Robert Normann med Nilsen-gitaren

Robert Normann Muséet: bakgrunn og innhold

Robert Normann Muséet er oppstått i regi av Musikk Instrument Akademiet i Moss. Kunstnerisk leder Steinar Haakenstad forteller her om bakgrunnen til skolen, og om ideen bak det nye muséet.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Musikk Instrument Akademiet i Moss har vært en offentlig godkjent skole for instrumentmakere i tolv år, og er den eneste av sitt slag i Norden.

— Instrumentmakere har ofte et litt ensomt yrke, forteller kunstnerisk leder Steinar Haakenstad ved MIA. – For at elevene skal få et bredere kontaktnett og lære litt mer enn bare selve håndverket, arrangerer vi også kunsthistoriske foredrag, konserter og utstillinger. Vi har så langt stått bak femten internasjonale seminarer med forskjellige temaer. Det er i en fortsettelse av denne virksomheten at Robert Normann Muséet nå har oppstått. Med tiden håper vi å åpne egne museer i forbindelse med hver av linjene på skolen.

Musikk Instrument Akademiet rår over en rekke lokaler i Østfold – deriblant en nedlagt barneskole i Moss på 1900 kvadratmeter og en nedlagt yrkesskole i Sarpsborg på over femtusen kvadratmeter. I Moss har MIA også nylig kjøpt en nedlagt kino, som har to saler med en publikumskapasitet på henholdsvis 450 og 100 sitteplasser. Haakenstad forteller at de har et godt samarbeid med det øvrige lokale musikklivet, slik at det aktive miljøet rundt Gleng i Sarpsborg innstiller sin egen virksomhet denne helgen som Robert Normann Muséet åpnes.

Haakenstad gir ellers mye ros til Jon Larsen fra Hot Club Records, som har vært en viktig pådriver for muséet.

— Han sitter jo i styret i Robert Normann-foreningen, og så at vi kunne være en seriøs aktør i arbeidet med å få til et fysisk museum. Robert selv var en sky person, som helst likte seg i en mer tilbaketrukket rolle. Når vi nå har åpnet dette museet, er det viktig for oss å vise det mangfoldet han sto for. Jeg føler at vi har fått til en samling som er så stor at den kan være interessant å besøke, og samtidig så begrenset at mange fremdeles kan få bidra til å utvikle den videre.

Stolte tradisjoner
Haakenstad forteller følgende anekdote om perfeksjonisten Normann:

— I muséet har vi selvsagt en samling av gitarer som Robert Normann har spilt på, inkludert en gitar han selv utviklet for å fremføre et stykke kalt ”Sju stubbær for én gitar og trommer”. Han fremførte denne komposisjonen en gang i Radio Øsfold, og var som vanlig først ikke helt fornøyd med opptaket. Da han hørte det for annen gang, var han fremdeles ikke helt tilfreds, men la til: ”De kan jo prøve, de som vil.”

Haakenstad kan videre opplyse at Østfold har en lang og ærverdig historie innen instrumentbygging – og at det var her verdens kanskje første elektriske gitar ble til.

— Det var en kar her i byen som het Radio-Nilsen, som utviklet en elektrisk plankegitar alt i 1949. Han tok patent på oppfinnelsen to år før Telecaster ble lansert. Robert Normann fikk oppdraget med å lansere den, og det ble alt i alt produsert rundt trehundre slike Nilsen-gitarer. Vi stiller selvsagt ut en av disse gitarene, og har også en kopi av selve patenten.

Levende bilder og levende historie
— Vi har ellers mange fotografier og avisutklipp – flere enn vi får hengt opp. Og vi stiller også ut en del treskjæringsarbeider og oppfinnelser av Robert, for også å vise den siden av ham. Dessuten viser vi kontinuerlig videosnutter – både private og mer offisielle opptak.

NRK har jo en rekke verdifulle, historiske opptak med Robert Normann. Har det vært enkelt å få ut disse til museet?

— Ikke i starten. Men etter hvert som de skjønte seriøsiteten som lå bak, har det blitt mye lettere. Robert Normann var jo noe av en institusjon innen NRK, slik at i hvert fall de eldre, mer erfarne medarbeiderne som kjente ham gjerne ser at dette materialet blir forvaltet på en bra måte.

Besøks- og brevadressen til Robert Normann Museum er:

Oscar Pedersens vei 16,
1721 Sarpsborg.

Telefon til museet er 69 14 83 50/53.

Vi anbefaler ellers gjerne et besøk til de innholdsrike nettsidene til Musikk Instrument Akademiet, som du finner nedenfor.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.