Bilde fra åpningen av Varangerfestivalen 2017. På gitar er Altamusiker Petter Carlsen, på trommer Wetle Holte og Aleksander Kostopoulos, mens koret, Festivalkoret, består av sangere fra Finnmark og Murmansk (Foto: Knut-Sverre Horn / NRK)

Slik får du høre lyden av livet igjen, Abid Raja

INNLEGG: Det frivillige kulturlivet trenger en støtteordning som treffer de sårbare, lokale og lojale korene som betaler dirigenten, tilpasser seg og planlegger konserter og aktivitet igjen og igjen og igjen.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Sigurd Engesnes (Foto: Privat)

Av Sigurd Engesnes
Rådgiver i Norsk sangerforum og kordirigent

«Kultur redder liv. Kultur er selve livet». Sånn avsluttet kultur- og likestillingsminister Abid Raja kronikken «Lyden av livet» i Aftenposten 11. april i fjor, og lovet å gjøre sitt ytterste for at Norge skal ha et mangfoldig og bredt kulturliv også etter koronapandemien.

Mye har skjedd siden april 2020. Vi skal berømme regjeringen og helsemyndighetene for gode og fornuftige tiltak under pandemien. Helsen til folk er det viktigste! Samtidig har et bredt kulturliv navigert mellom lokale smitteutbrudd, stengte øvingslokaler og avlyste konserter. Nedstengninger og restriksjoner har resultert i savnet av fellesskap og samvær.

I jula, som bærer med seg livets og framtidens budskap, ønsket vi å hente fram det varmeste i oss. Ingen annen høytid er mer samlende, og julesangene har en helt spesiell plass i alles hjerter.

Lyden av julen 2020 ble dessverre avlyst, Abid Raja.

Heller ikke starten på 2021 er blitt som vi ønsket. Nye smitteutbrudd har satt en stopper for all aktivitet og opplæring for kor, korps og orkester. Igjen stiller vi lojalt opp, omstiller oss på nytt og er i gang med digitale øvelser. Nå er håpet å kunne høre lyden av livet til sommeren.

Men alt er ikke som før. Tusenvis av kor har ikke de samme økonomiske forutsetningene lenger. Billettene som skulle dekke kostnadene til dirigent og egnede øvingslokaler ble aldri solgt. Mange kor satte sin lit til at kompensasjonsordningen for frivilligheten skulle dekke opp for det tapte. Men ordningen traff ikke de mest sårbare av dem. Nå har de ikke penger til å dekke utgifter til den kompetente dirigenten, og korkassa er tom mens de planlegger konserter og jubileumsforestillinger for tredje gang.

Det er ikke lenger kulturlivet som svarer. Det er det statsministeren som gjør, og svaret er nedstengning.

Kor trenger inntekter til å dekke løpende utgifter og avlyste arrangementer for å overleve og opprettholde sine tilbud. Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og alle kororganisasjonene har kommet med tydelige innspill på dette tidligere.

Hvordan har du klart å unngå klagesangen fra 250.000 korsangere, Abid Raja?

Og hva tenker du om lyden av sommer 2021?

15. desember lanserte du en ny stimuleringsordning for frivilligheten for første halvår 2021. Flere ganger siden mars i fjor har du manet til aktivitet og gjennomføring av konserter. Kulturlivet har svart. Men fra november har denne «call and response»-frasen endret seg. Det er ikke lenger kulturlivet som svarer. Det er det statsministeren som gjør, og svaret er nedstengning.

Med ny nedstengning i januar er troen på at en ny stimuleringsordning skal treffe det frivillige kulturlivet minimal. I forskriftene til stimuleringsordningen gis det kompensasjon til gjennomføring av aktivitet, men ikke avlysning. Hvordan skal vi kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter, når dere på kort varsel kan stenge ned samfunnet? Hvem tør det?

Kor bidrar til musikalske aktiviteter, opplæring med høyt kvalifiserte dirigenter og gir lokalsamfunnet fine konsertopplevelser. Nå trenger vi en ordning som treffer de sårbare lokale korene. De er så viktige og bidrar til et levende lokalmiljø fylt med lyd.

Kjære Abid Raja. Korene blør. Vil du høre lyden av livet etter pandemien, må du lytte til det frivillige kulturlivet.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.