også her barn og unge, framtidens profesjonelle, får sine første inntrykk, opplevelser og opplæring. Breddekulturen bygger viktige varige fellesskap for utvikling, mestring og gode opplevelser. Vi er mange, vi er på vent, vi vil bidra.

Vi vet lite om hva det neste året vil bringe, men vi må ta med oss det vi vet og som kan bidra til at vi får et like levende og vitalt kulturliv som vi har hatt tidligere. De fleste nordmenn deltar i kulturaktiviteter, som utøver, formidler, støttespiller eller publikummer. Musikkorganisasjonene representerer et mangfold vi må ta vare på. Vi finnes i hver krik og krok i landet vårt, hvor det lages tusenvis av små og store konserter og arrangement året gjennom. Vi gjør det mulig for alle å oppleve «lyden av livet» – i både by og land.

Vi vil bidra
Musikkfrivilligheten kan ikke sidestilles med idretten. Lokale musikkaktiviteter har ikke det samme omfang på sine arrangementer. Det handler ikke om omsetning og publikumsoppslutning, men om bred deltakelse og kunnskapsutvikling. Alle musikkaktivitetene over hele landet er bidragsytere og tilrettelegger for sosiale aktiviteter i ordnede rammer. Dette kan vi og vil vi gjerne jobbe videre med. Støtt oss og bruk oss.

For det lokale musikklivet er det viktig

  • At vi har midler til å betale profesjonelle dirigenter og instruktører
  • At aktivitet vår kan settes i gang uten store ekstrakostnader til husleie
  • At støtte, kompensasjon og beløpsgrenser må fange opp våre behov

Innlegget er skrevet av Petter Spæren, styreleder i Norsk sangerforum  og Åse Vigdis Festervoll, styreleder i Musikkens studieforbund

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.