Eirik Hegdal

Spørsmål til styret i Norsk jazzforum

Arbeidsgruppen bak utredningen «Store jazzensembler – dynamiske og forutsigbare» har uttrykt mistillit til Norsk jazzforums (NJF) behandling av denne. De hevder at den ble endret på vesentlige punkt og offentliggjort med utvalgets navngitte medlemmer som avsender, uten at de ble orientert. Dette blir betraktet som dokumentforfalskning. Harald Devold, styreleder i NJF og medlem i arbeidsutvalget, bekrefter i et svar at endringer i utredningen ble foretatt, og at det er den endrede versjonen som ligger til grunn for styrets vedtak. I dette innlegget krever arbeidsgruppen svar på seks konkrete spørsmål til NJF, og konkluderer med dette: – Det er på den bakgrunn naturlig å spørre seg hva slags agenda som gjelder, og om det er grupperinger som jobber utenfor kjent dagsorden.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Olav Dale, Anders Eriksson, Geir Lysne og Eirik Hegdal

Først en avklaring:

Det styreleder Harald Devold i sitt svar refererer til som “deler av utredningsgruppa”er altså samtlige av gruppas medlemmer, med unntak av de 2 som også sitter i NJFs styre.

Svaret fra styreleder fokuserer på formalia, protokollfeil og inkurier. Vel og bra, men det gir ikke svar de spørsmålene som et voksende antall medlemmer gjerne vil ha svar på.

Derfor må vi stille vår organisasjons ledelse noen helt konkrete spørsmål:


Spørsmål 1

Ifølge styreleder Devold var det kun 3 personer tilstede på møtet 1. Juli 2004 da utredningen ble endret. Alle var medlemmer av styret i NJF, og 2 av de 3 satt også i utredningsgruppen: Harald Devold selv og Hild Sofie Tafjord. Den tredje personen i møtet fikk Tafjord og Devold til å gå bort fra den enstemmige konklusjon de var med på å avgi noen uker tidligere. Hvem var dette, og hva var grunnen til at de skiftet standpunkt?


Spørsmål 2

Dersom majoriteten av gruppa hadde blitt gjort oppmerksom på endringene i utredningen ville det garantert blitt en diskusjon rundt saken blant NJFs medlemmer og delegater før landsmøtet i 2005, og hele saken kunne ha fått et annet utfall. Mener Norsk Jazzforum virkelig at det kun er å betrakte som en protokollfeil at majoriteten av utredningsgruppen ble offentliggjort som avsendere av et dokument vi ikke kan stille oss bak?


Spørsmål 3

Norsk jazzforum har alltid gjort et poeng av at det er viktig at jazzmiljøet står samlet. NJFs egen utredning konkluderer med at finansiering av store jazzensembler bør skje gjennom tidsbegrensede prosjekttilskudd som skal fordeles av et innstillingsutvalg. Samtidig sier NJF at man støtter opprettelsen av en knutepunktinstitusjon eller tilsvarende rundt Trondheim jazzorkester. Hvilken agenda er det som gjelder?


Spørsmål 4

Hvis Trondheim jazzorkester i hht. landsmøtets vedtak skulle gis 4-årig prosjektstøtte fra NJF, og i tillegg klarer å oppnå status som knutepunktinstitusjon eller tilsvarende – skal da tilskuddet fra NJF trekkes tilbake?


Spørsmål 5

Norsk jazzforum har skriftlig gitt et klart uttrykk for at man støtter ambisjonene om å opprette en fast finansieringsordning rundt Trondheim jazzorkester. På hvilken måte er dette forslaget fremmet og behandlet av vår organisasjon Norsk jazzforum – er det et utvalg som har jobbet med dette?


Spørsmål 6

Uansett hva styreleder hevder kan vi bare konstatere at utredningen ikke ble sendt ut til delegatene på forhånd. I henhold til pkt. 4.12 i NJFs vedtekter skal sakspapirer sendes ut til medlemmene senest én måned før landsmøtet. Det som ble sendt ut var en handlingsplan på 2 sider der utredningen ble omtalt med noen få linjer.

Dette er underlig med tanke på at det dreier seg om en helt ny offentlig støtteordning for jazz med en foreslått budsjettramme på 15 millioner kroner.

Mener NJFs styre at vedtektene er fulgt til punkt og prikke?

At det på landsmøtet var mulig å fremme og vedta et muntlig benkeforslag som setter utredningen ut av spill er svært uheldig, men vi har forståelse for at arbeidsuhell kan skje. Det som derimot er uforståelig er at ikke Norsk jazzforums styre tar kritikken fra ensemblemiljøene alvorlig og iverksetter tiltak som monner.

Norsk jazzforum kan uten problemer fortsette det politiske arbeidet med å få ordningen på plass, men bør utsette fordelingen av eventuelle midler med noen få måneder, slik at saken kan gis ny behandling på landsmøtet i vår. Dette har vi foreslått flere ganger, men blir kontant avvist.

Det er på den bakgrunn naturlig å spørre seg hva slags agenda som gjelder, og om det er grupperinger som jobber utenfor kjent dagsorden.

Olav Dale
Anders Eriksson
Eirik Hegdal
Geir Lysne

Innlegget er også publisert på jazzforum.no.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev