Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, kommenterer regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2020 (Foto: Niklas Lello/Norsk jazzforum)

Statsbudsjettet 2020: – Kraftig økning en illusjon for musikkfeltet

Spissede tiltak, men Kulturdepartementets uttalelse om sterk økning er en illusjon for musikkfeltet, mener daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Mandag 7. oktober ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram, med en påfølgende presentasjon av kulturbudsjettet fra kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Kulturbudsjettet for 2020 er satt til 19,9 milliarder, som er en økning på 850 millioner kroner, eller 6,7 prosent, fra fjorårets kulturbudsjett. Ballade samler og deler reaksjoner og kommentarer fra musikk- og kulturlivet på kulturbudsjettet som er foreslått for 2020, her ved daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr:

– Flere spissede tiltak og løft blant annet for kunstnere, frivilligheten og mangfold er positivt, men det oppleves som penger flyttes og musikken får liten plass. Kulturdepartementets uttalte kraftige økning er en illusjon for musikkfeltet, sier Bråtømyr i en pressemelding.

Hun viser til at økningen på i underkant av 10 millioner kroner til musikkformål i Norsk kulturfond ikke strekker til behovene til landets arrangører og musikere.
– Dette gir ingen mulighet til å fullføre festivalsatsningen, ei heller styrke helårsarrangørene eller musikere og ensembler, sier hun.

Kunstnerstipend økes
Kulturbudsjettet foreslår 32 nye arbeidsstipend og fem nye langvarige stipend i tillegg til en økning på stipendstørrelsen med 3,2 %. Totalt øker ordningene under Statens kunstnerstipend med nærmere 22 millioner kroner.
– Vi setter stor pris på en styrking av stipend, men jeg må innrømme at med tanke på den kommende kunstnermelding hadde vi håpet på enda noen flere, sier Bråtømyr. Norsk jazzforum har støttet Kunstnernettverkets krav om 100 nye hjemler.

Løft for frivilligheten
I forslag til statsbudsjett for 2020 er det lagt inn en økning av momskompensasjonen for frivillige organisasjoner med 92 millioner kroner.
– Dette er en svært viktig ordning for de frivillige organisasjonene, og dermed en klar oppfølging av frivillighetsmeldingen. Veldig positivt, kommenterer Gry Bråtømyr. Norsk musikkråd og tilskudd til landsomfattende organisasjoner er oppført med indeksregulering, og Kulturalliansen får videreført sin støtte.

Kutt i UDs kulturmidler
I budsjettforslaget øker Kulturdepartementet støtten til Norwegian Arts Abroad, blant annet med en million kroner til Music Norway. Samtidig kutter Utenriksdepartementet på nytt i sin post 70 til kultur med 10,2 millioner kroner, en reduksjon på nærmere 27 %.

– Dette er ikke greit, er Bråtømyrs tydelige kommentar til UDs foreslåtte kutt. – Da Kulturmeldingen varslet at KUD og UD skulle lage en felles strategi for den internasjonale kultursatsningen jublet vi, men var poenget å fase ut kulturen av Utenriksdepartementet?, spør Bråtømyr, som i meldingen er svært forundret over dette grepet etter et år med tidenes største internasjonale kultursatsning for Norge.

I 2019 er Norge fokusland på verdensmesser for litteratur, film og jazz, og i 2020 planlegger Norsk jazzforum en rekke tiltak for å følge opp interessen dette har skapt internasjonalt.
– Men da er vi avhengig av at regjeringen faktisk følger opp med midler til å møte etterspørselen, sier Bråtømyr.

Mangfoldsatsing
Kulturbudsjettet viser en tydelig satsing på mangfold, og regjeringen foreslår 24,5 millioner til ulike tiltak på kulturområdet for å stimulere til mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom. Foreningen Balansekunst, som samler over 70 kunst- og kulturorganisasjoner, får en økning fra 1,5 millioner i 2019 til 2,3 millioner neste år.
– Ved siden av klima er likestilling og mangfold et prioritert område for Norsk jazzforum, og som medlem av Balansekunst er vi svært glade for at foreningen nå får videreføre og videreutvikle dette viktige arbeidet i kulturfeltet, sier Bråtømyr.

LES OGSÅ Norsk kulturråds første kommentarer til kulturbudsjettet

Savner musikkfeltet
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande presenterte kulturbudsjettet på Nasjonalbiblioteket mandag formiddag, der hun oppsummerte det som et bidrag til dannelse og digitalisering – og presiserte at det er «digert».
– Ingen skal beskylde Kulturministeren for ikke å handle, for makan til produksjon av stortingsmeldinger og tiltak skal du lete lenge etter, men jeg hadde håpet at musikkfeltet ble mer prioritert, avslutter Bråtømyr.

Ballades redaktør, Guro Kleveland, er også styreleder i Foreningen Balansekunst.

Om Norsk jazzforum
Norsk jazzforum er en interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet. Norsk jazzforums primære mål er å bidra til at jazz spres til et bredest mulig publikum i Norge, og markere norsk jazz nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen har 685 profesjonelle jazzmusikere, 70 jazzstudenter, 80 jazzklubber, 130 storband, 25 jazzfestivaler, tre utdanningsinstitusjoner innen høyere jazzutdanning og fem regionale jazzsentre som medlemmer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.