Norsk Jazzforum - logo (jazzforum.no)

Stille fra NJF før statsbudsjettet

Den 8. oktober vil Kirke- og kulturminister Trond Giske presentere regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007. Blant de mange som venter i spenning er Norsk Jazzforum, som den siste tiden har stått under sterk kritikk fra mange av sine medlemmer. Tross tallrike oppfordringer fra en rekke jazzmusikere, velger NJF å forholde seg tause i forhold til offentlig erklært mistillit og anklager om dokumentfalsk i forbindelse med utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare». NJF ønsker heller ikke å gi offentlig svar til fire av musikererne som jobbet med å utrede den nevnte saken på hvorfor konklusjonen i utredningen plutselig ble endret uten at de fikk vite om det. De fire har avslått tilbudet fra NJF om et møte, fordi de ønsker at NJF skal svare offentlig. Informasjonsansvarlig i NJF, Camilla Slaatun Brauer, sier til Ballade at NJF vil vente til etter styremøtet – som også finner sted 8. oktober – med å svare Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale.

Kalender

Av Carl Kristian Johansen og Knut Steen

Kjernen i debatten mellom Norsk jazzforum og flere av organisasjonens egne medlemmer handler om utredningen ”Stor jazzensembler – dynamiske og forutsigbare”.

Den ble bestilt av NJF og var ferdig i 2004.

Seks spørsmål, ingen svar
I ettertid har NJF endret konklusjonen i utredningen uten at medforfatterne Eirik Hegdal, Geir Lysne, Anders Eriksson og Olav Dale ble informert, noe som har ført til en offentlig debatt der de fire har anklaget NJF for dokumentforfalskning og uttrykt mistillit til NJFs behandling av utredningen.

Konklusjonen i utredningen slår fast at støtten til store jazzensembler skal være prosjektbasert og dynamisk i formen. Hensikten var at støtten dermed skulle kunne tilfalle flere store ensembler samtidig, og over kortere eller lengre tid. Dette er også slått fast i NJFs handlingsplan, men der står det også at Trondheim Jazzorkester uansett skal prioriteres. Altså skal alle søke etter kriteriene i utredningen – unntatt Trondheim jazzorkester. Dette kan synes som noe av en selvmotsigelse. Samtidig har NJFs styre gått offentlig ut og støttet Trondheim Jazzorkesters arbeid mot knutepunktstatus, uten at landsmøtet i NJF har vedtatt noen slik støtte. En slik støtte er heller ikke nevnt i NJFs handlingsplan. Denne støtten står også i diametral motsetning til den konklusjonen utredningen fattet – og som NJFs landsmøte har vedtatt. For å oppklare saken, har Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale også sendt [link id=62042 title=»et åpent brev til Norsk Jazzforum»], som også ble publisert på Ballade. Brevet inneholder blant annet seks spørsmål, som etter manges mening fordrer svar fra NJF.

Demokratisk prosess?
I ett av spørsmålene fra Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale i det åpne brevet, kreves det svar på om endringen har vært gjenstand for en demokratisk prosess:

«Norsk jazzforum har skriftlig gitt et klart uttrykk for at man støtter ambisjonene om å opprette en fast finansieringsordning rundt Trondheim Jazzorkester. På hvilken måte er dette forslaget fremmet og behandlet av vår organisasjon Norsk jazzforum – er det et utvalg som har jobbet med dette?»

Stor støtte
Etter at NJFs endringer har blitt gjort kjent, har støtten til Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale vært stor, og flere av NJFs medlemmer har uttrykt bekymring, og sågar mistillit, i forhold til hvordan NJF har håndtert saken. Behandlingen har også blitt kalt en [link id=62046 title=»kulturpolitisk skandale»]. Felles for alle støtte-erklæringene er kravet om at Norsk Jazzforum må gi offentlig svar på de seks spørsmålene fra Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale.

Svarer – etter budsjettet
Ballade har vært i kontakt med styreleder og daglig leder NJF ved flere anledninger angående denne saken, uten at disse har villet si noen ting i forhold til spørsmålene fra Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale. Da Ballade snakket med daglig leder Tore Flesjø forrige uke, fikk vi vite at NJF regnet med å svare de fire musikerne i løpet av en ukes tid, etter at en rekke interne møter hadde blitt avsluttet. Men slik ble det altså ikke.

Informasjonsansvarlig i NJF, Camilla Slaatun Brauer, kan nå fortelle at NJF vil vente til etter styremøtet 8. oktober – som er den samme dagen som forslaget til statsbudsjett legges frem – med å svare Hegdal, Lysne, Eriksson og Dale.

På spørsmål om hvorfor svarene ikke allerede har kommet, svarer Slaatun Brauer:

— Fordi de fire ønsker en grundig behandling av spørsmålene. Derfor ønsker vi å ta det opp i styret og gi det en skikkelig behandling der.

— Ingen sammenheng
Slaatun Brauer avviser NJF har valgt å forholde seg tause til kritikken og de nevnte seks spørsmålene for å skape ro rundt budsjettarbeidet i KKD:

— Dato for dette styremøtet ble bestemt for ett år siden og har ingen sammenheng med budsjettarbeidet. NJF har alltid styremøter i oktober, sier Slaatun Brauer til Ballade.

Utover dette vil ingen i NJF kommentere saken videre.

Ballade har vært i kontakt med KKD angående budsjettbehandlingen og søknaden til NJF om midler til store jazzensembler. Her kunne informasjonssjef Signe Bjørvik kunne fortelle at «søknaden fra Norsk Jazzforum om midler til Store Jazzensembler er behandlet i fbm. Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2007».

Bjørvik hadde ikke anledning til å kommentere forholdene rundt spesifikke søknader til KKD, men kunne – på generelt grunnlag – allikevel gi følgende kommentar:

— Departementet vil imidlertid alltid være opptatt av at eventuelle bevilgede midler skal komme det aktuelle formålet til gode på en best mulig måte, og departementet står selvfølgelig fritt til å legge inn føringer eller forutsetninger for et bevilgningsforslag for å sikre at midlene blir anvendt på rett måte.

— Bekymringsverdig at de trenger betenkningstid
Geir Lysne synes det er rart at NJF ikke vil svare før etter 8. oktober:

— Jeg synes det er betenkelig, spørsmålene er enkle å svare på hvis alt i denne prosessen har gått etter boka. Derfor ser jeg med bekymring på at NJF-styret ikke kan svare på dette uten betenkningstid eller behandling på styremøte. Vi tar det som et tegn på at det er mange som trenger å informere hverandre innad i styret.

Hvorfor har dere ikke takket ja til NJFs tilbud om et møte, der dere skulle få svar på spørsmålene?

— Vi ble ikke invitert for å få svar på våre spørsmål, men til et oppklaringsmøte der vi skulle komme til en enighet som deretter skulle meldes offentlig. Dette møtet var ikke med hele styret i NJF, bare enkelte utvalgte folk. Begge disse faktorene syntes vi var uheldige. Det hadde vært galt av oss å gå i et halvoffisielt møte i «de hemmelige rom», mens det sitter folk over hele landet og venter på svar.

Det er ikke for sin egen del at musikerne krever svar, kan Lysne fortelle til Ballade:

— Dette er ikke en sak mellom oss fire og NJF-styret, det har det aldri vært. Dette er en sak mellom NJF, storband-Norge og en stor gruppe jazzinteresserte mennesker, som krever offentlige svar på de spørsmålene som har blitt stilt. Denne saken handler i stor grad om hemmeligholdelse – vi skal ikke være en del av den kulturen. Svarene må foreligge – i offentligheten – før man går i noe møte. Vi har meddelt styret i Jazzforum at vi deretter ser med glede frem til et konstruktivt møte hvor vi også bringer med oss noen forslag til løsninger, sier Geir Lysne.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i klaver

Norges musikkhøgskole (NMH)

Innholdsprodusent digital formidling

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Ung i Kor Nord

Kommunikasjonssjef

Stormen Konserthus KF

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev