EnsembleYlajali copy

Statsministeren til Vossajazz

Det er regelen at politikarar opnar festivalar, men det har vel knapt hendt at ein norsk statsminister er artist på ein konsert. Statsminister Jens Stoltenberg deltek på konserten «Opning», der Gabriel Fliflet, Ole Hamre og Knut Reiersrud har invitert den serbiske folkesongaren Stanisa Stosic, Kari Bremnes, Berit Opheim, Kolbein Falkeid og Dagblad-spaltisten Ljubisa Rajic til eit konsertprosjekt som set balkansk musikk i framgrunnen.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tanken til Fliflet og Hamre er at ein gjennom denne konserten skal gjennomføra ei gjenopning av dei relasjonane som på mange vis og felt har vore der, men som dei siste års hendingar har sett i skuggen. Konserten skal ikkje på noko vis ha eit konkret politisk innhald, men berre la det vakre og tidlause i musikken saman med dei gode menneskelege røynslene vera med å skapa opning i vid forstand.

Statsminister Jens Stoltenberg hadde deler av barndommen sin i Jugoslavia, og Ljubisa Radjic har bakgrunn som student ved Universitetet i Oslo. Dei kan båe gje oss bilete frå ein erfaringsbakgrunn som er prega av positive opplevingar. Slik sett går desse bidraga rett inn i kjernen ved dette prosjektet. Stoltenberg og Rajic vil koma att på tampen av konserten og saman med Ivar Kvåle og Per Indrehus stå for den offisielle opninga av Vossa Jazz til tonane av «Heime på steinane».

Fliflet, Hamre og Reiersrud har allereie bak seg to dagar øving og arrangering der utgangspunktet har vore deira eigne komposisjonar og arrangement og musikken til Stanisa Stosic.

Billettsalet er godt igang, og festivalleiinga kan melda om stor interesse for mange konsertar, og dei oppmodar folk som har tenkt seg på Voss i Palmehelga om å vera raskt ute med tinging av overnatting. Det blir som vanleg trongt i herberget på Voss i Palmehelga.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev