BAL DESIGN JOBBER bred nøytrale november

Sofa – ny norsk jazzlabel

I samarbeid med de norske improvisasjonsmusikerne Ingar Zach og Ivar Grydeland etablerer plateselskapet NOR-CD en ny etikett kalt Sofa. Den nye labelen skal profilere seg på europeisk improvisert musikk.

Kalender

Sofa ønsker å bidra til en betydelig økning i antallet utgivelser av improvisert musikk med norske og utenlandske musikere, og har som mål og fremme arbeidet for improvisert musikk internasjonalt. NOR-CD har siden starten i 1991 vært et av få norske plateselskap som har gitt ut fri-improvisert musikk (bl.a.med Isglem, Veslefrekk og Close Erase).

Viktigheten av samarbeid
Da Ingar Zach og Ivar Grydeland presenterte sine planer om et nytt plateselskap i den floraen av slike som allerede eksisterer, foreslo NOR-CD isteden å gå inn i et samarbeid. Hensikten med dette var å utvikle selskapet videre, samtidig som man via etableringen av en ny etikett kunne fokusere enda klarere på NOR-CD´s holdning til kvalitet, og musikk som et viktig og meningsfyllt kunstuttrykk.

Kvalitet og kredibilitet
Europeisk improvisert musikk er et snevert felt, og kan neppe sies å være en sjanger for «folkedypet». NOR-CD´s eksisterende katalog som i dag teller 38 titler med norsk jazz og folkemusikk, har stor kredibilitet blant kjennere. Dette skaper større tyngde for en ny etikett med klar profil. Samtidig vil Sofa fraførste utgivelse ha en fungerende plattform for salg og distribusjon via Musikkoperatørene AS. NOR-CD og Sofa satser også på å utvikle distribusjonen via internett i større grad enn i dag – særlig med tanke på det internasjonale potensialet for norsk musikk i de genrene NOR-CD og Sofa arbeider med.

Tiårsjubileum
I 2001 feirer NOR-CD sitt tiårsjubileum. Katalogen inneholder en rekke svært sterke og sentrale navn i norsk jazz og folkemusikk. Det viktigste arbeidet videre er å øke distribusjonen av eksisterende katalog i hovudsak i utlandet, og fortsatt gi ut få og kvalitetstunge CD´er. NOR-CD hevder å ha langsiktige perspektiv på sin utgivelsepolitikk, og mener at potensialet for den eksisterende katalogen er langt større enn hva de til nå har klart å formidle. Mye av arbeidet deres vil i tiden fremover konsentrere seg om å skaffe distribusjons- og lisensieringsavtaler i utlandet, for slik å holde ved like og forbedre distribusjonen til forhandlerne i Norge som distribuerer NOR-CD’s katalog.

Maur og hornmusikk
De tre første utgivelsene på Sofa-etiketten er henholdsvis ”Trinagular Screen” med Tony Oxley (trommer), Ivar Grydeland (gitarer) og Tonny Kluften ( bass)og ”Visiting Ants” med Ingar Zach (trommer) og Ivar Grydeland (gitar, samt ”Då” med Arve Henriksen (trompet/loops/stemme), Terje Isungset (trommer, perkusjon, bukkehorn) og Karl Seglem (tenorsax, bukkehorn). Slippet av alle disse tre platene vil markeres med konsert på Jazid i Oslo 25. september 2000.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.